Vizita delegaţie Serviciului Istoric al Apărării din Franţa
 
 • În perioada 22-25 noiembrie 2015 o delegaţie a Serviciului Istoric al Apărării din Franţa, compusă din Lt.col. JEAN BOURCART şi doamna MARIE CATHERINE VILLATOUX, a efectuat o vizită la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.
 • În timpul vizitei s-au abordat aspecte ale colaborării ştiinţifice dintre cele două instituţii în domeniul istoriei militare. O atenţie aparte a fost acordată evenimentelor legate de comemorarea centenarului Primului Război Mondial în Franţa şi România, stabilindu-se un program concret de acţiune.

Conferinţa internaţională cu tema:
„Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele asupra României”
 
 • Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, în colaborare cu Institutul Cultural Român, a organizat, în perioada 13-14 octombrie 2015, conferinţa internaţională cu tema „Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele asupra României”. Reuniunea s-a desfăşurat la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti.
 • Manifestarea ştiinţifică face parte din Planul naţional de comemorare a Centenarului Primului Război Mondial, eveniment marcat în toată lumea, în special în Europa, printr-o serie largă de activităţi consacrate reliefării semnificaţiei sale istorice.
 • În deschiderea reuniunii au rostit alocuţiuni Valeriu Nicuţ, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare, Cristian Petcu, director al Direcţiei programe interne, Institutul Cultural Român şi general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.
 • Din Italia au luat parte la lucrările conferinţei: Colonel Cristiano Maria Dechigi, şef al Serviciului istoric al Armatei de uscat, Colonel Antonio Zarcone, director adjunct al Departamentului de Sociologie Militară ale Centrului de Studii Strategice, dr. Marialuisa Scovotto, lector la Universitatea Sapienza din Roma, dr. Paolo Formiconi, cercetător la Serviciului istoric al Armatei de uscat italiene. Din Austria a fost prezent Col. Dr. Christian M. Ortner, directorul Muzeului de Istorie Militară (Viena).
 • Din România au prezentat comunicări: general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, cercetător ştiinţific Petre Otu, director adjunct, prof.univ. dr. Ştefan Purici de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, conf.univ.dr. Claudiu-Lucian Topor de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, prof.univ. dr. Sorin Damean de la Universitatea din Craiova, conf.univ. dr. Sorin Cristescu de la Universitatea „Spiru Haret”, lect.univ. dr. Mihail Dobre de la Universitatea din Bucureşti şi colonel (r) dr. Vasile Popa, profesor asociat la Universitatea din Bucureşti.
 • Comunicările vor fi publicate într-un volum ce va apărea în prima parte a anului viitor.

  Prezentare de cărţi şi publicaţii
 
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi-a prezentat în ziua de 4 martie 2015, lucrările şi publicaţiile apărute în anii 2013-2014. Activitatea a a avut loc în Sala Bizantină a Cercului Militar Naţional şi a beneficiat de prezenţa unei numeroase asistenţe compuse din oficiali din Administraţia Prezidenţială, Departamentul pentru politica de apărare şi planificare, generali şi ofiţeri activi şi în rezervă, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici din institute ale Academiei Române, ziarişti din presa scrisă şi audiovizuală, studenţi ş.a.
 Activitatea a fost deschisă şi condusă de general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, iar Valeriu Nicuţ, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare, a adresat un mesaj în care a subliniat rolul şi importanţa activităţii de cercetare, publicistice şi editoriale desfăşurate în cadrul Institutului. Programul a cuprins lansarea a 12 lucrări de istorie, politică de apărare, securitate şi relaţii internaţionale, precum şi a numerelor recente ale “Revistei de Istorie Militară” şi “Monitor Strategic”.
 •  SERGIU IOSIPESCU, ALEXANDRU MADGEARU, MIRCEA SOREANU, Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul antichităţii la Pacea de la Paris (1856), Editura Militară, Bucureşti, 2013, 456 pagini;
 • ALEXANDRU MADGEARU, Asăneştii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 332 pagini. Ambele lucrări au fost prezentat de[  prof.univ.dr. NICOLAE-ŞERBAN TANAŞOCA, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române;
 • “The Munich Conference (September 1938) – the Path Towards the Destructuring of Democracy in Europe”, Military Publishing House, 2014, 334 pagini; lucrarea a fost prezentată de Sebastian Huluban, consilier de stat în Administraţia Prezidenţială;  
 • ŞERBAN-LIVIU PAVELESCU, Stat şi biserică în reconstrucţia politică a societăţilor postcomuniste din Balcani, Editura Militară, 2013, 199 pagini; cartea a fost prezentată de prof. univ dr. ADRIAN CIOROIANU, decanul Facultăţii de istorie a Universităţii Bucureşti;
 • ŞERBAN FILIP CIOCULESCU, Viitorul nu ia prizonieri, Editura RAO, Bucureşti, 2013, 348 pagini, despre carte vorbind dr. IULIAN FOTA, fost consilier prezidenţial;
 • CARMEN RÎJNOVEANU, Orientul Mijlociu în tumultul schimbării, Editura Militară, Bucureşti, 2014, 308 pagini; cartea a fost prezentată de   dr.FLORIAN BICHIR, membru în Consiliul Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii;
 • SIMONA ŢUŢUIANU, Towards Global Justice: Sovereignity in an Interdependent World, Editura Springer, 2013, 279 pagini despre semnificaţia şi importanţa  carţii tipărită la o prestigioasă editură din Germnia vorbind  conf. univ. dr. IULIAN CHIFU, fost consilier prezidenţial;
 • SIMONA SOARE, Sub povara a 90.000 de tone de diplomaţie?, Editura Militară, Bucureşti, 2013, 306 pagini; lucrarea a fost prezentată de OCTAVIAN MANEA de la Foreign Policy Romanian;
 • Românii la începutul „Marelui Război”. De la atentatul de la Sarajevo la moartea regelui Carol I, coordonator: general maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU, Editura Militară, Bucureşti, 2014, 380 pagini, despre lucrare vorbind Dorin Matei, redactorul şef al revistei “Magazin Istoric”
 • Eastern Partnership: The Road So Far, Edited by MIHAIL E. IONESCU, Military Publishing House, Bucharest, 2013, 384 pagini; lucrarea a fost prezentată de cc.şt. Şerban Cioculescu din I.S.P.A.I.M.
 • MARIA GEORGESCU, Cavalerişti români la Saumur, Editura Militară, Bucureşti, 2015, 286 pagini, lucrare prezentată de cercetător ştiinţific  SERGIU IOSIPESCU.
 • Al Doilea Război Balcanic (1913), coordonatori: general maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU, prof.univ.dr. NICOLAE ŞERBAN TANAŞOCA, Editura Militară, Bucureşti, 228 pagini; lucrarea a fost prezentată de PETRE OTU, directorul adjunct al I.S.P.A.I.M.
“Revista de Istorie Militară” a fost prezentată de cc.st. Ghoerghe Vartic, fost timp de peste un sfert de secol redactor şef al acestei publicaţii, iar revista “Monitor Strategic”, de cc.şt. Şerban Cioculescu, redactor şef adjunct.
 
 
 
Top