• Manuscrisele se primesc la redacţie, în format electronic, la adresa: ipsdmh@yahoo.com , în Microsoft Word, Times New Roman, corp 14. Ele pot fi trimise şi pe fax: 021/313.79.55 sau prezentate direct redacţiei.
  • Manuscrisele sunt redactate în limba româna sau în limba engleza, având ataşat un rezumat (cca. 200 cuvinte) de tradus în limba engleză.
  • Autorul va adaugă la manuscris un scurt CV format din cca. 80 cuvinte.
  • Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolului, ca şi pentru autenticitatea şi exactitatea surselor citate.
  • Redacţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări editoriale fără a afecta înţelesul sau originalitatea textului.
  • Manuscrisele nu se înapoiază autorilor.
  • Fiecare manuscris acceptat de redacţie este supus procesului de recenzare (peer review), conţinutul său fiind evaluat, de regulă, de doi referenţi.
  • Recenziile urmăresc:

o încadrarea conţinutului articolului în domeniul tematic al revistei;
o prezentarea coerentă, logică şi clară;
o originalitatea subiectului;
o valoarea contribuţiei ştiinţifice a autorului;
o bogăţia, diversitatea şi originalitatea surselor bibliografice.

  • Recomandările referenţilor sunt transmise redacţiei care decide asupra publicării materialului.
Top