Seminar bilateral cu tema:
„Evoluții recente în mediul internațional de securitate în Europa și Asia.

 
        În perioada 21-24 noiembrie 2016 o delegație a Institutului Chinez de Studii Strategice Internaționale din Beijing a efectuat o vizită la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
       Cu acest prilej a avut loc seminarul bilateral cu tema: „Evoluții recente în mediul internațional de securitate în Europa și Asia”. Comunicările și dezbaterile s-au concentrat asupra efectelor ieșirii Marii Britanii din UE, instituțiile militare ale UE și Federației Ruse și acțiunile recente ale acesteia din urmă, inițiativa chineză de revigorare a „Drumului Mătăsii”.
       Secretarul de stat entru politica de apărare și planificare Ștefan Tinca, a oferit un prânz în onoarea delegației chineze, aceasta fiind primită și de Administrația Președințială de Constantin Ionescu, consilier de stat.
Oaspeții chinezi au vizitat, totodată,  obiective istorice și culturale din București, Sinaia, Bușteni și Râșnov.
          Vizita cercetătorilor chinezi și dialogul științific fructuos se înscrie în cooperarea îndelungată dintre cele două institute.
 
 
 
Conferință internațională
Anul 1916 și impactul lui asupra dinamicii războiului mondial.
Intrarea României în „Marele Război”
(19-23 octombrie 2016)
 
 
          Institutul pentru studii politice de apărare istorie militară din cadrul Departamentului pentru politica de apărare și planificare, a organizeazat în zilele de 20 și 21 octombrie, la Palatul Cercului Militar Național, Conferința internațională cu tema: Anul 1916 și impactul lui asupra dinamicii războiului mondial. Intrarea României în „Marele Război”.
          La activitate au participat specialiști din Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria și România, care au prezentat comunicări științifice referitoare la evouțiile politice și militare în anul 1916 și la impactul intrării României în război alături de Antantă.
          Conferința a fost organizată pe cinci secțiuni – Puteri Mici și Mijlocii în Război – obiective și interese, Mari bătălii și mari comandanți în Marele război, Relații de comandament între țările aliate, Anul 1916 în istorie și istoriografie și Războiul, Diplomația și Opinia Publică.
          Programul manifestării a cuprins  sâmbătă, 22 octombrie, și o vizită la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș, ridicat în comuna Valea Mare-Pravăț, județul Argeș.
          Reuniunea s-a înscris în seria manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial.
 
Masa rotundă
 „80 de ani de la adoptarea Convenției de la Montreux. Perspective istorice,
implicații contemporane”

 
 
         La 14 septembrie 2016 s-a desfășurat, în organizarea Fundației Europene Titulescu și a Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, masa rotundă cu titlul „80 de ani de la adoptarea Convenției de la Montreux. Perspective istorice, implicații contemporane".
         Evenimentul a beneficiat de prezența unor cadre didactice universitare, cercetători și experți din Administrația Prezidențială, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Institutul Diplomatic Român, Universitatea București, Fundația Europeană Titulescu, Universitatea “Dimitrie Cantemir", Universitatea “Hyperion" etc.
      Elementul central al dezbaterilor a fost reprezentat de analiza, dintr-o perspectivă istorică, a contextului care a condus la adoptarea Convenției de la Montreux în 1936 și deopotrivă a evoluției problematicii Strâmtorilor în ultimele decenii, dintr-o perspectivă analitică, istorică și juridică.

