În perioada 24 – 28 iunie a.c., la Potsdam, Germania, s-a desfăşurat conferinţa internaţională cu tema: “Sfârşitul Mareului Război - impactul asupra armatei, gândirii şi planificării militare”. Activitatea a fost organizată de Centrul de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale al Forţelor Armate Germane din Potsdam în colaborare cu Service Historique de la Defense din Franţa. Au participat istorici militari, cercetători şi experţi din Africa de Sud, Australia, Austria, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Polonia, România, Serbia, Statele Unite ale Americii.
      Din partea României au participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu şi dr. Manuel Stănescu, cercetători în cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară.
     În ziua de 25 iunie a.c., dr. Manuel Stănescu a fost invitat să susţină o prelegere la Centrul de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale din Potsdam legată de problematica lucrării sale de doctorat cu tema “Campania armatei române pentru cucerirea Odessei, august – octombrie 1941”. Au participat cercetători din cadrul Centrului de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale al Forţelor Armate Germane din Potsdam, precum şi o parte a delegaţiilor străine invitate la Congres.
     În ceea ce priveşte agenda ştiinţifică a conferinţei, au fost prezentate 12 comunicări în cadru a patru sesiuni de lucru, fiecare referindu-se la o categorie distinctă de state în funcţie de distribuţia de putere în cadrul negocierilor de pace de la Paris.
    În cadrul secţiunii a patra (care a inclus statele emergente din Europa Central-Estică, nou apărute sau consolidate în urma războiului, precum şi experienţa războiului în fostele teritorii ale Commonwealth-ului britanic, Australia şi Africa de Sud) reprezentantul ISPAIM, dr. Carmen Rîjnoveanu, a susţinut comunicarea cu tema: ”Reshaping the Romanian military under the impact of the Great War: new challenges-new paradigms”.  Au fost prezentate şi analizate principalele componente ale doctrinei şi gândirii militare româneşti în perioda care a urmat sfârşitului Marelui Război şi încheierii procesului de unificare naţională.
 


Conferinţa Internaţională de la Iaşi cu tema: Contribuţia Armatei României şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a MariiUniri (1919-1920)
20-22 iunie 2019
 
      Statul Major al Apărării a organizat, în perioada 20-22 iunie 2019, la Cercul Militar din Iaşi, prin filiala locală a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Conferinţa internaţională: Contribuţia Armatei României şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920). 
   Conferinţa a avut ca scop cinstirea memoriei şi a faptelor generaţiei care a înfăptuit unitatea  naţională, evidențierea cu precădere a rolului Armatei României şi al elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a actelor de la 27 martie/9 aprilie 1918, 15/28 noiembrie 1918 şi 18 noiembrie/1 Decembrie 1918.
  Conferinţa a reunit istorici, cercetători ştiinţifici şi experţi din Academia Română, Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi din state NATO (SUA, Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Polonia),  majoritatea acestora fiind Aliaţi ai României în Războiul de Întregire Naţională şi care au sprijinit realizarea Marii Uniri.
      Din partea Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară ( ISPAIM) au participat prof. univ Petre Otu, director adjunct și cercetătorii științifici Sorin Cristescu și Cerasela Moldoveanu. Reprezentanții institutului au prezentat următoarele comunicări : România la Conferinţa de Pace de la Paris (1919). Între « trufia sterilă » şi « politica de săru’mâna  (Petre Otu) ;Un militar la conferinţa de pace de la Paris (1919-1920). Contribuţia colonelului Toma Dumitrescu (cc.șt.Cerasela Moldoveanu) ; Conflictul generalului Petala cu Ion Nistor în chestiunea întrunirii naționalităților de la Cernăuți de la 2 iunie 1919 ( cc.st. Sorin Cristescu)
    De asemenea, pe lângă intervențiile în cadrul dezbaterilor, ei au evidențiat preocupările ISPAIM pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1918, prin organizarea de conferințe științifice internaționale ; publicarea de volume de documente, participarea la reuniuni în țară și străinătate ; materializarea programului „Verdun” ( împreună cu autoritățile franceze) ; realizarea pe site-ul propriu a rubricii  „Testimonia” etc.
 


