Întâlnire cu istoricul Stephen Fischer Galaţi
(12-17 decembrie 2011)

 

 • În perioada 12-17 decembrie 2011, a vizitat România, istoricul american de origine română Stephen Fischer Galaţi, s-a născut în Bucureşti în anul 1924 şi a studiat la liceul "Spiru Haret" din Capitală. A plecat din România în anul 1938 şi a urmat o carieră ştiinţifică şi didactică prodigioasă. Domeniul de referinţă al studiilor sale istorice l-a constituit regiunea sud-estului european, unde a adus contribuţii esenţiale. De altfel, teza sa de doctorat a abordat o temă de mare interes şi astăzi - problematica Imperiului Otoman în politica germană din secolul al XVI-lea.
 • În ziua de 14 decembrie 2011, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a organizat o întâlnire cu istoricul american la care au participat alături de cercetători ai instituţiei, profesori şi studenţi de la Universitatea din Bucureşti şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, precum şi specialişti de la Arhivele Naţionale, Serviciul Istoric al Armatei, "Magazin Istoric", etc.
 • Întâlnirea, moderată de general maior (r.) dr. Mihail E. Ionescu, s-a concentrat asupra evoluţiilor raporturilor est-vest din timpul Războiului Rece. Oaspetele a apreciat că România a devenit interesantă pentru SUA din motive geopolitice, întucât începuse să manifeste tendinţe de autonomie faţă de Uniunea Sovietică, hegemonul întregului est-european. Rolul cel mai important în stabilirea unei relaţii speciale dintre SUA şi România l-a avut, după opinia sa, administraţia Nixon. De altfel, atât preşedintele Nixon, cât şi secretarul de stat Henry Kissinger l-au consultat înainte de vizita lor istorică în România, de la începutul lunii august 1969.
 • La întâlnire, colonelul Cristian Dorca a înmânat oaspetelui american, placheta Cercului Militar cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la înfiinţarea instituţiei.
 • Profesorul Stephen Fischer Galaţi a primit, în ziua de 15 decembrie a.c., titlul de membru de onoare al Academiei Române. În acelaţi timp, în ziua de 14 decembrie a.c., la Libraria Mihail Sadoveanu din Capitală şi-a lansat cartea de memorii "80 de ani în jurul lumii povestite de Lia Ioana Ciplea", apărută la Editura Vremea.

Vizita delegaţiei belgiene (6-8 decembrie 2011)
 

 • În perioada 6-8 decembrie 2011 Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară a primit vizita unei delegaţii a Centrului de Documentare Istorică al armatei belgiene.
 • Delegaţia a fost compusă din: maior Kirk Dooms, şeful Centrului şi KaHrerine Van Acker, şeful secţiei arhive.
 • Delegaţia a avut discuţii cu cercetători ai Institutului pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară şi cu şeful Serviciului Istoric al Armatei. În cadrul acestora s-a făcut o informare reciprocă asupra profilului celor trei instituţii (Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară, Serviciul Istoric şi Centrul de Documentare Istorică al Armatei Belgiene) şi s-a discutat asupra cooperării în viitor.
 • În ziua de 07.12.2011, delegaţia a fost primită de generalul maior Virgil Bălăceanu, şeful Direcţiei Cooperare Internaţională în Domeniul Apărării.
 • În după amiaza zilei de 07 decembrie 2011, delegaţia a vizitat Centrul de Studii şi Valorificare a Arhivelor Militare Române aflat în garnizoana Piteşti.
 • Au fost prezentate reglementările privind constituirea şi gestionarea fondului arhivistic militar naţional, precum şi modul de organizare şi păstrare a acestuia. De asemenea, a fost vizitat un depozit de arhivă.
 • Oaspeţii au remarcat preocupările privind păstrarea şi valorificarea arhivelor militare în România subliniind că există multe similitudini cu legislaţia şi modul de organizare din Belgia.
 • În ansamblu, vizita s-a dovedit foarte utilă prin reînnodarea legăturilor de cooperare şi prin schimbul de experienţă realizat.

 • În ziua de 27 octombrie 2011, în cadrul Salonului de carte "Polemos" (26 - 29 octombrie) organizat de Editura Militară în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, sub egida Comandamentului Logistic Întrunit, la Palatul Cercului Militar, s-a lansat Occasional Paper Nr. 16/2011 "Changing Security Paradigms in Romania and South Africa after the Cold War". Lucrarea reprezintă unul dintre rezultatele ştiinţifice ale proiectului. Au vorbit despre proiect şi Occasional Paper dr. Petre Otu, director adjunct, cercetător ştiinţific dr. Şerban Cioculescu şi cercetător ştiinţific Carmen Rîjnoveanu.

