În perioada 10-12 aprilie a.c. s-a desfășurat vizita unei delegații din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară la Direcția pentru istorie și cultură militară din cadrul Forțelor Terestre ale Portugaliei (DICM). Delegația română a fost formată din Dragoș Ghercioiu și dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu. Agenda vizitei a prilejuit un schimb foarte util de opinii cu privire la stadiul cooperării bilaterale, direcțiile prioritare de activitate, precum și la modalitățile de intensificare a colaborării în domeniul cercetării militare între ISPAIM și DICM.
 
   
 
          În perioada 25-27 februarie 2019, Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară a primit vizita unei delegaţii a Centrului de istorie militară şi ştiinţe sociale al Ministerului Federal al Apărării din Germania, condusă de comandantul acestei instituţii, comandor dr. Jörg Hillmann. Cu acest prilej s-a desfăşurat seminarul bilateral româno-german cu tema: : “The military relations between Romania and the German Democratic Republic within the Warsaw Pact”.
          Au fost prezentate şase comunicări, câte trei de fiecare parte, fiind abordate contactele politice şi militare dintre cele două ţări, cooperarea româno-est-germană în cadrul exerciţiilor şi aplicaţiilor din cadrul Tratatului de la Varşovia şi implicarea militară a celor două ţări în timpul Războiului Rece în Africa şi Orientul Mijlociu.
          Delegaţia germană a fost primită de către general de brigadă Vasile Bucur, locţiitorul şefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.
          Activitatea se înscrie pe linia parteneriatului de cooperare ştiinţifică existent între cele două instituţii şi consemnează consolidarea dimensiunii academice militare a cooperării dintre România şi Germania, o componentă importantă, alături de dimensiunile de securitate, politică şi economică, în eforturile de consolidare şi promovare a relaţiilor bilaterale româno-germane.

 
 
       În perioada 17-18 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Strasbourg (Franța), conferința internațională: La naissance de la Grande Roumanie dans son contexte national et international. Reuniunea a fost organizată de Universitatea din Strasbourg sub patronajul generalului Marc Ollier, guvernatorul militar al Strasbourgului și comandant al Brigăzii 2 blindate.  Direcțiunea științifică a conferinței a fost asigurată de Ana Maria Gârleanu- Guichard, maitre de conférence la Universitatea din Strasbourg și profesorul Jean-Noël Grandhomme (Universitatea Lorraine). Manifestarea științifică a făcut parte din sezonul cultural Franța -România ce se desfășoară în perioada 1 decembrie 2018-14 iulie 2019.
    Au participat cadre didactice universitare, cercetători, specialiști  din centre  de învățământ și cercetare  din  Franța, Belgia, Bulgaria, Canada, România,  Serbia. Din partea  Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au luat parte cercetătorii Petre Otu și Șerban Cioculescu.  Petre Otu a prezentat comunicarea: Fin de la Grande Guerre. La Roumanie reprendre les hostilités. (Sfârșitul Marelui Război. România reia ostilitățile), iar Șerban Cioculescu a abordat tema : La Roumanie entre les deux guerres: alliances et securité collective. (România între cele două războaie mondiale ; alianțe și securitate colectivă)
    Participanții au putut viziona o expoziție consacrată Misiunii Militare Franceze în România (1916-1918), condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, organizată de Institutul cultural român de la Paris. Un obiect de  mare interes istoric și muzeistic l-a reprezentat trompeta Labroche. Georges Labroche (1896-1969) a fost unul dintre cei trei trompeți care au anunțat prin intermediul acestui instrument des utilizat în războaie, Armistițiul din 11 decembrie 1918.

 
 
Top