În perioada 26-28 noiembrie 2019 s-au desfășurat lucrările conferinţei internaţionale cu tema: „Conferința de Pace de la Paris și noua ordine internațională din Europa 1.0”,  organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. La reuniune au participat specialiști din Franța, Germania, Cehia, Israel, Grecia, Ungaria, Serbia, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria și România. Comunicările prezentate și dezbaterile din cadrul conferinței au abordat o serie aspecte legate de problematica complexă a construirii păcii și reașezării ordinii internaționale post-Versailles. Discuțiile au inclus subiecte legate problematica teritorială în spațiul central-est european, dinamica negocierilor dintre marile puteri, interesele și rolul statelor mici, precum și consecințele Tratatului de Pace de la Paris asupra evoluțiilor geopolitice și de securitate care au marcat harta europeanăîn perioada interbelică. De asemenea, au fost abordate probleme legate de impactul războiului asupra societății europene (reintegrarea combatanților, reforme politico-economice, transformări societale, etc.), precum și tematici referitoare la evoluția procesului de construcție națională (nation-building).  Subliniem că este cea de-a cincea reuniune de acest gen, organizată de institut, în cadrul Programul național de manifestări consacrate centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri din 1918.

 
 
   
    În zilele de 6 și 7 noiembrie a.c., Statul Major al Apărării a organizat Conferința științifică internațională cu tema „Securitatea și apărarea între istorie, teorie și politici publice”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul aniversării a 160 de ani de la înființarea Statului Major al Apărării și a 155 de ani de la înființarea revistei „Gândirea Militară Românească”. Din partea ISPAIM, au participat general-maior (ret) dr. Mihail E. Ionescu, directorul institutului, colonel (ret) dr. Petre Otu, directorul adjunct, și dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific. General-maior (ret) dr. Mihail E. Ionescu a susținut o prezentare în deschiderea conferinței în care a discutat despre momentele principale ale evoluției Statului Major al Apărării în cei 160 de ani de existență și, de asemenea, a moderat primul panel din cadrul secțiunii dedicate istoriei militare.

   Colonel (ret) dr. Petre Otu a prezentat cartea Gândirea militară românească sub amprenta clausewitziană, autor Adrian Lesenciuc, editată de Statul Major al Apărării, și a susținut o comunicare privind “Aspecte ale gândirii militare românești la începutul secolului XX”.

 

 
    Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a contribuit la pregătirea și desfășurarea conferinței „Apărarea frontierelor Marii Uniri – 1919” organizată de Academia Română și Statul Major al Apărării în ziua de 22 octombrie 2019. Evenimentul s-a desfășurat în contextul sărbătoririi Zilei Armatei României și al evocării însemnătății anului 1919 în istoria națională.
    Conferința a fost deschisă în Aula Academiei Române cu alocuțiunile susținute de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, general-locotenent dr. Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, și general-maior (ret.) Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară.
  Secvența a doua a conferinței s-a desfășurat în Sala de Marmură din Palatul Cercului Militar Național. A luat cuvântul Șeful Statului Major al Apărării, general Nicolae Ciucă, care a susținut o prelegere cu tema „Statul Major al Apărării – 160 de ani în slujba țării". Au susținut, de asemenea, comunicări șefii categoriilor de forțe ale armatei care au subliniat contribuția fiecărei categorii de forțe la efortul militar românesc al anului 1919.
    În cadrul sesiunii științifice, generalul-maior (ret.) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, a moderat o dezbatere în cadrul căreia au fost abordate problematici legate de contextul anului 1919 fiind reliefate eforturile militare și diplomatice asumate de statul român pentru apărarea Actelor Marii Uniri (Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia). Dincolo de efortul militar pentru apărarea frontierelor, acțiunea armatei române din anul 1919 a avut și o dimensiune europeană întrucât a salvat Europa Centrală de pericolul bolșevic.
    Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au luat cuvântul general-maior (ret.) dr. Mihail E. Ionescu, directorul institutului, colonel (rtr) dr. Petre Otu, directorul adjunct al institutului, dr. Manuel Stănescu, cercetător științific.
   La eveniment au participat membri ai Academiei Române, generali și ofițeri, cadre didactice universitare, cercetători din institutele Academiei Române, specialiști din Statul Major al Apărării, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Comandamentul Logistic Întrunit, studenți și cursanți din instituțiile de învățământ superior ale armatei, elevi din colegiile militare.
  Alocuțiunile de închidere a conferinței „Apărarea frontierelor Marii Uniri – 1919" au subliniat necesitatea cunoașterii istoriei de către tânăra generație și reluarea dezbaterilor dedicate actului de la 1918, pe fondul diversificărilor cercetărilor academice care relevă detalii mai puțin cunoscute despre efortul cumulat al constituirii României Mari.

