• Manuscrisele se primesc la redacţie, în format electronic, la adresa: ipsdmh@yahoo.com, în Microsoft Word, Times New Roman, corp 14. Ele pot fi trimise şi pe fax: 021/313.79.55 sau prezentate direct redacţiei.
 • Textele trebuie să fie însoţite de iconografia adecvată, în format electronic, cu o rezoluţie de 300 dpi.
 • Manuscrisele sunt redactate în limba româna, având ataşat un rezumat (cca. 200 cuvinte) de tradus în limba engleză.
 • Autorul va adăuga la manuscris un scurt CV format din cca. 80 cuvinte.
 • Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolului, ca şi pentru autenticitatea şi exactitatea surselor citate.
 • Redacţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări editoriale fără a afecta înţelesul sau originalitatea textului.
 • Manuscrisele nu se înapoiază autorilor.
 • Fiecare manuscris acceptat de redacţie este supus procesului de recenzare (peer review), conţinutul sau fiind evaluat, de regulă, de doi referenţi.
 • Recenziile urmăresc:
 • o încadrarea conţinutului articolului în domeniul tematic al revistei;
 • o prezentarea coerentă, logică şi clară;
 • o originalitatea subiectului;
 • o valoarea contribuţiei ştiinţifice a autorului;
 • o bogăţia, diversitatea şi originalitatea surselor bibliografice.
 • Recomandările referenţilor sunt transmise redacţiei care decide asupra publicării materialului.
Top