Seminar bilateral cu tema:
„Evoluții recente în mediul internațional de securitate în Europa și Asia.

 
        În perioada 21-24 noiembrie 2016 o delegație a Institutului Chinez de Studii Strategice Internaționale din Beijing a efectuat o vizită la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
       Cu acest prilej a avut loc seminarul bilateral cu tema: „Evoluții recente în mediul internațional de securitate în Europa și Asia”. Comunicările și dezbaterile s-au concentrat asupra efectelor ieșirii Marii Britanii din UE, instituțiile militare ale UE și Federației Ruse și acțiunile recente ale acesteia din urmă, inițiativa chineză de revigorare a „Drumului Mătăsii”.
       Secretarul de stat entru politica de apărare și planificare Ștefan Tinca, a oferit un prânz în onoarea delegației chineze, aceasta fiind primită și de Administrația Președințială de Constantin Ionescu, consilier de stat.
Oaspeții chinezi au vizitat, totodată,  obiective istorice și culturale din București, Sinaia, Bușteni și Râșnov.
          Vizita cercetătorilor chinezi și dialogul științific fructuos se înscrie în cooperarea îndelungată dintre cele două institute.
 
 
 
Conferinţă internaţională
Anul 1916 şi impactul lui asupra dinamicii războiului mondial.
Intrarea României în „Marele Război”
(19-23 octombrie 2016)
 
 
          Institutul pentru studii politice de apărare istorie militară din cadrul Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, a organizeazat în zilele de 20 şi 21 octombrie, la Palatul Cercului Militar Naţional, Conferinţa internaţională cu tema: Anul 1916 şi impactul lui asupra dinamicii războiului mondial. Intrarea României în „Marele Război”.
          La activitate au participat specialişti din Bulgaria, Republica Cehă, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria şi România, care au prezentat comunicări ştiinţifice referitoare la evouțiile politice și militare în anul 1916 și la impactul intrării României în război alături de Antantă.
          Conferinţa a fost organizată pe cinci secţiuni – Puteri Mici şi Mijlocii în Război – obiective şi interese, Mari bătălii şi mari comandanţi în Marele război, Relaţii de comandament între ţările aliate, Anul 1916 în istorie şi istoriografie şi Războiul, Diplomaţia şi Opinia Publică.
          Programul manifestării a cuprins  sâmbătă, 22 octombrie, şi o vizită la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaş, ridicat în comuna Valea Mare-Pravăţ, judeţul Argeş.
          Reuniunea s-a înscris în seria manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial.
 
Masa rotundă
 „80 de ani de la adoptarea Convenţiei de la Montreux. Perspective istorice,
implicaţii contemporane”

 
 
         La 14 septembrie 2016 s-a desfăşurat, în organizarea Fundaţiei Europene Titulescu şi a Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, masa rotundă cu titlul „80 de ani de la adoptarea Convenţiei de la Montreux. Perspective istorice, implicaţii contemporane".
         Evenimentul a beneficiat de prezenţa unor cadre didactice universitare, cercetători şi experţi din Administraţia Prezidenţială, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Institutul Diplomatic Român, Universitatea Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, Universitatea “Dimitrie Cantemir", Universitatea “Hyperion" etc.
      Elementul central al dezbaterilor a fost reprezentat de analiza, dintr-o perspectivă istorică, a contextului care a condus la adoptarea Convenţiei de la Montreux în 1936 şi deopotrivă a evoluţiei problematicii Strâmtorilor în ultimele decenii, dintr-o perspectivă analitică, istorică şi juridică.