 
 
     Dr. Serban Filip Cioculescu, cercetător științific în cadrul ISPAIM, a participat în calitate de lector, la programul educativ de familiarizare cu securitatea euroatlantică organizat de Divizia de Diplomație Publică a NATO și Asociația Escu. Evenimentul a avut loc în perioada 21-25 octombrie în clădirea Universul din București. Proiectul intitulat “NATO Youth Academy”, reprezintă un program în premieră în România, în contextul celebrării a 70 de ani de existenţă a NATO și a celor peste 15 ani de când România a devenit un stat aliat în cadrul NATO. Au participat câteva zeci de tineri cursanți, absolvenți ai unor programe de licență și master. Dr. Cioculescu a conferențiat despre apariția NATO, rolul organizației în epoca Războiului Rece și după aceea, precum și despre arhitectura instituțională a acesteia.
 
     În ziua de 9 octombrie a.c., la Clubul Academiei Române din București a avut loc lansarea volumului bibliofil ”Războiul cel mare /1914-1918 /Calvarul prizonierilor români în Alsacia și Lorena” al Maestrului Mircia Dumitrescu. Au luat cuvântul academician Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, academician Răzvan Theodorescu, Vicepreședintele Academiei Române, General-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul ISPAIM, Jean-Yves Conrad, Istoric- cercetător (Franța), prof. Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Române.
    General-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu a evidențiat că Primul Război Mondial a reprezentat pentru națiunea română, despărțită de statul independent român și aflată sub dominațiile imperiale țaristă și habsburgică, o experiență fără precedent istoric. Circa 2,5 milioane de români au fost mobilizați în armatele română, rusă și habsburgică. În vâltoarea războiului, au fost purtați pe întinsul Euroasiei, din Franța în adâncul Rusiei, din Sicilia în Anatolia, din Bulgaria și Italia în Polonia și Germania, fie ca luptători în prima linie, fie ca prizonieri de război din rândurile cărora s-au constituit ulterior legiunile din Italia și corpurile de voluntari români ardeleni. Această desfășurare a permis o amplă deschidere către exterior care a contribuit la afirmarea unei construcții identitare și de unitate de “jos în sus” ceea ce explică, alături de alți factori, legitimitatea și ireversibilitatea Marii Uniri a românilor din 1918 de la Nistru până la Tisa. România postbelică după această experiență unică nu mai putea fi ca înainte.
    Volumul a fost realizat cu ocazia aniversării a 100 de ani de la întregirea României și include lista soldaților români care au pierit în Franța în Primul Război Mondial fiind, așadar, dedicată tutoror celor care s-au sacrificat pentru împlinirea aspirațiilor naționale și întregirea teritorială a țării. Volumul bibliofil este o continuare a proiectului dedicat tuturor soldaților căzuți la datorie în timpul “Marelui Război”. Primul volum a fost dedicat soldaților germani înhumați pe teritoriul României și a apărut în 55 de exemplare cu 24 de gravuri originale în anul 2001 cu titlul IN MEMORIAM / Deutscher soldatenfriedhof ”PRO PATRIA” 1916- 1918 / 1940-1945. Al doilea volum dedicat soldaților ruși înhumați pe teritoriul României a apărut în anul 2011 cu titlul IN MEMORIAM HEROES la 70 de ani de la începerea Marelui Război pentru apărarea patriei 22 iunie 1941.

