• Revista de Istorie Militară apare cu regularitate din 1984, iar în serie nouă din 1990 cu şase numere pe an, fiind editată, în prezent, de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, din structura Ministerului Apărării Naţionale.
  • Revista este condusa de un colegiu de redacţie constituit din personalităţi importante ale istoriografiei, reprezentând instituţii prestigioase de cercetare sau de învăţământ din ţară şi din străinătate.
  • Publicaţia valorifică rezultatele cercetării din domeniile: istorie militară naţională şi internaţională; relaţii politico-militare internaţionale; evoluţia structurilor militare, a armamentului şi tehnicii de luptă de-a lungul timpului; cauzele, desfăşurarea şi consecinţele marilor conflagraţii mondiale, a bătăliilor la care a luat parte Armata României şi identificarea învăţămintelor ce rezultă din acestea; rolul benefic sau malefic al unor mari personalităţi militare; istoria Războiului Rece etc. Ea constituie, totodată, o oportunitate editorială şi o tribună de schimburi de opinii pentru istoricii şi cercetătorii militari sau civili din instituţii de cercetare şi învăţământ.
  • Studiile şi articolele publicate în paginile revistei sunt semnate de specialişti consacraţi, dar şi de tineri cercetători cu perspective reale de afirmare, sunt bogate în informaţii, în mare măsura inedite, însoţite de sumare în limba engleză şi prezentate într-o formă grafică atrăgătoare, cu o iconografie adecvată, astfel încât apariţiile editoriale sunt aşteptate cu mare interes de cititori.
  • Revista de Istorie Militară dezvoltă o colaborare internaţionala apreciabilă prin găzduirea în paginile sale a numeroase studii elaborate de cercetători din Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Canada, Federaţia Rusă, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Israel, Republica Moldova, Slovenia, Suedia, SUA, Turcia s.a., dar şi prin realizarea în comun a unor ediţii speciale. Astfel, au fost editate:


1. un număr special româno-elen cu studii semnate de cercetători români şi eleni, în limbile franceză şi engleza cu tema "Românii, grecii şi Chestiunea Orientala", lansat la Congresul Internaţional de Istorie Militară de la Atena din 2001;
2. un număr special în limba engleza cu tema: "War, Military and Media from Gutenberg to Today", lansat la Congresul Internaţional de Istorie Militară organizat la Bucureşti în august 2003;
3. un numar special româno-francez cu studii semnate de cercetători români şi francezi, pe tema: "Relaţii politico-militare româno-franceze de la Napoleon I până astăzi", apărut în 2006;
4.un număr special româno-elen, cu tema: "Black Sea, Romania and Greece", 2008;
5.un număr special, cu tema "60 de ani de la încheierea Primului Război Mondial", realizat prin colaborarea unor cercetători din Germania, Franţa şi România, apărut în 2008;
6. volumul "ACTA. War, Military and Media from Gutenberg to Today"/ Guerre, armée et médias de Gutenberg a nos jours/ Krieg, das Militär und die Medien von Gutenberg bis heute/Război, armata şi mass-media de la Gutenberg pâna în prezent - care cuprinde studiile prezentate la cel de-al XXIX-lea Congres Internaţional de Istorie Militară, desfăşurat în perioada 10 -15 august 2003, la Bucureşti - a fost pregătit pentru tipar de redacţia Revistei de Istorie Militară

  • Revista de Istorie Militară se difuzează în armată şi în afara acesteia. Ea a intrat în circuitul publicistic al revistelor de specialitate din sfera istoriografiei naţionale, este recenzată şi citată ca sursă bibliografica în numeroase studii şi lucrări care abordează evoluţia fenomenului politico-militar, apărute în ţară şi străinătate.
  • Revista de Istorie Militară a fost recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi evaluată la categoria "B+".
  • Adresa redacţiei: Bucureşti, strada Constantin Mille nr. 6, sector 1; Tel. 021-315.78.27, Fax: 021-313.79.55.
  • Abonamentele se fac prin unităţile militare, pentru cititorii din armată (4 lei x 6 = 24 lei/an), precum şi prin oficiile poştale şi factorii poştali (6 lei x 6 = 36 lei/an). Sumele se depun în contul nr. RO46TREZ7015005XXX000147, deschis la Trezoreria Statului, sector 2, Bucureşti, pentru U.M. 02526 Bucureşti, cod fiscal 4221098.
  • Cititorii din străinătate se pot abona prin S.C. Rodipet SA, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 2, Bucureşti, România, la P.O.BOX 33-57, la fax 0040-21-2226407 sau 2226439.
  • Poziţia revistei în lista-catalog a publicaţiilor este la numărul 5017.
 
Top