 
„100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”
 
       În ziua de 29 august 2016, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, cu sprijinul unor instituții din Ministerul Apărării Naționale, a organizat un complex de activități sub genericul  „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”.
      La Galeria Artelor din Palatul Cercului Militar Național s-a desfăurat masa roundă cu tema: Intrarea României în Primul Război Mondial (1916) şi consecinţele asupra conflagraţiei.
        Au participat cercetători și cadre didactice universitare din București care au dezbătut o problematică vastă referitoare la preliminariile politico-diplomatice ale intrării României în război, pregătirea armatei, planul de operații, desfășurarea primelor acțiuni militare, destine de familie în confruntările armate, raporturi de comandament româno-aliate etc.
      Seara în Piața Tricolorului au avut loc un exerciţiu de mânuire a armamentului tip drill-team, un concert de fanfară ambele susținute de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, un exerciţiu de reconstituire istorică militară, prezentat de Asociaţia „Tradiţia Militară”. În final, un detaşament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” a efectuat o retragere cu torţe pe străzile Capitalei.
”Românii și bătălia de la Verdun”
        Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a organizat pe 26 mai, la Cercul Militar Național, masa rotundă cu tema “Românii şi bătălia de la Verdun”, iar Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” a vernisat expoziţia ce cuprinde documente, arme şi fotografii inedite despre marea bătălie.
         La manifestări, care se înscriu în Planul naţional de aniversare a centenarului Primului Război Mondial, au participa cercetători şi cadre didactice universitare din instituții militare și civile, precum şi membri ai corpului diplomatic din fostele state beligerante în „Marele Război”.
        În cadrul discuțiilor au fost  abordate principalele aspecte politice şi militare care au definit cea mai mare bătălie din istoria Primului Război Mondial, influenţa acesteia asupra deciziei luate de România de a intra în război de partea Antantei, precum şi modul în care a fost ea privită de contemporani şi de specialiştii militari români.
         Conferința și expoziția reprezintă doar o parte a proiectului Verdun care își propune să adune mărturiile românești despre această bătălie decisivă deopotrivă pentru soarta Primului Război Mondial și a României. În acest sens, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și istorie Militară a creat site-ul verdun.mapn.ro, care va fi actualizat permanent.

Prima reuniune ştiinţifică a istoricilor militari din România
şi Republica Moldova
 
          Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare din cadrul Ministerul Apărării Naţionale, prin Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Centrul de Cultură şi Istorie Militară din Republica Moldova, au organizat la Cercul Militar din Iaşi, în perioada 22-23 martie 2016, conferinţa: „100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016)”.
          Reuniunea a fost consacrată împlinirii unui secol de la intrarea României în război a dezbătut o problematică largă, legată de poziţia statului român faţă de cele două coaliţii beligerante în anii 1914-1916, tratativele cu Antanta şi conţinutul documentelor semnate cu aceasta la începutul lunii august 1916, pregătirile şi acţiunile armatei române în anii 1916-1918, locul şi rolul soldaţilor români din Basarabia în cadrul armatei ruse în anii 1914-1917, redeşteptarea naţională a românilor de la est de Prut în anii 1917-1918, procesul unirii Basarabiei cu România, consecinţe ale „marelui război” asupra sistemului relaţiilor internaţionale şi alte probleme conexe.
            Au prezentat comunicări: general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), cc.şt. Sergiu Iosipescu (Universitatea din Bucureşti), lect.univ.dr. Sorin Cristescu (Universitatea “Spiru Haret”,) cc.şt. Gheorghe Vartic (Comisia Română de Istorie Militară), cc.şt. Şerban Pavelescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), cc.şt. Cătălin Turliuc (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” Iaşi), Serghei Cataragă (Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Republica Moldova), dr. Vitalie Ciobanu, Petru Costin (Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Republica Moldova), dr. Andrei Emilciuc (Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova), dr. Dinu Poştarencu (Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova), prof.univ.dr. hab. Ion Şişcanu (Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Republica Moldova), cc.şt. Petre Otu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), cc.şt. Flavius Solomon (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” Iaşi), lect.univ.dr. Florian Bichir (Universitatea din Piteşti), cc.şt. Daniela Şişcanu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), dr.  Ion Xenofontov (Academia Militară “Alexandru cel Bun”, Chişinău).
 
Top