 


 
     În perioada 23-26 septembrie a.c., Statul Major al Apărării a desfășurat, la Sibiu, exercițiul de simulare ,,Focsani Gate – Full Spectrum Joint Deterrence Exercise 2019”, organizat împreună cu centrele de studii avansate în domeniul securității Center for the Study of New Generation Warfare din SUA și New Strategy Center din România.
     Obiectivul activității, organizate la Academia Forțelor Terestre, a fost analiza, la nivel multinațional, interinstituțional, strategic și operativ, a aspectelor legate de gestionarea unei crize multidimensionale.
La invitația Statului Major al Apărării, din partea Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară a participat cercetător științific Manuel Stănescu, cu o comunicare despre aspectele strategice şi tactice ale bătăliei defensive din zona Moldovei, aprilie-mai 1944.

 


 
       În ziua de 20 septembrie 2019, dr. Șerban Filip Cioculescu a susținut o prezentare în cadrul 2019 Defense Summit organizat de Newsweek Romania. La activitate au mai participat Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale, general Nicolae-Ionel Ciucă, șeful Statului Major al Apărării, reprezentanți ai principalelor structuri de forțe, diplomați, experți și specialiști în domeniul securității și apărării.
 


 

   Colectivul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară anunţă cu regret dispariţia OFELIEI IONESCU, soţia generalului maior (rtr.) dr. Mihail E. IONESCU, directorul instituţiei, după o lungă şi nemeritată suferinţă. Transmitem sincere condoleanţe familiei!

        Dumnezeu s-o odihnească!


 

 
 

     Pe 5 septembrie 2019, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a primit vizita publicistului german Robert R. Denndorf, autorul volumului “Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varniţa”, apărut anul acesta la Chișinău (Editura Lexon-Prim). Din partea ISPAIM, la întâlnire au participat general-maior (rtr) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului, colonel (rtr) dr. Petre Otu, director adjunct, și Alexandru Voicu, redactorul Revistei de Istorie Militară. Discuțiile au avut ca punct de pornire chiar tema cărții, mai precis relațiile principatelor române (în special cele ale Moldovei) cu Suedia regelui Carol al XII, un subiect pe cât de incitant, pe atât de necunoscut istoriografiei române. De asemenea, discuțiile au vizat și o ediție românească (și extinsă) a volumului apărut la Chișinău.

    Menționăm că publicistul german și-a manifestat dorința de a efectua o donație de obiecte de patrimoniu, din colecția personală, Muzeului militar național ”Ferdinand I”.

 
 
    În ziua de 4 septembrie 2019, doamna Mandana Debatten (Elveția) a efectuat o vizită la sediul ISPAIM unde a avut o serie de discuții cu general-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul institutului, și colonel (r) dr. Petre Otu, directorul adjunct. Doamna Debatten este istoric de artă, descedentă a familiei de militari Cacip, participanți la Războiul de  Întregire al Neamului (1916-1919).
 
 
   
     În perioada 18-23 august 2019, s-au desfășurat lucrările celui de-al 45-lea Congres internațional de istorie militară organizat la Sofia, Bulgaria. Tema congresului a abordat ca temă generală: “Probleme nerezolvate după Conferința de Pace din 1919: conflicte militare și negocieri diplomatice”. Din partea Comisiei române de istorie militară a participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, cercetător științific în cadrul ISPAIM. Dr. Rîjnoveanu a prezentat lucrarea cu tema: “De la pacea de la București la Pacea de la Paris: drumul dificil al unei puteri mici în jocul marilor puteri”. La activitate au luat parte peste 130 de participanți din 35 de țări. Evenimentul a fost organizat sub egida Ministerului Apărării din Bulgaria în coordonarea Comisiei bulgare de istorie militară și Comisiei internaționale de istorie militară.