 • În perioada 3 - 19 octombrie 2011 Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a organizat activităţile din cadrul proiectului de cercetare "Societate şi paradigme în schimbare ale securităţii naţionale: România şi Africa de Sud, analiză comparativă". Delegaţia sud africană a fost compusă din general-maior (r) Solomon Lekoa Mollo, (CDR) Dr. Theodorus Daniel Potgieter, Lt. Calvin Manganyi şi Prof. Dr. Johannes Liebenberg.
 • Cu acest prilej s-au analizat structura monografiei finale şi studiile care vor fi incluse în ea. Monografia va apărea în primăvara anului 2012.
 • Delegaţia a fost primită de general-maior Viorel Angelescu, locţiitorul şefului Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, şi de către dl. Iulian Fota, consilierul prezidenţial pe probleme de securitate.
 • De asemenea, delegaţia a vizitat obiective turistice din municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa, Prahova şi Braşov.

 • În ziua de 22.08.2011, generalul maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, s-a întâlnit cu profesorul universitar dr. Serghei Ivanovici Filonenko, vice-rectorul Universităţii de Stat Agrară din Voronej şi responsabil cu relaţiile internaţionale ale acesteia.
 • Profesorul universitar dr. Serghei Ivanovici Filonenko este, concomitent, şeful catedrei de istorie şi directorul Centrului de Cercetari consacrat studierii celui de-al Doilea Război Mondial, cu deosebire a perioadei 1942-1943, când au avut loc confruntări militare de amploare în Regiunea Voronej - Don - Stalingrad.
 • De altfel, preocupările ştiinţifice ale profesorului Filonenko vizează o astfel de problematică, el publicând câteva cărţi şi mai multe studii şi articole. Una din cele mai recente lucrări ale sale este consacrată propagandei de război, în special dimensiunii psihologice a acesteia.
 • Tot în cadrul acestor preocupări, profesorul Filonenko a organizat, în aprilie 2008, la Moscova şi Voronej, o reuniune ştiinţifică internaţională consacrată luptelor de pe Don din anii 1942-1943 la care a participat şi o delegaţie de istorici de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.
 • Discuţiile s-au concentrat asupra posibilităţilor de cooperare ştiinţifică dintre specialiştii români şi cei ruşi de la Universitatea din Voronej pe problematica istoriei militare, cu deosebire a celei de-a doua conflagraţii mondiale.
 • La întâlnire au participat colonel (r) dr. Petre Otu, director adjunct şi asistent de cercetare Daniela Şişcanu.

Reuniunea de planificare a Grupului de Lucru privind Stabilitatea Regională în Zona Extinsă a Mării Negre (RSGBSA WG)
10-11 martie 2011, Bucureşti

 

 • Grupul de Lucru privind Stabilitatea Regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre (RSGBSA WG) al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate a organizat, la Bucureşti, în perioada 10-11 martie 2011, o reuniune de planificare vizând implementarea noii orientări strategice a Grupului, în conformitate cu recomandările Consiliului Consultativ Superior (SAC) al Consorţiului PfP.
 • Recomandările SAC, emise cu prilejul reuniunii de la Berlin, din 28-29 octombrie 2010, au stabilit reorientarea strategică a RSGBSA WG care vizează axarea exclusivă pe activităţi de cercetare, abandonându-se astfel vechea abordare a instruirii (training-ului), potrivit solicitărilor exprese de asistenţă ale statelor partenere. Potrivit noii orientări, se va opta asupra formulei unor policy recommendations, ca rezultat final al manifestărilor de cercetare (dezbateri, brainstorming-uri, conferinţe, seminarii dedicate unor problematici de interes regional).
 • La manifestarea de la Bucureşti au luat parte 17 participanţi din Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Federaţia Rusă, Republica Moldova, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, precum şi reprezentanţi ai Consorţiului PfP şi ai Centrului "George C. Marshall" (Garmisch, Germania).
 • Activitatea a fost organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară care asigură Secretariatul Permanent al RSGBSA WG.
 • Obiectivele reuniunii au vizat prioritar următoarele aspecte: discutarea unui Concept Paper for the Research Plan (document întocmit de preşedinţia Grupului de Lucru), agrearea unei liste de tematici de interes regional care să fie abordate în cadrul activităţilor de cercetare viitoare din cadrul grupului, precum şi stabilirea agendei de lucru a WG pentru perioada 2011-2013.
1. Programul conferintei
2. Lista de participanti
 
Top