Vizita delegație Serviciului Istoric al Apărării din Franța
 
 • În perioada 22-25 noiembrie 2015 o delegație a Serviciului Istoric al Apărării din Franța, compusă din Lt.col. JEAN BOURCART și doamna MARIE CATHERINE VILLATOUX, a efectuat o vizită la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
 • În timpul vizitei s-au abordat aspecte ale colaborării științifice dintre cele două instituții în domeniul istoriei militare. O atenție aparte a fost acordată evenimentelor legate de comemorarea centenarului Primului Război Mondial în Franța și România, stabilindu-se un program concret de acțiune.

Conferința internațională cu tema:
„Intrarea Italiei în război (1915) și consecințele asupra României”
 
 • Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, în colaborare cu Institutul Cultural Român, a organizat, în perioada 13-14 octombrie 2015, conferința internațională cu tema „Intrarea Italiei în război (1915) și consecințele asupra României”. Reuniunea s-a desfășurat la Palatul Cercului Militar Național din București.
 • Manifestarea științifică face parte din Planul național de comemorare a Centenarului Primului Război Mondial, eveniment marcat în toată lumea, în special în Europa, printr-o serie largă de activități consacrate reliefării semnificației sale istorice.
 • În deschiderea reuniunii au rostit alocuțiuni Valeriu Nicuț, secretar de stat pentru politica de apărare și planificare, Cristian Petcu, director al Direcției programe interne, Institutul Cultural Român și general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
 • Din Italia au luat parte la lucrările conferinței: Colonel Cristiano Maria Dechigi, șef al Serviciului istoric al Armatei de uscat, Colonel Antonio Zarcone, director adjunct al Departamentului de Sociologie Militară ale Centrului de Studii Strategice, dr. Marialuisa Scovotto, lector la Universitatea Sapienza din Roma, dr. Paolo Formiconi, cercetător la Serviciului istoric al Armatei de uscat italiene. Din Austria a fost prezent Col. Dr. Christian M. Ortner, directorul Muzeului de Istorie Militară (Viena).
 • Din România au prezentat comunicări: general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, cercetător științific Petre Otu, director adjunct, prof.univ. dr. Ștefan Purici de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, conf.univ.dr. Claudiu-Lucian Topor de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, prof.univ. dr. Sorin Damean de la Universitatea din Craiova, conf.univ. dr. Sorin Cristescu de la Universitatea „Spiru Haret”, lect.univ. dr. Mihail Dobre de la Universitatea din București și colonel (r) dr. Vasile Popa, profesor asociat la Universitatea din București.
 • Comunicările vor fi publicate într-un volum ce va apărea în prima parte a anului viitor.

  Prezentare de cărți și publicații
 
Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și-a prezentat în ziua de 4 martie 2015, lucrările și publicațiile apărute în anii 2013-2014. Activitatea a a avut loc în Sala Bizantină a Cercului Militar Național și a beneficiat de prezența unei numeroase asistențe compuse din oficiali din Administrația Prezidențială, Departamentul pentru politica de apărare și planificare, generali și ofițeri activi și în rezervă, cadre didactice universitare, cercetători științifici din institute ale Academiei Române, ziariști din presa scrisă și audiovizuală, studenți ș.a.
 Activitatea a fost deschisă și condusă de general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, iar Valeriu Nicuț, secretar de stat pentru politica de apărare și planificare, a adresat un mesaj în care a subliniat rolul și importanța activității de cercetare, publicistice și editoriale desfășurate în cadrul Institutului. Programul a cuprins lansarea a 12 lucrări de istorie, politică de apărare, securitate și relații internaționale, precum și a numerelor recente ale “Revistei de Istorie Militară” și “Monitor Strategic”.
 •  SERGIU IOSIPESCU, ALEXANDRU MADGEARU, MIRCEA SOREANU, Marea Neagră. State și frontiere. De la sfârșitul antichității la Pacea de la Paris (1856), Editura Militară, București, 2013, 456 pagini;
 • ALEXANDRU MADGEARU, Asăneștii, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, 332 pagini. Ambele lucrări au fost prezentat de[  prof.univ.dr. NICOLAE-ȘERBAN TANAȘOCA, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române;
 • “The Munich Conference (September 1938) – the Path Towards the Destructuring of Democracy in Europe”, Military Publishing House, 2014, 334 pagini; lucrarea a fost prezentată de Sebastian Huluban, consilier de stat în Administrația Prezidențială;  
 • ȘERBAN-LIVIU PAVELESCU, Stat și biserică în reconstrucția politică a societăților postcomuniste din Balcani, Editura Militară, 2013, 199 pagini; cartea a fost prezentată de prof. univ dr. ADRIAN CIOROIANU, decanul Facultății de istorie a Universității București;
 • ȘERBAN FILIP CIOCULESCU, Viitorul nu ia prizonieri, Editura RAO, București, 2013, 348 pagini, despre carte vorbind dr. IULIAN FOTA, fost consilier prezidențial;
 • CARMEN RÎJNOVEANU, Orientul Mijlociu în tumultul schimbării, Editura Militară, București, 2014, 308 pagini; cartea a fost prezentată de   dr.FLORIAN BICHIR, membru în Consiliul Național pentru Studiul Arhivelor Securității;
 • SIMONA ȚUȚUIANU, Towards Global Justice: Sovereignity in an Interdependent World, Editura Springer, 2013, 279 pagini despre semnificația și importanța  carții tipărită la o prestigioasă editură din Germnia vorbind  conf. univ. dr. IULIAN CHIFU, fost consilier prezidențial;
 • SIMONA SOARE, Sub povara a 90.000 de tone de diplomație?, Editura Militară, București, 2013, 306 pagini; lucrarea a fost prezentată de OCTAVIAN MANEA de la Foreign Policy Romanian;
 • Românii la începutul „Marelui Război”. De la atentatul de la Sarajevo la moartea regelui Carol I, coordonator: general maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU, Editura Militară, București, 2014, 380 pagini, despre lucrare vorbind Dorin Matei, redactorul șef al revistei “Magazin Istoric”
 • Eastern Partnership: The Road So Far, Edited by MIHAIL E. IONESCU, Military Publishing House, Bucharest, 2013, 384 pagini; lucrarea a fost prezentată de cc.șt. Șerban Cioculescu din I.S.P.A.I.M.
 • MARIA GEORGESCU, Cavaleriști români la Saumur, Editura Militară, București, 2015, 286 pagini, lucrare prezentată de cercetător științific  SERGIU IOSIPESCU.
 • Al Doilea Război Balcanic (1913), coordonatori: general maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU, prof.univ.dr. NICOLAE ȘERBAN TANAȘOCA, Editura Militară, București, 228 pagini; lucrarea a fost prezentată de PETRE OTU, directorul adjunct al I.S.P.A.I.M.
“Revista de Istorie Militară” a fost prezentată de cc.st. Ghoerghe Vartic, fost timp de peste un sfert de secol redactor șef al acestei publicații, iar revista “Monitor Strategic”, de cc.șt. Șerban Cioculescu, redactor șef adjunct.
 
 
 
Top