MINUTA
şedinţei comitetului de organizare
privind aniversarea a 50 de ani de activitate ştiinţifică
a Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară
 
          În ziua de 20 mai 2019, a avut loc la Cercul Militar Naţional, o întâlnire a comitetului de organizare pentru stabilirea unui plan de măsuri în vederea celebrării semicentenarului Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară.
          La activitate au participat foşti şi actuali membri ai institutului: gl.mr. (Rtr.) Mihail E. Ionescu – directorul institutului, cc.şt. Petre Otu – director adjunct, gl. (r) Ioan Talpeş, Ioan Panaitescu, Dumitru Preda, Gheorghe Vartic, Maria Georgescu, Teodor Repciuc, Eugen Câmpan, Mihai Macuc, Rodica Scafeş, Cornel Scafeş, cc.şt. Mirel Ţariuc, cc.şt. Dragoş Ghercioiu, cc.şt. Carmen Rîjnoveanu, col. Cătălin Mormocea, lt.col. Ilie Bălan, plt.maj. Magdalena Köröşi, p.c.c. Luminiţa Drăghia şi p.c.c. Laurenţiu Ionescu.
          În esenţă, s-au convenit următoarele:
  • data organizării ceremoniei oficiale – sfârşitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie a.c.;
  • confecţionarea a 250-300 diplome, plachete şi insigne aniversare/jubiliare;
  • editarea unui album “50 de ani de activitate ştiinţifică a Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi a unei cronologii a activităţii Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară (1969-2019);
  • organizarea unei expoziţii cu lucrările şi publicaţiile institutului, apărute în timpul celor 50 de ani de activitate;
  • mediatizarea activităţilor aniversare prin mass-media.
S-a constituit şi un birou executiv, compus din următorul personal: gl.mr. (Rtr.) Mihail E. Ionescu Mihail, gl. (r) Ioan Talpeş, cc.şt. Petre Otu şi cc.şt. Gheorghe Vartic.

Top