Conferinţa ştiinţifică: „Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman – un simbol pentru Centenarul Războiului Reîntregirii României”

 

13 decembrie 2017, Sala „Alba Iulia”, Cercul Militar Naţional

 

     Conferinţa a fost organizată de Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi Secretariatul general al Ministrului Apărării Naţionale.

      Domnul Mihai Fifor, ministrul apărării naţionale a transmis un mesaj participanţilor la reuniune. La rândul lor, general Nicolae Ionel Ciucă, şeful Satului Major al Apărării şi doamna Olga Macarie, nepoata mareşalului Constantin Prezan, au rostit alocuţiuni în deschiderea conferinţei.

    Lucrările conferinţei au fost moderate de Codrin MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale  şi general maior (ret.) Mihail E. IONESCU, directorul Institutului pentru studii olitice de apărare şi istorie militară.

  Reuniunea ştiinţifică a dezbătut detaliile tehnice ale proiectului de reabilitare, problematica primei restaurări din anul 1965, istoricul monumentului şi legendele sale, confruntările din 1916 de pe Valea Prahovei, rolul reginei Maria ca iniţiatoare a proiectului, etc.

      Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” şi Fundaţia Culturală Bartoc au organizat o expoziţie ce a cuprins documente, fotografii, medalii privind Crucea de pe Muntele Caraiman.

    La conferinţă au participat  cercetători, istorici, arhitecţi, ingineri, reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, specialişti în managementul fondurilor europene şi în IT, ziarişti etc.

 

*

*        *

 

     Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial”, construită între anii 1926-1928 pe Muntele caraiman, la iniţiativa regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, „întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei, a devenit reper al văii Prahovei şi unul din simbolurile naţionale.

     Monumentul este inclus în grupa A a Listei monumentelor istorice (monumente istorice de valoare naţională sau universală), iar la această dată se află într-o stare avansată de degradare şi are nevoie de reparaţii majore.

     Ministerul Apărării Naţionale şi-a asumat sarcina reabilitării monumentului în anul 2015. Ea a revenit Secretariatului general care a întreprins ample demersuri pentru identificarea soluţiilor tehnice de finanţare şi de management a operaţiunii. Reabilitarea va fi finalizată în anul 2020. 


Participarea la reuniunea comună SAC/CSC
a Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate
Stockholm (Suedia), 16-18 octombrie 2017 
 
        Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu a participat, în perioada 16-18 octombrie 2017, la reuniunea comună a Consiliului Consultativ Superior (SAC) şi Comitetului Director Permanent (CSC) ale Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate care a avut loc la Stockholm, Suedia. Dr Rîjnoveanu a participat în calitate de președinte a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) și membră a Comitetului Director Permanent (CSC) din cadrul Consorţiului PfP. La eveniment au participat preşedinţii şi co-preşedinţii grupurilor de lucru din cadrul Consorţiului PfP şi delegaţi ai NATO, Pentagonului şi Centrului „George C. Marshall” din Germania. Lucrările au fost conduse de general Keith Dayton, directorul Centrului “George C. Marshall” din Garmisch, Germania.
      Agenda de lucru a reuniunii SAC/CSC a cuprins prezentarea principalelor proiecte derulate de grupurile de lucru din cadrul Consorţiului PfP şi a iniţiativelor viitoare ale acestora. Deopotrivă, discuţiile s-au axat pe necesitatea orientării activităţilor Consorţiului PfP în direcţia creşterii contribuţiei la eforturile derulate în prezent la nivelul NATO în vederea consolidării programelor de parteneriat.
       În cadrul reuniunii, dr. Carmen Rîjnoveanu a prezentat activităţile Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG). De menţionat că CSWG a finalizat elaborarea Curriculei Academice privind problematica contra-insurgenţei (Counter-Insurgency Reference Curriculum), care urmează să fie implementată în perioada următoare în cadrul programele academiilor de apărare din state membre NATO şi partenere.
       În cadrul reuniunii, a fost discutată posibilitatea ca România să găzduiască, în toamna anului 2018, reuniunea Comitetului Director Permanent (CSC) al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate.
 