 
 
     

  În perioada 24 – 28 iunie a.c., la Potsdam, Germania, s-a desfășurat conferința internațională cu tema: “Sfârșitul Mareului Război - impactul asupra armatei, gândirii și planificării militare”. Activitatea a fost organizată de Centrul de Istorie Militară și Științe Sociale al Forțelor Armate Germane din Potsdam în colaborare cu Service Historique de la Defense din Franța. Au participat istorici militari, cercetători și experți din Africa de Sud, Australia, Austria, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Polonia, România, Serbia, Statele Unite ale Americii.
      Din partea României au participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu și dr. Manuel Stănescu, cercetători în cadrul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară.
     În ziua de 25 iunie a.c., dr. Manuel Stănescu a fost invitat să susțină o prelegere la Centrul de Istorie Militară și Științe Sociale din Potsdam legată de problematica lucrării sale de doctorat cu tema “Campania armatei române pentru cucerirea Odessei, august – octombrie 1941”. Au participat cercetători din cadrul Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale al Forțelor Armate Germane din Potsdam, precum și o parte a delegațiilor străine invitate la Congres.
     În ceea ce privește agenda științifică a conferinței, au fost prezentate 12 comunicări în cadru a patru sesiuni de lucru, fiecare referindu-se la o categorie distinctă de state în funcție de distribuția de putere în cadrul negocierilor de pace de la Paris.
    În cadrul secțiunii a patra (care a inclus statele emergente din Europa Central-Estică, nou apărute sau consolidate în urma războiului, precum și experiența războiului în fostele teritorii ale Commonwealth-ului britanic, Australia și Africa de Sud) reprezentantul ISPAIM, dr. Carmen Rîjnoveanu, a susținut comunicarea cu tema: ”Reshaping the Romanian military under the impact of the Great War: new challenges-new paradigms”.  Au fost prezentate și analizate principalele componente ale doctrinei și gândirii militare românești în perioda care a urmat sfârșitului Marelui Război și încheierii procesului de unificare națională.
 


Conferința Internațională de la Iași cu tema: Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a MariiUniri (1919-1920)
20-22 iunie 2019
 
      Statul Major al Apărării a organizat, în perioada 20-22 iunie 2019, la Cercul Militar din Iași, prin filiala locală a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, Conferința internațională: Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920). 
   Conferința a avut ca scop cinstirea memoriei și a faptelor generației care a înfăptuit unitatea  națională, evidențierea cu precădere a rolului Armatei României și al elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a actelor de la 27 martie/9 aprilie 1918, 15/28 noiembrie 1918 și 18 noiembrie/1 Decembrie 1918.
  Conferința a reunit istorici, cercetători științifici și experți din Academia Română, Ministerul Apărării Naționale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și din state NATO (SUA, Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Polonia),  majoritatea acestora fiind Aliați ai României în Războiul de Întregire Națională și care au sprijinit realizarea Marii Uniri.
      Din partea Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară ( ISPAIM) au participat prof. univ Petre Otu, director adjunct și cercetătorii științifici Sorin Cristescu și Cerasela Moldoveanu. Reprezentanții institutului au prezentat următoarele comunicări : România la Conferința de Pace de la Paris (1919). Între « trufia sterilă » și « politica de săru’mâna  (Petre Otu) ;Un militar la conferința de pace de la Paris (1919-1920). Contribuția colonelului Toma Dumitrescu (cc.șt.Cerasela Moldoveanu) ; Conflictul generalului Petala cu Ion Nistor în chestiunea întrunirii naționalităților de la Cernăuți de la 2 iunie 1919 ( cc.st. Sorin Cristescu)
    De asemenea, pe lângă intervențiile în cadrul dezbaterilor, ei au evidențiat preocupările ISPAIM pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1918, prin organizarea de conferințe științifice internaționale ; publicarea de volume de documente, participarea la reuniuni în țară și străinătate ; materializarea programului „Verdun” ( împreună cu autoritățile franceze) ; realizarea pe site-ul propriu a rubricii  „Testimonia” etc.
 


