Întâlnire cu istoricul Stephen Fischer Galați
(12-17 decembrie 2011)

 

 • În perioada 12-17 decembrie 2011, a vizitat România, istoricul american de origine română Stephen Fischer Galați, s-a născut în București în anul 1924 și a studiat la liceul "Spiru Haret" din Capitală. A plecat din România în anul 1938 și a urmat o carieră științifică și didactică prodigioasă. Domeniul de referință al studiilor sale istorice l-a constituit regiunea sud-estului european, unde a adus contribuții esențiale. De altfel, teza sa de doctorat a abordat o temă de mare interes și astăzi - problematica Imperiului Otoman în politica germană din secolul al XVI-lea.
 • În ziua de 14 decembrie 2011, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a organizat o întâlnire cu istoricul american la care au participat alături de cercetători ai instituției, profesori și studenți de la Universitatea din București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, precum și specialiști de la Arhivele Naționale, Serviciul Istoric al Armatei, "Magazin Istoric", etc.
 • Întâlnirea, moderată de general maior (r.) dr. Mihail E. Ionescu, s-a concentrat asupra evoluțiilor raporturilor est-vest din timpul Războiului Rece. Oaspetele a apreciat că România a devenit interesantă pentru SUA din motive geopolitice, întucât începuse să manifeste tendințe de autonomie față de Uniunea Sovietică, hegemonul întregului est-european. Rolul cel mai important în stabilirea unei relații speciale dintre SUA și România l-a avut, după opinia sa, administrația Nixon. De altfel, atât președintele Nixon, cât și secretarul de stat Henry Kissinger l-au consultat înainte de vizita lor istorică în România, de la începutul lunii august 1969.
 • La întâlnire, colonelul Cristian Dorca a înmânat oaspetelui american, placheta Cercului Militar cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la înființarea instituției.
 • Profesorul Stephen Fischer Galați a primit, în ziua de 15 decembrie a.c., titlul de membru de onoare al Academiei Române. În acelați timp, în ziua de 14 decembrie a.c., la Libraria Mihail Sadoveanu din Capitală și-a lansat cartea de memorii "80 de ani în jurul lumii povestite de Lia Ioana Ciplea", apărută la Editura Vremea.

Vizita delegației belgiene (6-8 decembrie 2011)
 

 • În perioada 6-8 decembrie 2011 Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară a primit vizita unei delegații a Centrului de Documentare Istorică al armatei belgiene.
 • Delegația a fost compusă din: maior Kirk Dooms, șeful Centrului și KaHrerine Van Acker, șeful secției arhive.
 • Delegația a avut discuții cu cercetători ai Institutului pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară și cu șeful Serviciului Istoric al Armatei. În cadrul acestora s-a făcut o informare reciprocă asupra profilului celor trei instituții (Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară, Serviciul Istoric și Centrul de Documentare Istorică al Armatei Belgiene) și s-a discutat asupra cooperării în viitor.
 • În ziua de 07.12.2011, delegația a fost primită de generalul maior Virgil Bălăceanu, șeful Direcției Cooperare Internațională în Domeniul Apărării.
 • În după amiaza zilei de 07 decembrie 2011, delegația a vizitat Centrul de Studii și Valorificare a Arhivelor Militare Române aflat în garnizoana Pitești.
 • Au fost prezentate reglementările privind constituirea și gestionarea fondului arhivistic militar național, precum și modul de organizare și păstrare a acestuia. De asemenea, a fost vizitat un depozit de arhivă.
 • Oaspeții au remarcat preocupările privind păstrarea și valorificarea arhivelor militare în România subliniind că există multe similitudini cu legislația și modul de organizare din Belgia.
 • În ansamblu, vizita s-a dovedit foarte utilă prin reînnodarea legăturilor de cooperare și prin schimbul de experiență realizat.

 • În ziua de 27 octombrie 2011, în cadrul Salonului de carte "Polemos" (26 - 29 octombrie) organizat de Editura Militară în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, sub egida Comandamentului Logistic Întrunit, la Palatul Cercului Militar, s-a lansat Occasional Paper Nr. 16/2011 "Changing Security Paradigms in Romania and South Africa after the Cold War". Lucrarea reprezintă unul dintre rezultatele științifice ale proiectului. Au vorbit despre proiect și Occasional Paper dr. Petre Otu, director adjunct, cercetător științific dr. Șerban Cioculescu și cercetător științific Carmen Rîjnoveanu.