 
        În ziua de 23 noiembrie 2017, a avut loc Simpozionul "Anul 1917 la Buzău". Manifestarea a fost organizată de Divizia 2 Infanterie “Getica “ în colaborare cu Primăria Municipiului Buzău. La reuniune au participat general-maior (ret.) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și colonel(ret.) Petre Otu, director adjunct al aceluiaşi institut şi preşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară.
       Cu acest prilej s-a dezvelit o placă comemorativa pe fațada Primariei Municipiului Buzău menționându-se că aici a funcționat Sediul Mareului Cartier General al armatei Române.

 
 
       În perioada 13-16 noiembrie 2017, delegația Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, compusă din dr. Petre Otu și dr. Carmen Rîjnoveanu, a efectuat o vizită de documentare la Institutul chinez de studii strategice internationale din Beijing.
       Cooperarea științifică între cele două institute este foarte bună, în 2018, împlinindu-se două decenii de relații bilaterale. Anual, alternativ, în Republica Populară Chineză și România, au loc întâlniri în cadrul cărora se face un larg schimb de vederi privind evoluțiile mediului internațional de securitate, cu precădere în Europa și în Asia.
      Anul acesta seminarul bilateral s-a concentrat asupra unor probleme extrem de importante cu o dinamică aparte: securitatea europeană în condițiile Brexit-ului și poziția României; inițiative privind cooperarea și securitatea în Europa centrală și de est și rolul Bucureștilor; China și noua ordine mondială; noul „drum al Mătăsii” și implicațiile sale economice globale; oportunitățile pentru România ale acestui proiect etc.
     Dialogul va continua și anul următor, când o delegație a Institutului chinez de studii strategice internaționale va efectua o vizită în România.
 
 
       În ziua de 7 noiembrie 2017, Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară a primit vizita profesorilor şi cursanţilor de la Programul postuniversitar de formare profesională  continuă „ Managementul educaţional” din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
      Cu acest prilej au fost prezentate:
 • Istoricul Institutului pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară;
 • Organizarea şi funcţionarea acestuia;
 • Principalele direcţii şi programe de cercetare în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale, politici de apărare şi istorie militară.
        În ziua de 20.10.2017, cerc. şt. dr. Alexandru Madgearu a prezentat o comunicare la conferinţa internaţională „Interethnic relations in Transylvania. War and peace shaping the medieval life of central and south-eastern Europe”, organizată de: Secretariatul general al Guvernului României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Complexul Naţional Muzeal „Astra”, Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române, Universitatea “Lucian Blaga”, Muzeul Naţional Brukenthal, Biblioteca Judeţeană Astra, Asociaţia pentru înfrumuseţarea oraşului Sibiu. Comunicarea a fost intitulată „Siege techniques applied by the army of Johannitsa, the emperor of Romanians and Bulgarians, between 1201 and 1207”. La conferinţa desfăşurată în sălile Bibliotecii Astra au participat peste 20 de istorici şi arheologi din România, Polonia, Bulgaria şi Ucraina, majoritatea comunicărilor referindu-se la diverse piese de armament sau fortificaţii. A doua zi a fost efectuată o excursie de studii în Ţara Bârsei (biserica fortificată de la Prejmer, biserica fortificată de la Rotbav, biserica şi fortificaţia de la Feldioara), iar în ziua de 22.10 s-a vernisat la Casa Artelor din Sibiu (Muzeul Etnografic Astra) expoziţia Amprenta săsească asupra „Ţării de dincolo de pădure”.
 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„100 de ani de la Congresul militarilor moldoveni: 20-27 octombrie 1917”
 
