Activităţi consacrate Zilei Armatei Române
25 octombrie 2012


 

 • În perioada 24-27 octombrie 2012 s-a desfăşurat Salonul de carte "POLEMOS" ajuns la a VIII-a ediţie. Ca şi în ceilalţi ani Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a participat cu un stand propriu în care au fost prezentate cele mai noi apariţii editoriale.
 • În cadrul Salonului a fost lansată lucrarea "Limbajul militar (daco-)roman" autor Cristian Mihail, apărută sub egida Institutului. Au vorbit despre lucrare: Adrian Pandea, Sergiu Iosipescu şi autorul.
 • Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei, cc.şt. Cerasela Moldoveanu a susţinut, în ziua de 24.10.2012, la Statul Major General, o comunicare cu tema: "Ziua Armatei în România şi în lume".

Vizita delegaţiei Departamentului pentru Studii Strategice şi
Istorie Militară a Statului Major General al Armatei Turce

 

 • În perioada 02-06,2012, o delegaţie a Departamentului pentru Studii Strategice şi Istorie Militară din Statul Major al Armatei Turce, condusă de colonelul Sertif DEMIR, adjunctul şefului departamentului, a efectuat o vizită de lucru în România.
 • Programul a inclus convorbiri între delegaţiile celor două instituţii, primirea la Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare, de către generalul maior Virgil Bălăceanu, şeful Diecţiei Cooperare Internaţională în Domeniul Apărării, vizitarea unor obiective culturale şi monumentale istorice din Bucureşti (Muzeul Militar Naţional, Palatul parlamentului), din Constanţa (Muzeul Marinei Române, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie) şi Complexul arheologic Tropeum Traiani din Adamclisi.
 • În cadrul discuţiilor s-a procedat la o informare reciprocă asupra organizării celor două instituţii. De asemenea, a fost stabilit un program de cooperare care, în principiu, vizează:
- schimbul de publicaţii şi cărţi;
- prelucrarea de studii şi articole în revistele celor două instituţii;
- elaborarea unei lucrări comune, etc.
 • Vizita a contribuit la relansarea realţiilor de cooperare ştiinţifică între istoricii militari şi cei turci, fapt ce va avea efecte benefice pentru cunoaşterea reciprocă, mai ales că ambele ţări au o lungă tradiţie comună şi sunt membre ale Alianţei Nord Atlantice.

Masă rotundă
dedicată aniversării a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ucraina şi România
(17 februarie 2012)


 

 • Împlinirea a două decenii de la stabilirea relaţiilor dintre România şi Ucraina, eveniment care a avut loc 1 februarie 1992, a fost aniversată prin organizarea unei mese rotunde la care au luat parte importante personalităţi ale vieţii publice şi ştiinţifice din cele două ţări. Reuniunea s-a desfăşurat la Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei în România, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară fiind unul dintre coorganizatori. Au adresat mesaje de salut Iulian Fota, consilier prezidenţial, şeful Departamentului Securităţii Naţionale din Administraţia Prezidenţială, Georgian Pop, deputat în Parlamentul României, preşedintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, academicianul Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, Sorin Moldovan, director adjunct al Direcţiei Europa de Est şi Asia Centrală din Ministerul Afacerilor Externe al României, Ivan Robciuc, din partea Uniunii Ucrainenilor din România.
 • În cadrul mesei rotunde, moderată de Viorel Kotyk, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România şi general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, au fost prezentate 14 comunicări, autori fiind cadre didactice şi cercetători din prestigioase instituţii de învăţământ şi cercetare din cele două ţări.
 • Luările de cuvânt şi comunicările prezentate au evidenţiat faptul că relaţiile dintre români şi ucraineni au o vechime de secole, fiind menţionate, între altele, cooperarea dintre hatmanii Ucrainei şi domnii moldoveni sau munteni din secolul al XVII-lea, precum şi personalităţile culturale aparţinând ambelor popoare, un strălucit exemplu fiind mitropolitul Petru Movilă. Au fost reliefate, totodată, şi raporturile stabilite în interludiul 1917-1920, când, pe fondul destrămării Imperiului Rus, statul ucrainean a avut o existenţă de sine stătătoare.
 • Cea mai importantă secvenţă a fost consacrată ultimelor două decenii, perioadă punctată de numeroase şi complicate probleme, derivând atât din raporturile bilaterale, cât şi din contextul dificil al scenei internaţionale. În pofida unor diferenţe de abordare şi puncte de vedere deosebite în diverse chestiuni bi şi multilaterale, Ucraina a dat atenţie consolidării construcţiei sale statale, iar România a avut drept obiectiv major aderarea la NATO şi UE, trendul relaţiilor dintre cele două ţări fost unul pozitiv. Ca urmare, astăzi se poate constata o maturizare a raporturilor dintre Bucureşti şi Kiev, fiecare parte având o abordare pragmatică, orientată cu precădere către viitor.
 • Din partea Institutului au prezentat comunicări dr Petre Otu, cercetător ştiinţific dr. Şerban Cioculescu locotenent colonel dr. Simona Ţuţuianu, cercetător ştiinţific Carmen Rîjnoveanu şi asistent de cercetare Simona Soare.
Top