 
 
   In ziua de 06 iunie a.c. cercet. st. Cerasela Moldoveanu a participat la Conferinta: "Centenar. Musceleni decorati cu Ordinul "Mihai Viteazul", la Cercul militar din Campulung Muscel. Activitatea a fost organizata de Centrul de Cercetari Istorice "Preotul Gh. I. Cotineanu", Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania si Asociatia Urmasilor Persecutatilor Regimului Comunist din Romania.
   Reprezentantul ISPAIM a prezentat , in interventia sa, aspecte din activitatea cunoscutului general Constantin Cristescu, argesean de origine, dost sef al M.St.M in perioada 1917-1918, comandant al Armatei 1 romane pe front, in 1917.


 
 
       Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu și dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetători în cadrul institutului, au participat, în ziua de 12 iunie a.c.,  la conferința științifică cu tema: “100 de ani de relații diplomatice polone-române”. Activitatea a fost organizată de către Institutul Polonez din București și Ambasada Republicii Polone la București în colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Conferința s-a desfășurat în marja activităților prilejuite de aniversarea centenarului relațiilor diplomatice dintre România și Polonia. Reprezentanții institutului au susținut comunicări care au abordat problematica cooperării dintre cele două țări în contextul dinamicilor recente de securitate și a dezvoltărilor militare pe flancul estic.
       Dr. Șerban Filip Cioculescu a prezentat comunicarea cu tema : “Dezvoltarea cooperării regionale în domeniul politicii externe și de securitate: România și Polonia după Războiul Rece”. În cadrul comunicării au fost subliniate diecțiile principale ale cooperării bilaterale, scopurile și prioritățile de politică externe ale celor două țări, precum și perspectivele de evoluție în condițiile creșterii provocărilor mediului regional și internațional.
     Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu a susținut comunicarea : “Dinamica relațiilor dintre România și Polonia ca parte a arhitecturii de descurajare pe flancul estic”. A fost reliefată necesitatea unei strânse cooperări între Polonia și România ca vectori centrali ai politicii de descurajare aliată pe frontiera estică și ca aliați centrali ai SUA în regiune. Consolidarea măsurilor de apărare și creșterea prezenței militare aliate în regiune  rămân o prioritate majoră asumată de către cele două țări și constituie o platformă solidă de coordonare a acțiunilor și agendelor în domeniul militar și al apărării.
     Pe parcursul dezbaterilor au fost, cu deosebire, accentuate importanța istorică a relațiilor bilaterale româno-polono, contribuția semnificativă adusă de cele două țări în promovarea securității regionale de-a lungul ultimului secol și interesul de a continua cooperarea științifică care să permită o mai bună cunoaștere a trecutului și a complexității realităților geopolitice care au marcat istoria celor țări.


 
 
Conferința anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) cu tema:
„The Role of the Territorial Defense Forces in Peace and War”
27-31 mai 2019, Budapesta (Ungaria)
 
 
     În perioada 27-31 mai a.c., la Budapesta, Ungaria, au avut loc lucrările celei de-a 19-a conferințe anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate (Consorțiul PfP).
    De menționat că Grupul de Lucru privind Studierea Conflictelor este parte componentă a Consorțiului PfP încă de la înființarea acestuia în 1999, devenind de-a lungul anilor o platformă de mare vizibilitate la nivel internațional, axată pe creșterea dialogului științific, promovarea cooperării în domeniul cercetării militare și întăririi solidarității regionale. Începând cu anul 2017, președinția CSWG este deținută de România, prin dr. Carmen Rîjnoveanu, cercetător științific în cadrul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară și Danemarca, prin Jakob Brink Rasmussen, cercetător în cadrul Colegiului Regal de Apărare al Danemarcei.
    Conferința din acest an s-a desfășurat sub coordonarea Suediei și Ungariei, instituțiile organizatoare fiind Universitatea Națională de Apărare din Suedia, Ministerul Apărării al Ungariei, Universitatea Națională pentru Serviciul Public din Budapesta și Centrul pentru Cercetare Științifică din cadrul Statului Major al Apărării ungar.
    La reuniune au luat parte 37 de participanți din 18 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Georgia, Grecia, Israel, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia și Ungaria. Tematica conferinței a abordat problematica rolului forțelor armate teritoriale, atât din perspectiva experiențelor istorice, cât și a imperativelor generate de transformările mediului de securitate actual. Din partea României au participat dr. Carmen Rîjnoveanu, președinte a CSWG și dr. Daniela Șișcanu, care a prezentat lucrarea cu tema: „Rolul unităților teritoriale în cadrul sistemului de apărare românesc (1941-1989)”.
    România, prin Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, rămâne angajată în mod activ în activitățile desfășurate în cadrul Consorțiului PfP și confirmă rolul important asumat la nivelul promovării și susținerii cooperării științifice regionale și internaționale.