         În perioada 24-25 octombrie 2017 s-a desfăşurat la Chişinău conferinţa internaţională: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „100 de ani de la Congresul Militarilor Moldoveni: 20-27 octombrie 1917”
          Reuniunea a fost organizată de către Centrul de Istorie şi Cultură Militară/Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară al Ministerului Apărării Naţionale din România,  Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
         Conferinţa a abordat o problematică vastă referitoare la contextul politic şi militar al anului 1917, consecinţele evenimentelor din Rusia situaţia din Basarabia şi evoluţia procesului de renaştere naţională, organizarea, desfăşurarea şi consecinţele Congresului Militarilor Moldoveni, etc.
           Delegaţia Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a fost formată din: cc.şt. Petre Otu, director adjunct, cc.şt. Daniela Şişcanu, as.cc. Manuel Stănescu.
            La conferinţă s-a lansat lucrarea: „100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016), aceasta fiind prezentată de comandor (r.) Gheorghe Vartic îngrijitorul ediţiei.
            Delegaţia română a participat şi la activităţile ocazionate de ziua Armatei României de la Chişinău.  
 

 
SIMPOZION
25 octombrie - Ziua Armatei României

 
       Institutul pentru Studii Politice de Aparare și Istorie Militara a organizat in data de 24 octombrie 2017 un simpozion dedicat Zilei Armatei Romaniei. La activitate au participat cadre militare active si personal civil din structuri apartinand Ministerului Apararii Nationale.

    Programul a fost urmatorul:

Moderator: Dr. Mirel TARIUC

 
 • Centenarul bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz
  • colonel (r) dr. Vasile POPA
 • Semnificaţia Zilei de 25 octombrie
  • prof. univ. dr. Alexandru OŞCA
 • Acţiunile Armatei Române pentru eliberarea teritoriului naţional (23 august - 25 octombrie 1944)
  • cc.şt. Cerasela MOLDOVEANU
 • Acţiunile Armatei Române pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei (octombrie 1944-12 mai 1945)
  • cc.şt. Sorin CRISTESCU
 • Evoluţia procesului de transformare a Armatei Române
  • cc.şt. Şerban CIOCULESCU
 • Prezentare de carte: Alexandru MADGEARU, „Note din războiul de reîntregire a neamului”
  • cc.şt. Alexandru Madgearu
 


SALONUL DE CARTE « POLEMOS”
 
Lansari de carte:
 • 100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016) 
 • Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele pentru România. 
  
 
IN MEMORIAM

         Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară anunță cu mare tristețe încetarea din viață a col (r) dr. Grigore Alexandrescu, teoretician militar reputat și coleg desăvârșit timp de un sfert de veac. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească. 
     


 
 

  

Conferința Internațională:

Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz în dinamica Primului Război Mondial.

(25-26 Septembrie 2017)

              Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară,  a organizat în perioada 25-27 septembrie conferinţa internaţională: „Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz (1917) în dinamica Primului Război Mondial”. Reuniunea face parte din Programul național de comemorare a Centenarului Primului Război Mondial și de aniversare a Marii Uniri, adoptat prin H.G  82/2015  
  Mesajul Secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare, Mircea Dușa a fost prezentat de general de brigadă Vasile Bucur, locțiitorul șefului Departamentului pentru politica de apărare și planificare. În mesaj s-a subliniat preocupările constante ale Ministerului Apărării Naționale pentru aniversarea Centenarului marilor bătălii din vara anului 1917 și a Marii Uniri din anul 1918.  De altfel, 2017 a fost declarat de guvernul României, „Anul Mărăști, Mărășești și Oituz-100”
             La manifestarea științifică au participat specialiști din Austria, Bulgaria, Cehia, Federația Rusă, Grecia, Israel, Republica Moldova, Serbia și Ungaria. Din România, alături de reprezentanți ai instituției organizatoare, au prezentat comunicări cercetători de la Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române, universitățile din București și Iași, Arhivele Naționale, Arhivele Naționale Militare Române, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” .
 În cele două zile au fost prezentate 19 comunicări, care au abordat o problematică variată: situația de pe Frontul oriental, în primul rând, din România, ca urmare a revoluției din Rusia (martie 1917);  evoluțiile politico-militare de pe frontul balcanic și de pe cel italian; intrarea Greciei în război; renașterea națională din Basarabia din anul 1917; inițiativa de pace a Papei Benedict al XV—lea etc.Conferinţa s-a încheiat cu o masă rotundă pe marginea noilor puncte de vedere asupra modului cum este reflectat în istoriografie  românească Primul Război Mondial.
            În ziua de 27 septembrie a.c oaspeții de peste hotare au vizitat Mausoleul de la Mărășești și au depus coroane de flori, în cadrul unei ceremonii militare. Activitatea s-a încheiat la Brigada 282 „Unirea Principatelor” din Focșani, unde s-a vizitat o expoziție de tehnică militară.

