• Monitor Strategic apare din anul 2000, având ISSN 1582 3156. Revista este editată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi abordează o problematică referitoare la politica de securitate şi apărare, securitatea naţionala şi internaţionala, geopolitica şi geostrategie, teoria relaţiilor internaţionale.
  • Colegiul de redacţie şi autorii studiilor inserate în paginile publicaţiei sunt analişti şi experţi din ţară şi din străinătate, provenind din structurile guvernamentale şi academice. Printre colaborările cu autori din străinătate se cuvin a fi menţionate cele cu cercetători din cadrul Universităţi Naţionale de Apărare din SUA, Institutul Regal de Relaţii Internaţionale din Belgia, Institutul pentru Studii Internaţionale şi Strategice din China.
  • Monitor Strategic se adresează atât unui public de specialitate, cadrelor militare şi personalului civil din armată, cât şi publicului larg, interesat de problematica menţionată.
  • Revista a fost recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării atiinţifice din Învăţământul Superior şi evaluată la categoria B. Adresa redacţiei: Bucureşti, str. Constantin Mille, nr. 6, Sector 1, tel. 021.313 79 55, fax: 021. 313 79 55.
  • Abonamentele se fac prin unităţile militare, pentru cititorii din armată (10 lei x 4 = 40 lei/an), precum şi prin oficiile poştale şi factorii poştali (15 lei x 4 = 60 lei/an). Sumele se depun în contul nr. RO46TREZ7015005XXX000147, deschis la Trezoreria Statului, sector 2, Bucureşti, pentru U.M. 02526 Bucureşti, cod fiscal 4221098.
  • Cititorii din străinătate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 2, Bucureşti, România, la P.O.BOX 33-57, la fax 0040-21-2226407 sau 2226439.

 

 


 

 
Top