• DUŢU ALESANDRU, colonel (r) prof.univ.dr., istoric militar, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii "Spiru Haret"
 • FLOREA PETRIŞOR, locotenent-colonel dr., istoric militar, comandantul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice
 • GEORGESCU MARIA, prof.univ.dr., Universitatea Piteşti
 • GIURCĂ ION, colonel (r) prof.univ.dr., istoric militar, profesor asociat, coordonator de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
 • GIURGIU LUMINIŢA, redactor-şef al revistei "Document"
 • MACUC MIHAI, colonel dr., istoric militar, directorul Centrului de Studii pentru Siguranţă Naţională
 • MATEI DORIN, istoric, redactor-şef al Revistei "Magazin Istoric"
 • MIROIU ANDREI, cercetător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
 • MOŞNEAGU MARIAN, comandor dr., directorul Serviciului Istoric al Armatei
 • NICOLESCU GHEORGHE, colonel(r) prof.univ dr., Universitatea Piteşti
 • OŞCA ALEXANDRU, colonel (r), istoric militar, lector univ.dr., Universitatea Craiova
 • OTU PETRE, colonel (r) dr., istoric militar, cercetator stiintfic gr. I, directorul adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Aparare si Istorie Militara
 • PANDEA ADRIAN, istoric militar, directorul Editurii Militare
 • POPA VASILE, colonel dr., directorul Muzeului Militar Naţional
 • PENTELESCU AUREL, comandor (r) dr., istoric militar, specialist în istoria aeronauticii
 • SCAFES, CORNEL, muzeograf, specialist în istoria armamentului şi tehnicii militare
 • SCARLAT CRISTIAN, colonel(r) dr., istoric militar, directorul Oficiului Naţional "Cultul Eroilor"
 • SCHIPOR ILIE, colonel (r) dr., istoric militar
 • SPERLEA FLORIN, maior dr., redactor la "Observatorul Militar"
 • ZODIAN VLADIMIR, locotenent colonel (r) dr., istoric militar
Top