 
 
IN MEMORIAM


   Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge dispariţia profesorului universitar dr. ZOE PETRE, eminent specialist în istoria antică. Suntem alături de domnul Dan Petre, directorul Institutului Diplomatic, şi familia îndoliată.
 

 
 
Cel de-al 43-lea Congres Internațional de Istorie Militară
Douala, Camerun, 02-10 septembrie 2017
 
      În perioada 02-10 septembrie 2017, dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu a participat la lucrările celui de-al 43-lea Congres Internațional de Istorie Militară care s-a desfășurat în Douala, Camerun. Tema Congresului din acest an a abordat problematica: „Războaiele Mondiale și coloniile în istorie”. Activitatea a fost organizată de Comisia Internațională de Istorie Militară și Comisia de Istorie Militară a Camerunului și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al E.S Paul Biya, președintele și comandantul forțelor armate al Republicii Camerun. La eveniment au luat parte 120 participanți reprezentând delegații din 31 de țări.
      De menționat că dr. Rîjnoveanu deține funcția de membru al Biroului de conducere al Comisiei Internaționale de Istorie Militară pentru un mandat de 5 ani (2015- 2020).
       Programul științific al Congresului a inclus 16 secțiuni științifice, desfășurate în paralel, 4 sesiuni dedicate tinerilor doctoranzi, precum și reuniuni specializate, pe comitete de lucru, respectiv Comitetul de bibliografie, Comitetul de arhive și Comitetul de educație. Pe parcursul dezbaterilor au fost discutate și analizate subiecte reprezentative pentru înțelegerea caracterului și implicațiilor strategiilor de colonizare, a rolului coloniilor în timpul marilor războaie ale secolului XX, precum și a impactului colonizării asupra configurației de putere și a dinamicilor teritorial-politice din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.
      În ceea ce privește agenda de acțiuni viitoare, s-a hotărât organizarea Congresului International de Istorie Militară din anul 2018 la Ierusalim, Israel, în coordonarea Ministerului Forțelor Armate Israeliene. Tema Congresului va aborda problematica „Crearea de noi state și colapsul vechilor imperii în secolul XX”. Propunerea Israelului a fost motivată cu deosebire de faptul că în 2018 se vor împlini 70 de ani de la înființarea statului Israel, un eveniment de importanță definitorie pentru istoria acestei țări.

 
 

Masă rotundă:
Epopeea națională de la Mărăști, Mărășești și Oituz

  "În cadrul manifestărilor internaţionale şi naţionale consacrate Centenarului Primului Război Mondial, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a susţinut, în ziua de 16 august 2017, în cadrul cursurilor de vară ale Universităţii "Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte, masa rotundă "Epopea naţională de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz".
 
MIERCURI, 16 AUGUST 2017
Centrul Cultural al Orașului Vălenii de Munte
Ora 11.00  - 12.30
Masă rotundă:
Epopeea națională de la Mărăști, Mărășești și Oituz
Participă:
Dr. Petre Otu, director adjunct al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară
Dr. Sergiu Iosipescu
Dr. Sorin Cristescu
Dr. Manuel Stănescu

 
 
 
       În perioada 29 mai -1 iunie a.c., s-a desfăşurat, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, a XVII-a reuniune a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului Parteneriatului pentru Pace (PfP) al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate. Activitatea a fost organizată în parteneriat de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare şi Colegiul Regal de Apărare al Danemarcei. Tema dezbătută a fost: The use of military forces in domestic affairs: Lessons of history, current issues and future developments.
         La activitate au participat 39 de experţi din 20 de ţări membre NATO şi PfP.
 