 
 
   In ziua de 06 iunie a.c. cercet. st. Cerasela Moldoveanu a participat la Conferinta: "Centenar. Musceleni decorati cu Ordinul "Mihai Viteazul", la Cercul militar din Campulung Muscel. Activitatea a fost organizata de Centrul de Cercetari Istorice "Preotul Gh. I. Cotineanu", Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania si Asociatia Urmasilor Persecutatilor Regimului Comunist din Romania.
   Reprezentantul ISPAIM a prezentat , in interventia sa, aspecte din activitatea cunoscutului general Constantin Cristescu, argesean de origine, dost sef al M.St.M in perioada 1917-1918, comandant al Armatei 1 romane pe front, in 1917.


 
 
       Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu și dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetători în cadrul institutului, au participat, în ziua de 12 iunie a.c.,  la conferința științifică cu tema: “100 de ani de relații diplomatice polone-române”. Activitatea a fost organizată de către Institutul Polonez din București și Ambasada Republicii Polone la București în colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Conferința s-a desfășurat în marja activităților prilejuite de aniversarea centenarului relațiilor diplomatice dintre România și Polonia. Reprezentanții institutului au susținut comunicări care au abordat problematica cooperării dintre cele două țări în contextul dinamicilor recente de securitate și a dezvoltărilor militare pe flancul estic.
       Dr. Șerban Filip Cioculescu a prezentat comunicarea cu tema : “Dezvoltarea cooperării regionale în domeniul politicii externe și de securitate: România și Polonia după Războiul Rece”. În cadrul comunicării au fost subliniate diecțiile principale ale cooperării bilaterale, scopurile și prioritățile de politică externe ale celor două țări, precum și perspectivele de evoluție în condițiile creșterii provocărilor mediului regional și internațional.
     Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu a susținut comunicarea : “Dinamica relațiilor dintre România și Polonia ca parte a arhitecturii de descurajare pe flancul estic”. A fost reliefată necesitatea unei strânse cooperări între Polonia și România ca vectori centrali ai politicii de descurajare aliată pe frontiera estică și ca aliați centrali ai SUA în regiune. Consolidarea măsurilor de apărare și creșterea prezenței militare aliate în regiune  rămân o prioritate majoră asumată de către cele două țări și constituie o platformă solidă de coordonare a acțiunilor și agendelor în domeniul militar și al apărării.
     Pe parcursul dezbaterilor au fost, cu deosebire, accentuate importanța istorică a relațiilor bilaterale româno-polono, contribuția semnificativă adusă de cele două țări în promovarea securității regionale de-a lungul ultimului secol și interesul de a continua cooperarea științifică care să permită o mai bună cunoaștere a trecutului și a complexității realităților geopolitice care au marcat istoria celor țări.


 
 
Conferinţa anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) cu tema:
„The Role of the Territorial Defense Forces in Peace and War”
27-31 mai 2019, Budapesta (Ungaria)
 
 
     În perioada 27-31 mai a.c., la Budapesta, Ungaria, au avut loc lucrările celei de-a 19-a conferinţe anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorţiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate (Consorţiul PfP).
    De menţionat că Grupul de Lucru privind Studierea Conflictelor este parte componentă a Consorţiului PfP încă de la înfiinţarea acestuia în 1999, devenind de-a lungul anilor o platformă de mare vizibilitate la nivel internaţional, axată pe creşterea dialogului ştiinţific, promovarea cooperării în domeniul cercetării militare şi întăririi solidarităţii regionale. Începând cu anul 2017, preşedinţia CSWG este deţinută de România, prin dr. Carmen Rîjnoveanu, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi Danemarca, prin Jakob Brink Rasmussen, cercetător în cadrul Colegiului Regal de Apărare al Danemarcei.
    Conferinţa din acest an s-a desfăşurat sub coordonarea Suediei şi Ungariei, instituţiile organizatoare fiind Universitatea Naţională de Apărare din Suedia, Ministerul Apărării al Ungariei, Universitatea Naţională pentru Serviciul Public din Budapesta şi Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Statului Major al Apărării ungar.
    La reuniune au luat parte 37 de participanţi din 18 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Israel, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia şi Ungaria. Tematica conferinţei a abordat problematica rolului forţelor armate teritoriale, atât din perspectiva experienţelor istorice, cât şi a imperativelor generate de transformările mediului de securitate actual. Din partea României au participat dr. Carmen Rîjnoveanu, preşedinte a CSWG şi dr. Daniela Şişcanu, care a prezentat lucrarea cu tema: „Rolul unităţilor teritoriale în cadrul sistemului de apărare românesc (1941-1989)”.
    România, prin Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară, rămâne angajată în mod activ în activităţile desfăşurate în cadrul Consorţiului PfP şi confirmă rolul important asumat la nivelul promovării şi susţinerii cooperării ştiinţifice regionale şi internaţionale.

