În perioada 17-20 octombrie 2018, . Institutul pentru Studii politice de Apărare și Istorei Militară a participat la cea de-a XIV-a ediție a Salonului de carte POLEMOS.
     În cadrul salonului, s-au lansat următoarele lucrări: „Românii în Marele Război. Anul 1917. Documente, impresii, mărturii”, coordonator Mihail E. Ionescu, şi „The Union of Bessarabia with Her Mother-Country Roumania; The Right of the Roumanians to Bessarabia in the Light of History and Ethnography and on the Basis of Self-Determination”, autor Ion G. Pelivan și “România şi revoluţia din Rusia (1916-1919): note pentru o sinteză istoriografică”, autor Mihail E. Ionescu.

 
 
     În perioada 9-13 octombrie a.c. Institutul pentru Studii politice de Apărare și Istorei Militară a primit vizita publicistului francez Alexandre Thers. În timpul vizitei, oaspetele a fost primit de generalul maior (r.) Mihail E. Ionescu şi s-a întâlnit cu cercetători ai institutului. De asemenea, a purtat discuție cu Adrian Pandea, directorul Editurii Militare privind publicarea în limbile română și franceză a lucrării sale, “Stalingrad – o odisee românească; iulie 1942 februarie 1943”. Este o lucrare valoaroasă, ce prezintă o perspectivă franceză a bătăliei de la Stalingrad, iar apariția ei în România, ar întregi istoriografia acestei secvențe tragice a istoriei militare românești.
     General maior (r.) Mihail E. Ionescu a propus oaspetelui francez elaborarea și a unei lucrări consacrate participării României la primul război mondial. Alexandre Thers s-a dovedit deschis propunerii și își va anunta curând decizia.

 
 
  In Memoriam
 
      Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge încetarea din viaţă a fostului coleg MIHAI ANICA. Şi-a desfăşurat întreaga activitate în institut, remarcându-se prin dinamism şi loialitate.
      Condoleanţe familiei îndoliate.
 
      Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 

Masa rotundă: „80 de ani de la moartea mareșalului Alexandru Averescu”
 
     Miercuri 3 octombrie 2018, începând cu ora 11, la Cercul Militar Național, Sala „Șefan cel Mare și Sfânt”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, cu sprijinul Arhivelor Militare Naționale Române, au organizat masa rotundă cu tema „80 de ani de la moartea mareșalului Alexandru Averescu”. 
     Evenimentul s-a desfășurat în prezența unor personalități din conducerea Ministerului Apărării Naționale, din administraţia locală, specialiști în domeniul istoriei militare, cercetători și profesori, precum generalul Gheorghiţă Vlad, comandantul Diviziei 2 „Getica” şi preşedintele fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”, Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Petre Emanoil Neagu, preşedintele consiliului judeţean Buzău sau Petrică Lucian Foca, subprefect al judeţului Buzău.
 
    Luările de cuvânt au fost  circumscrise tematicii mesei rotunde. Colonelul Liviu Corciu, proaspăt director al Arhivelor Militare Naţionale Române, a făcut o prezentare a activităţilor desfăşurate de fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”, iar colonelul Petrişor Florea, directorul Depozitului Central de Arhivă de la Piteşti, a proiectat în format digital memoriul personal al generalului Alexandru Averescu. Lucian Drăghici, documentarist în cadrul Arhivelor Militare Naţionale Române, a trecut în revistă concluziile generalului Averescu referitoare la vizita efectuată în Rusia în 1899 (publicate în volum doi ani mai târziu). General maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul ISPAIM,  a încadrat în contextul întregului front de est bătălia de la Mărăşti. Argumentele generalului Alexandru Averescu folosite în „Răspunderile” au fost  analizate de Petre Otu, director adjunct al ISPAIM, iar Sorin Cristescu (cercetător ISPAIM) s-a referit la disputa Averescu-Prezan, declanşate de publicarea „Răspunderilor”, din vara anului 1918.
     În alocuţiunile de final s-a exprimat dorinţa de a continua colaborarea dintre instituţiile implicate în organizarea mesei rotunde şi s-a propus o eventuală publicare în volum a comunicărilor.

 


        In Memoriam
 
 
 
     Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge încetarea din viaţă la vârsta de 65 de ani, a fostului coleg, colonel (r) MIHAIL VELEA. Timp de aproape două decenii a făcut parte din colectivul nostru de cercetare, remarcându-se prin dinamism, loialitate şi creativitate.
     Condoleanţe familiei îndoliate.
 
     Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 
 
 
 
 
      În perioada 29 august 1 septembrie 2018, la Iaşi, s-a desfăşurat ediţia a doua a Congresului Naţional al Istoricilor Români, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din localitate în colaborare cu Academia Română şi Comitetul Naţional al Istoricilor din România. Aproximativ 400 de specialişti s-au reunit într-un oraş cu profunde semnificaţii, în anul Centenarului, pentru o reevaluare critică asupra temelor majore ale istoriei româneşti.
      Delegaţia Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istore Militară (compusă din cerc. şt. I Petre Otu, director adjunct, cerc. şt. I Alexandru Madgearu, cerc. şt. II Şerban Pavelescu, cerc. şt. III Sorin Cristescu, cerc. şt. III Cerasela Moldoveanu şi cerc. şt. Manuel Stănescu) a organizat în cadrul Congresului o masă rotundă intitulată: „Studiul Primului Război la Centenar. Noi direcţii de cercetare, inerţii, controverse”. În afara specialiştilor din cadrul ISPAIM, în cadrul reuniunii au susţinut comunicări comandor (ret). Gheorghe Vartic (Comisia Română de Istorie Militară ), dr. Cristina Constantin (Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I) şi dr. Mihail Dobre (Universitatea din București). De asemenea, cercetători din cadrul Institutului au participat la numeroase secţiuni şi mese rotunde, dintre care amintim: „Chestiunea Basarabiei în context internaţional (secolele XIX-XX)”, „România în Marele Război”, „Transformări politice, socio-economice şi culturale în România între cele două războaie mondiale”, „O restanţă a istoriografiei române: editarea izvoarelor Marii Uniri”, „Ofiţerii armatei austriece şi austro-ungare în istoriografia română” etc.
     Congresul a oferit şansa accesării unei platforme de comunicare intra-profesionale care va contribui, cu siguranţă, la îmbunătăţirea, pe termen mediu şi lung, a cercetării istorice româneşti şi la o mai accentuată şi mai coerentă prezenţă a istoricilor români în spaţiul public.


 
 
Masă rotundă cu participare internațională
 
      Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat, în ziua de 7 iunie 1918, la Cercul Militar Național, masa rotundă: Pacea de la Bucureşti (24aprilie/7 mai 1918) şi reintrarea României în război (28 octombrie/10 noiembrie 1918). Activitatea este inclusă în H.G nr. 821 din 30 septembrie 2015 prin care s-a aprobat pentru perioada 2015-2018, Programul național de comemorare a centenarului Primului Război Mondial.
      Manifestarea a reunit specialiști din România ( Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, Institutul pentru studii sud-est europene, Universitatea din București, Arhivele naționale, Arhivele militare naționale române, Muzeul militar național  „Regele Ferdinand I” , Comisia română de istorie militară) și din străinătate ( Institutul de istorie al Academiei de Științe din Bulgaria, Institutul de istorie al Academiei de Științe și Centrul de cultură și istorie militară  ambele din Republica Moldova)
      Cu acest prilej, Arhivele naționale au organizat o expoziție consacrată Păcii de la București, ce a cuprins exponate de mare valoare, între care menționăm harta originală  cu modificările teritoriale impusă prin tratat.
       Dezbaterile au abordat o problematică de mare interes aferentă celor două subiecte,  fiind  exprimate noi puncte de vedere și introduse în circuitul științific  surse inedite provenind din arhive românești și străine.
     Conform unei practici larg răspândite, instituția organizatoare va  publica  materiale prezentate  în cadrul conferinței în cadrul unui volum de sine stătător.
 
 
In Memoriam
 
      A încetat din viaţă, la vârsta de 91 de ani, Mircea Maliţa, personalitate polivalentă a vieţii politice şi ştiinţifice româneşti.
     Matematician ilustru, Mircea Maliţa a avut o carieră diplomatică prodigioasă, fiind, între altele, consilier al primei Misiuni Permanente la ONU (1956-1961), ministru adjunct de Externe, ambasador în Elveţia (1980-1982) şi SUA (1982-1984).
     Şcoala românească a beneficiat de înalta sa competenţă, atât în postura de ministru al învăţământului (1970-1972), cât şi în calitate de dascăl la instituţii prestigioase, din ţară şi străinătate. 
Membru al Academiei Române, Mircea Maliţa a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, subsumată unor domenii diverse (politologie, relaţii internaţionale, matematică, ştiinţe ale viitorului etc.). În toate a atins excelenţa.
    Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară a avut onoarea să-l aibă printre colaboratori. De fiecare dată, întâlnirile cu Mircea Maliţa au fost momente de mare încărcătură ştiinţifică, prilej de noi deschideri fertile pentru toţi cercetătorii.                                                           
                                                        
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 
 
In Memoriam
 
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a primit cu profund regret vestea trecerii în nefiinţă a academicianului Dinu C. Giurescu, personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice româneşti. Pentru toţi cei care au avut onoarea de a-l cunoaşte, va rămâne mereu în amintire ca un model de profesionalism, eleganţă şi modestie desăvârşite. Istoriografia românească este astfel lipsită de unul dintre reprezentanţii ei de mare valoare, iar națiunea română de o personalitate exemplară sub aspectul patriotismului și al implicării civice. Profesorul şi academicianul Giurescu a fost un colaborator apropiat al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, cu o prezenţă constantă în paginile publicaţiilor institutului şi în cadrul manifestărilor ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, organizate de-a lungul anilor. Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară transmite condoleanţe familiei îndoliate şi exprimă profunda compasiune pentru pierderea suferită.
 