 
„100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”
 
       În ziua de 29 august 2016, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, cu sprijinul unor instituții din Ministerul Apărării Naționale, a organizat un complex de activități sub genericul  „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”.
      La Galeria Artelor din Palatul Cercului Militar Național s-a desfăurat masa roundă cu tema: Intrarea României în Primul Război Mondial (1916) și consecințele asupra conflagrației.
        Au participat cercetători și cadre didactice universitare din București care au dezbătut o problematică vastă referitoare la preliminariile politico-diplomatice ale intrării României în război, pregătirea armatei, planul de operații, desfășurarea primelor acțiuni militare, destine de familie în confruntările armate, raporturi de comandament româno-aliate etc.
      Seara în Piața Tricolorului au avut loc un exercițiu de mânuire a armamentului tip drill-team, un concert de fanfară ambele susținute de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, un exercițiu de reconstituire istorică militară, prezentat de Asociația „Tradiția Militară”. În final, un detașament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” a efectuat o retragere cu torțe pe străzile Capitalei.
”Românii și bătălia de la Verdun”
        Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a organizat pe 26 mai, la Cercul Militar Național, masa rotundă cu tema “Românii și bătălia de la Verdun”, iar Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” a vernisat expoziția ce cuprinde documente, arme și fotografii inedite despre marea bătălie.
         La manifestări, care se înscriu în Planul național de aniversare a centenarului Primului Război Mondial, au participa cercetători și cadre didactice universitare din instituții militare și civile, precum și membri ai corpului diplomatic din fostele state beligerante în „Marele Război”.
        În cadrul discuțiilor au fost  abordate principalele aspecte politice și militare care au definit cea mai mare bătălie din istoria Primului Război Mondial, influența acesteia asupra deciziei luate de România de a intra în război de partea Antantei, precum și modul în care a fost ea privită de contemporani și de specialiștii militari români.
         Conferința și expoziția reprezintă doar o parte a proiectului Verdun care își propune să adune mărturiile românești despre această bătălie decisivă deopotrivă pentru soarta Primului Război Mondial și a României. În acest sens, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și istorie Militară a creat site-ul verdun.mapn.ro, care va fi actualizat permanent.

Prima reuniune științifică a istoricilor militari din România
și Republica Moldova
 
          Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare din cadrul Ministerul Apărării Naționale, prin Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Centrul de Cultură și Istorie Militară din Republica Moldova, au organizat la Cercul Militar din Iași, în perioada 22-23 martie 2016, conferința: „100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016)”.
          Reuniunea a fost consacrată împlinirii unui secol de la intrarea României în război a dezbătut o problematică largă, legată de poziția statului român față de cele două coaliții beligerante în anii 1914-1916, tratativele cu Antanta și conținutul documentelor semnate cu aceasta la începutul lunii august 1916, pregătirile și acțiunile armatei române în anii 1916-1918, locul și rolul soldaților români din Basarabia în cadrul armatei ruse în anii 1914-1917, redeșteptarea națională a românilor de la est de Prut în anii 1917-1918, procesul unirii Basarabiei cu România, consecințe ale „marelui război” asupra sistemului relațiilor internaționale și alte probleme conexe.
            Au prezentat comunicări: general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară), cc.șt. Sergiu Iosipescu (Universitatea din București), lect.univ.dr. Sorin Cristescu (Universitatea “Spiru Haret”,) cc.șt. Gheorghe Vartic (Comisia Română de Istorie Militară), cc.șt. Șerban Pavelescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară), cc.șt. Cătălin Turliuc (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” Iași), Serghei Cataragă (Centrul de Cultură și Istorie Militară, Republica Moldova), dr. Vitalie Ciobanu, Petru Costin (Centrul de Cultură și Istorie Militară, Republica Moldova), dr. Andrei Emilciuc (Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei, Republica Moldova), dr. Dinu Poștarencu (Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei, Republica Moldova), prof.univ.dr. hab. Ion Șișcanu (Centrul de Cultură și Istorie Militară, Republica Moldova), cc.șt. Petre Otu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară), cc.șt. Flavius Solomon (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” Iași), lect.univ.dr. Florian Bichir (Universitatea din Pitești), cc.șt. Daniela Șișcanu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară), dr.  Ion Xenofontov (Academia Militară “Alexandru cel Bun”, Chișinău).
 
Top