 • În perioada 3 - 19 octombrie 2011 Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a organizat activitățile din cadrul proiectului de cercetare "Societate și paradigme în schimbare ale securității naționale: România și Africa de Sud, analiză comparativă". Delegația sud africană a fost compusă din general-maior (r) Solomon Lekoa Mollo, (CDR) Dr. Theodorus Daniel Potgieter, Lt. Calvin Manganyi și Prof. Dr. Johannes Liebenberg.
 • Cu acest prilej s-au analizat structura monografiei finale și studiile care vor fi incluse în ea. Monografia va apărea în primăvara anului 2012.
 • Delegația a fost primită de general-maior Viorel Angelescu, locțiitorul șefului Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare, și de către dl. Iulian Fota, consilierul prezidențial pe probleme de securitate.
 • De asemenea, delegația a vizitat obiective turistice din municipiul București și județele Constanța, Prahova și Brașov.

 • În ziua de 22.08.2011, generalul maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, s-a întâlnit cu profesorul universitar dr. Serghei Ivanovici Filonenko, vice-rectorul Universității de Stat Agrară din Voronej și responsabil cu relațiile internaționale ale acesteia.
 • Profesorul universitar dr. Serghei Ivanovici Filonenko este, concomitent, șeful catedrei de istorie și directorul Centrului de Cercetari consacrat studierii celui de-al Doilea Război Mondial, cu deosebire a perioadei 1942-1943, când au avut loc confruntări militare de amploare în Regiunea Voronej - Don - Stalingrad.
 • De altfel, preocupările științifice ale profesorului Filonenko vizează o astfel de problematică, el publicând câteva cărți și mai multe studii și articole. Una din cele mai recente lucrări ale sale este consacrată propagandei de război, în special dimensiunii psihologice a acesteia.
 • Tot în cadrul acestor preocupări, profesorul Filonenko a organizat, în aprilie 2008, la Moscova și Voronej, o reuniune științifică internațională consacrată luptelor de pe Don din anii 1942-1943 la care a participat și o delegație de istorici de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
 • Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de cooperare științifică dintre specialiștii români și cei ruși de la Universitatea din Voronej pe problematica istoriei militare, cu deosebire a celei de-a doua conflagrații mondiale.
 • La întâlnire au participat colonel (r) dr. Petre Otu, director adjunct și asistent de cercetare Daniela Șișcanu.

Reuniunea de planificare a Grupului de Lucru privind Stabilitatea Regională în Zona Extinsă a Mării Negre (RSGBSA WG)
10-11 martie 2011, București

 

 • Grupul de Lucru privind Stabilitatea Regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre (RSGBSA WG) al Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate a organizat, la București, în perioada 10-11 martie 2011, o reuniune de planificare vizând implementarea noii orientări strategice a Grupului, în conformitate cu recomandările Consiliului Consultativ Superior (SAC) al Consorțiului PfP.
 • Recomandările SAC, emise cu prilejul reuniunii de la Berlin, din 28-29 octombrie 2010, au stabilit reorientarea strategică a RSGBSA WG care vizează axarea exclusivă pe activități de cercetare, abandonându-se astfel vechea abordare a instruirii (training-ului), potrivit solicitărilor exprese de asistență ale statelor partenere. Potrivit noii orientări, se va opta asupra formulei unor policy recommendations, ca rezultat final al manifestărilor de cercetare (dezbateri, brainstorming-uri, conferințe, seminarii dedicate unor problematici de interes regional).
 • La manifestarea de la București au luat parte 17 participanți din Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Federația Rusă, Republica Moldova, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, precum și reprezentanți ai Consorțiului PfP și ai Centrului "George C. Marshall" (Garmisch, Germania).
 • Activitatea a fost organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară care asigură Secretariatul Permanent al RSGBSA WG.
 • Obiectivele reuniunii au vizat prioritar următoarele aspecte: discutarea unui Concept Paper for the Research Plan (document întocmit de președinția Grupului de Lucru), agrearea unei liste de tematici de interes regional care să fie abordate în cadrul activităților de cercetare viitoare din cadrul grupului, precum și stabilirea agendei de lucru a WG pentru perioada 2011-2013.
1. Programul conferintei
2. Lista de participanti
 
Top