Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge dispariţia profesorului universitar dr. ZOE PETRE, eminent specialist în istoria antică. Suntem alături de domnul Dan Petre, directorul Institutului Diplomatic, şi familia îndoliată.
 

 

Masă rotundă:
Epopeea națională de la Mărăști, Mărășești și Oituz

  "În cadrul manifestărilor internaţionale şi naţionale consacrate Centenarului Primului Război Mondial, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a susţinut, în ziua de 16 august 2017, în cadrul cursurilor de vară ale Universităţii "Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte, masa rotundă "Epopea naţională de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz".
 
MIERCURI, 16 AUGUST 2017
Centrul Cultural al Orașului Vălenii de Munte
Ora 11.00  - 12.30
Masă rotundă:
Epopeea națională de la Mărăști, Mărășești și Oituz
Participă:
Dr. Petre Otu, director adjunct al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară
Dr. Sergiu Iosipescu
Dr. Sorin Cristescu
Dr. Manuel Stănescu

 
 
 
       În perioada 29 mai -1 iunie a.c., s-a desfăşurat, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, a XVII-a reuniune a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului Parteneriatului pentru Pace (PfP) al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate. Activitatea a fost organizată în parteneriat de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare şi Colegiul Regal de Apărare al Danemarcei. Tema dezbătută a fost: The use of military forces in domestic affairs: Lessons of history, current issues and future developments.
         La activitate au participat 39 de experţi din 20 de ţări membre NATO şi PfP.
 
        Lucrările conferinţei au fost deschise de Secretarul de Stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Mircea Duşa, care a subliniat importanţa acestei manifestări ştiinţifice prin prisma relevanţei deosebite a tematicii abordate, dar şi a nivelului de reprezentare internaţională. De asemenea, secretarul de stat a evidenţiat contribuţia activă a Ministerului Apărării Naţionale la activităţile Consorţiului PfP şi importanţa participării cercetătorilor români la programele şi proiectele ştiinţifice derulate sub egida acestuia.
 
          Grupul de Lucru privind Studierea Conflictelor reprezintă un forum internaţional de prestigiu având ca principale obiective realizarea şi încurajarea schimbului de idei, dialogului şi cooperării ştiinţifice internaţionale pe teme care privesc istoria militară, studierea războiului, dinamici internaţionale şi studii de securitate îmbinând, aşadar, abordări istorice cu perspective actuale de analiză a mediului internaţional. Grupul constituie, deopotrivă, o platformă importantă de consolidare a reţelelor de cooperare instituţională între statelele membre NATO şi cele partenere, incluzând întreg spaţiul euro-atlantic. 

           În cadrul reuniunii s-a decis ca preşedinţia Grupului Studiul Conflictelor să fie asumată de cc.şt. dr. Carmen Rîjnoveanu din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.
   
             


       În ziua de 19 mai 2017, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti a avut loc întâlnirea cu delegaţia Comisiei Israeliene de Istorie Militară, condusă de colonelul (r.) BENNY MICHELSOHN.
      Cu acest prilej s-au prezentat profilul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi principalele direcţii şi domenii de cercetare. În acest context o importanţă aparte o au activităţile consacrate Centenarului Războiului de Întregire şi a Marii Uniri din 1918.
        De asemenea, s-au abordat problematica extinderii relaţiilor de cooperare ştiinţifică dintre istoricii militari români şi israelieni.


 
    Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge neaşteptata şi nedreapta dispariţie dintre noi a eminentului istoric, bizantinist şi sud-est europenist, profesorul Nicolae Şerban Tanaşoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene, şi transmite îndoliatei familii adânca noastră compasiune. Vechi colaborator al institutului nostru, profesorul Tanaşoca lasă amintirea unui om de aleasă cultură umanistă şi înalt civism. Dumnezeu să-l odihnească!
      

 
  Masa rotundă:
Reorganizarea armatei române (1917) în relatarea căpitanului
Marcel Fontaine din Misiunea Militară Franceză

 
         În cadrul activităţilor consacrate Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri din anul 1918, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a organizat în ziua de 30 martie 2017, la Cercul Militar Naţional, masa rotundă: Reorganizarea armatei române (1917) în relatarea căpitanului Marcel Fontaine din Misiunea Militară Franceză.
       Marcel Fontaine a participat la refacerea armatei române, precum şi la bătăliile din vara anului 1917. După încheierea activităţii în primăvara anului 1918, a revenit în România cu Misiunea Universitară Franceză, rămânând în ţară până în anul 1948. Jurnalul său publicat de Editura Humanitas este un document important pentru înţelegerea situaţiei României din anii 1917-1918.
         Cu acest prilej s-a vernisat expoziţia: Pe fronturile „Marelui Război”. Marcel Fontaine – de la Verdun la Mărăşeşti, organizată de Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, ce conţine donaţia de fotografii a legatarului testamentar a căpitanului Marcel Fontaine.
           La activitate au participat cercetători, cadre didactice universitare, ofiţeri şi subofiţeri din garnizoana Bucureşti.
 
Top