                                                             Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 
 
 
 
 
In Memoriam
 
Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară deplânge încetarea din viaţă la vârsta de 63 de ani a fostei colege MARIA BARBU-AGENT. Timp de cinci ani de zile (2003-2007) a făcut parte din colectivul nostru de cercetare, remarcându-se prin dinamism, creativitate şi spirit de într-ajutorare. Rămâne în amintirea noastră ca un model de implicare ştiinţifică şi civică.

Condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
 
 
 
 
Vizita delegației Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale (ZMS Bw) din Germania
    În perioada 10-12 aprilie 2018, o delegație a Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale (ZMS Bw) din cadrul Ministerului Federal al Apărării din Germania, a efectuat o vizită la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Delegația germană a fost formată din comandor dr. Jörg Hillmann, comandantul Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale, lt. col. dr. Christian Stachelbeck, dr. Frank Reichherzer și cpt Sascha Gunold.
    Centrul de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale din Potsdam reprezintă una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare în domeniul istoriei militare din Europa, având o amplă reprezentare la nivelul comunităţii ştiinţifice internaţionale.     Vizita delegaţiei germane se înscrie în linia parteneriatului de cooperare ştiinţifică existent între Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militara şi Centrul de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale din Potsdam.
    Discuțiile s-au axat pe evaluarea stadiului cooperării bilaterale, analizarea posibilităților de dezvoltare a cooperării bilaterale și stabilirea unor direcții de acțiune pentru perioada următoare. În acest sens, a fost agreat un plan de activități care include (1) organizarea de seminarii și mese rotunde cu participarea cercetătorilor români și germani pe problematici științifice de interes comun în domeniul istoriei militare (cooperarea între forțele armate ale României și RDG în cadrul Pactului de la Varșovia; metodologii de cercetare și interpretare a istoriei militare; dinamica percepțiilor privind rolul forțelor armate române și germane în cursul Primului Război Mondial și perioada interbelică); (2) publicarea de studii și articole în revistele de specialitate editate de cele două instituții; (3) traduceri din germană și română ale unor lucrări de referință în domeniul istoriei militare.
    În ziua de 11 aprilie 2018, delegația Centrului de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale a fost primită de domnul Mircea Dușa, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale. Mircea Duşa a exprimat interesul deosebit și sprijinul pentru consolidarea relațiilor de cooperare științifică în domeniul istoriei militare între România și Germania și a subliniat necesitatea menţinerii unei legături strânse cu partenerul german, care să faciliteze accesul la sursele documentare germane deosebit de importante pentru studierea istoriei militare a României, inclusiv în contextul activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Domnul secretar de stat a subliniat, deopotrivă, rolul și contribuția ISPAIM în promovarea și  dezvoltarea cercetării științifice în domeniul istoriei militare și importanța continuării activităților de cercetare în această direcție.

 
 
 
 
 
In Memoriam
  
 
        Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară deplânge încetarea din viaţă a lui Neagu Djuvara, personalitate de prestigiu a culturii române. Născut la începutul participării României la „Marele Război”, a traversat un secol de istorie românească, fiind implicat în marile evenimente din acest răstimp.
       Personalitate polivalentă, Neagu Djuvara s-a remarcat şi în domeniul cercetării istorice, punctele sale de vedere şi lucrările elaborate generând de fiecare dată interesul specialiştilor şi al opiniei publice.
       Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară a avut o lungă şi fructuoasă colaborare cu marele dispărut. Între altele, i-am pus la dispoziţie documente despre participarea sa pe front în anul 1941, informaţiile fiind apoi incluse în volumele sale.
       De asemenea, am avut privilegiul de a-l avea oaspete la reuniunile noastre ştiinţifice, intervenţiile sale fiind deosebit de apreciate, ele deschizând nu o dată, noi piste de interpretare. Dintre acestea amintim: sesiunea ştiinţifică: „Bizanţ versus Bizanţ” (2010), în care intervenţia a fost una extrem de profitabilă dezbaterilor de înalt nivel academic; reuniunea cu istoricii militari ruşi, printre participanţi fiind şi un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, generalul Makhmut Gareev (2009); conferinţa sa de la Cercul Militar Naţional din 2011.
     Prin dispariţia sa, istoriografia românească, inclusiv cea militară, pierde unul din exponenţii săi de frunte, iar Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară un prieten şi valoros colaborator.

 
Dumnezeu sa-l ierte!   
Top