Activități consacrate Zilei Armatei Române
25 octombrie 2012


 

 • În perioada 24-27 octombrie 2012 s-a desfășurat Salonul de carte "POLEMOS" ajuns la a VIII-a ediție. Ca și în ceilalți ani Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a participat cu un stand propriu în care au fost prezentate cele mai noi apariții editoriale.
 • În cadrul Salonului a fost lansată lucrarea "Limbajul militar (daco-)roman" autor Cristian Mihail, apărută sub egida Institutului. Au vorbit despre lucrare: Adrian Pandea, Sergiu Iosipescu și autorul.
 • Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei, cc.șt. Cerasela Moldoveanu a susținut, în ziua de 24.10.2012, la Statul Major General, o comunicare cu tema: "Ziua Armatei în România și în lume".

Vizita delegației Departamentului pentru Studii Strategice și
Istorie Militară a Statului Major General al Armatei Turce

 

 • În perioada 02-06,2012, o delegație a Departamentului pentru Studii Strategice și Istorie Militară din Statul Major al Armatei Turce, condusă de colonelul Sertif DEMIR, adjunctul șefului departamentului, a efectuat o vizită de lucru în România.
 • Programul a inclus convorbiri între delegațiile celor două instituții, primirea la Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare, de către generalul maior Virgil Bălăceanu, șeful Diecției Cooperare Internațională în Domeniul Apărării, vizitarea unor obiective culturale și monumentale istorice din București (Muzeul Militar Național, Palatul parlamentului), din Constanța (Muzeul Marinei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie) și Complexul arheologic Tropeum Traiani din Adamclisi.
 • În cadrul discuțiilor s-a procedat la o informare reciprocă asupra organizării celor două instituții. De asemenea, a fost stabilit un program de cooperare care, în principiu, vizează:
- schimbul de publicații și cărți;
- prelucrarea de studii și articole în revistele celor două instituții;
- elaborarea unei lucrări comune, etc.
 • Vizita a contribuit la relansarea realțiilor de cooperare științifică între istoricii militari și cei turci, fapt ce va avea efecte benefice pentru cunoașterea reciprocă, mai ales că ambele țări au o lungă tradiție comună și sunt membre ale Alianței Nord Atlantice.

Masă rotundă
dedicată aniversării a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Ucraina și România
(17 februarie 2012)


 

 • Împlinirea a două decenii de la stabilirea relațiilor dintre România și Ucraina, eveniment care a avut loc 1 februarie 1992, a fost aniversată prin organizarea unei mese rotunde la care au luat parte importante personalități ale vieții publice și științifice din cele două țări. Reuniunea s-a desfășurat la Centrul Cultural și de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei în România, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară fiind unul dintre coorganizatori. Au adresat mesaje de salut Iulian Fota, consilier prezidențial, șeful Departamentului Securității Naționale din Administrația Prezidențială, Georgian Pop, deputat în Parlamentul României, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, academicianul Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, Sorin Moldovan, director adjunct al Direcției Europa de Est și Asia Centrală din Ministerul Afacerilor Externe al României, Ivan Robciuc, din partea Uniunii Ucrainenilor din România.
 • În cadrul mesei rotunde, moderată de Viorel Kotyk, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România și general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, au fost prezentate 14 comunicări, autori fiind cadre didactice și cercetători din prestigioase instituții de învățământ și cercetare din cele două țări.
 • Luările de cuvânt și comunicările prezentate au evidențiat faptul că relațiile dintre români și ucraineni au o vechime de secole, fiind menționate, între altele, cooperarea dintre hatmanii Ucrainei și domnii moldoveni sau munteni din secolul al XVII-lea, precum și personalitățile culturale aparținând ambelor popoare, un strălucit exemplu fiind mitropolitul Petru Movilă. Au fost reliefate, totodată, și raporturile stabilite în interludiul 1917-1920, când, pe fondul destrămării Imperiului Rus, statul ucrainean a avut o existență de sine stătătoare.
 • Cea mai importantă secvență a fost consacrată ultimelor două decenii, perioadă punctată de numeroase și complicate probleme, derivând atât din raporturile bilaterale, cât și din contextul dificil al scenei internaționale. În pofida unor diferențe de abordare și puncte de vedere deosebite în diverse chestiuni bi și multilaterale, Ucraina a dat atenție consolidării construcției sale statale, iar România a avut drept obiectiv major aderarea la NATO și UE, trendul relațiilor dintre cele două țări fost unul pozitiv. Ca urmare, astăzi se poate constata o maturizare a raporturilor dintre București și Kiev, fiecare parte având o abordare pragmatică, orientată cu precădere către viitor.
 • Din partea Institutului au prezentat comunicări dr Petre Otu, cercetător științific dr. Șerban Cioculescu locotenent colonel dr. Simona Țuțuianu, cercetător științific Carmen Rîjnoveanu și asistent de cercetare Simona Soare.
Top