        Lucrările conferinţei au fost deschise de Secretarul de Stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Mircea Duşa, care a subliniat importanţa acestei manifestări ştiinţifice prin prisma relevanţei deosebite a tematicii abordate, dar şi a nivelului de reprezentare internaţională. De asemenea, secretarul de stat a evidenţiat contribuţia activă a Ministerului Apărării Naţionale la activităţile Consorţiului PfP şi importanţa participării cercetătorilor români la programele şi proiectele ştiinţifice derulate sub egida acestuia.
 
          Grupul de Lucru privind Studierea Conflictelor reprezintă un forum internaţional de prestigiu având ca principale obiective realizarea şi încurajarea schimbului de idei, dialogului şi cooperării ştiinţifice internaţionale pe teme care privesc istoria militară, studierea războiului, dinamici internaţionale şi studii de securitate îmbinând, aşadar, abordări istorice cu perspective actuale de analiză a mediului internaţional. Grupul constituie, deopotrivă, o platformă importantă de consolidare a reţelelor de cooperare instituţională între statelele membre NATO şi cele partenere, incluzând întreg spaţiul euro-atlantic. 

           În cadrul reuniunii s-a decis ca preşedinţia Grupului Studiul Conflictelor să fie asumată de cc.şt. dr. Carmen Rîjnoveanu din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.
   
             


       În ziua de 19 mai 2017, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti a avut loc întâlnirea cu delegaţia Comisiei Israeliene de Istorie Militară, condusă de colonelul (r.) BENNY MICHELSOHN.
      Cu acest prilej s-au prezentat profilul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi principalele direcţii şi domenii de cercetare. În acest context o importanţă aparte o au activităţile consacrate Centenarului Războiului de Întregire şi a Marii Uniri din 1918.
        De asemenea, s-au abordat problematica extinderii relaţiilor de cooperare ştiinţifică dintre istoricii militari români şi israelieni.


 
IN MEMORIAM


    Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară deplânge neaşteptata şi nedreapta dispariţie dintre noi a eminentului istoric, bizantinist şi sud-est europenist, profesorul Nicolae Şerban Tanaşoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene, şi transmite îndoliatei familii adânca noastră compasiune. Vechi colaborator al institutului nostru, profesorul Tanaşoca lasă amintirea unui om de aleasă cultură umanistă şi înalt civism. Dumnezeu să-l odihnească!
      

 
  Masa rotundă:
Reorganizarea armatei române (1917) în relatarea căpitanului
Marcel Fontaine din Misiunea Militară Franceză

 
         În cadrul activităţilor consacrate Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri din anul 1918, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a organizat în ziua de 30 martie 2017, la Cercul Militar Naţional, masa rotundă: Reorganizarea armatei române (1917) în relatarea căpitanului Marcel Fontaine din Misiunea Militară Franceză.
       Marcel Fontaine a participat la refacerea armatei române, precum şi la bătăliile din vara anului 1917. După încheierea activităţii în primăvara anului 1918, a revenit în România cu Misiunea Universitară Franceză, rămânând în ţară până în anul 1948. Jurnalul său publicat de Editura Humanitas este un document important pentru înţelegerea situaţiei României din anii 1917-1918.
         Cu acest prilej s-a vernisat expoziţia: Pe fronturile „Marelui Război”. Marcel Fontaine – de la Verdun la Mărăşeşti, organizată de Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, ce conţine donaţia de fotografii a legatarului testamentar a căpitanului Marcel Fontaine.
           La activitate au participat cercetători, cadre didactice universitare, ofiţeri şi subofiţeri din garnizoana Bucureşti.
 
Top