 
 
 
 
 
In Memoriam

     Colectivul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară deplânge încetarea prematură din viaţă, după o scurtă şi grea suferinţă, a colonelului (ret.) prof.univ. Gheorghe Nicolescu, ofiţer distins, cercetător eminent şi dascăl apreciat. Timp de peste 25 de ani, col. Nicolescu a fost şef al Arhivelor Militare Române de la Pitești, iar în această calitate a fost un statornic colaborator al institutului, mulţi cercetători beneficiind de sprijinul său generos şi competent.

Dumnezeu să-l odihnească!

 
 
   În perioada 10-12 aprilie a.c. s-a desfășurat vizita unei delegații din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară la Direcția pentru istorie și cultură militară din cadrul Forțelor Terestre ale Portugaliei (DICM). Delegația română a fost formată din Dragoș Ghercioiu și dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu. Agenda vizitei a prilejuit un schimb foarte util de opinii cu privire la stadiul cooperării bilaterale, direcțiile prioritare de activitate, precum și la modalitățile de intensificare a colaborării în domeniul cercetării militare între ISPAIM și DICM.
 
   
 
          În perioada 25-27 februarie 2019, Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară a primit vizita unei delegaţii a Centrului de istorie militară şi ştiinţe sociale al Ministerului Federal al Apărării din Germania, condusă de comandantul acestei instituţii, comandor dr. Jörg Hillmann. Cu acest prilej s-a desfăşurat seminarul bilateral româno-german cu tema: : “The military relations between Romania and the German Democratic Republic within the Warsaw Pact”.
          Au fost prezentate şase comunicări, câte trei de fiecare parte, fiind abordate contactele politice şi militare dintre cele două ţări, cooperarea româno-est-germană în cadrul exerciţiilor şi aplicaţiilor din cadrul Tratatului de la Varşovia şi implicarea militară a celor două ţări în timpul Războiului Rece în Africa şi Orientul Mijlociu.
          Delegaţia germană a fost primită de către general de brigadă Vasile Bucur, locţiitorul şefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.
          Activitatea se înscrie pe linia parteneriatului de cooperare ştiinţifică existent între cele două instituţii şi consemnează consolidarea dimensiunii academice militare a cooperării dintre România şi Germania, o componentă importantă, alături de dimensiunile de securitate, politică şi economică, în eforturile de consolidare şi promovare a relaţiilor bilaterale româno-germane.

 
 
       În perioada 17-18 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Strasbourg (Franța), conferința internațională: La naissance de la Grande Roumanie dans son contexte national et international. Reuniunea a fost organizată de Universitatea din Strasbourg sub patronajul generalului Marc Ollier, guvernatorul militar al Strasbourgului și comandant al Brigăzii 2 blindate.  Direcțiunea științifică a conferinței a fost asigurată de Ana Maria Gârleanu- Guichard, maitre de conférence la Universitatea din Strasbourg și profesorul Jean-Noël Grandhomme (Universitatea Lorraine). Manifestarea științifică a făcut parte din sezonul cultural Franța -România ce se desfășoară în perioada 1 decembrie 2018-14 iulie 2019.
    Au participat cadre didactice universitare, cercetători, specialiști  din centre  de învățământ și cercetare  din  Franța, Belgia, Bulgaria, Canada, România,  Serbia. Din partea  Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au luat parte cercetătorii Petre Otu și Șerban Cioculescu.  Petre Otu a prezentat comunicarea: Fin de la Grande Guerre. La Roumanie reprendre les hostilités. (Sfârșitul Marelui Război. România reia ostilitățile), iar Șerban Cioculescu a abordat tema : La Roumanie entre les deux guerres: alliances et securité collective. (România între cele două războaie mondiale ; alianțe și securitate colectivă)
    Participanții au putut viziona o expoziție consacrată Misiunii Militare Franceze în România (1916-1918), condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, organizată de Institutul cultural român de la Paris. Un obiect de  mare interes istoric și muzeistic l-a reprezentat trompeta Labroche. Georges Labroche (1896-1969) a fost unul dintre cei trei trompeți care au anunțat prin intermediul acestui instrument des utilizat în războaie, Armistițiul din 11 decembrie 1918.

 
 
Top