 
 
 
 
 
In Memoriam

     Colectivul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară deplânge încetarea prematură din viață, după o scurtă și grea suferință, a colonelului (ret.) prof.univ. Gheorghe Nicolescu, ofițer distins, cercetător eminent și dascăl apreciat. Timp de peste 25 de ani, col. Nicolescu a fost șef al Arhivelor Militare Române de la Pitești, iar în această calitate a fost un statornic colaborator al institutului, mulți cercetători beneficiind de sprijinul său generos și competent.

Dumnezeu să-l odihnească!

 
 
   În perioada 10-12 aprilie a.c. s-a desfășurat vizita unei delegații din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară la Direcția pentru istorie și cultură militară din cadrul Forțelor Terestre ale Portugaliei (DICM). Delegația română a fost formată din Dragoș Ghercioiu și dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu. Agenda vizitei a prilejuit un schimb foarte util de opinii cu privire la stadiul cooperării bilaterale, direcțiile prioritare de activitate, precum și la modalitățile de intensificare a colaborării în domeniul cercetării militare între ISPAIM și DICM.
 
   
 
          În perioada 25-27 februarie 2019, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a primit vizita unei delegații a Centrului de istorie militară și științe sociale al Ministerului Federal al Apărării din Germania, condusă de comandantul acestei instituții, comandor dr. Jörg Hillmann. Cu acest prilej s-a desfășurat seminarul bilateral româno-german cu tema: : “The military relations between Romania and the German Democratic Republic within the Warsaw Pact”.
          Au fost prezentate șase comunicări, câte trei de fiecare parte, fiind abordate contactele politice și militare dintre cele două țări, cooperarea româno-est-germană în cadrul exercițiilor și aplicațiilor din cadrul Tratatului de la Varșovia și implicarea militară a celor două țări în timpul Războiului Rece în Africa și Orientul Mijlociu.
          Delegația germană a fost primită de către general de brigadă Vasile Bucur, locțiitorul șefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.
          Activitatea se înscrie pe linia parteneriatului de cooperare științifică existent între cele două instituții și consemnează consolidarea dimensiunii academice militare a cooperării dintre România și Germania, o componentă importantă, alături de dimensiunile de securitate, politică și economică, în eforturile de consolidare și promovare a relațiilor bilaterale româno-germane.

 
 
       În perioada 17-18 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Strasbourg (Franța), conferința internațională: La naissance de la Grande Roumanie dans son contexte national et international. Reuniunea a fost organizată de Universitatea din Strasbourg sub patronajul generalului Marc Ollier, guvernatorul militar al Strasbourgului și comandant al Brigăzii 2 blindate.  Direcțiunea științifică a conferinței a fost asigurată de Ana Maria Gârleanu- Guichard, maitre de conférence la Universitatea din Strasbourg și profesorul Jean-Noël Grandhomme (Universitatea Lorraine). Manifestarea științifică a făcut parte din sezonul cultural Franța -România ce se desfășoară în perioada 1 decembrie 2018-14 iulie 2019.
    Au participat cadre didactice universitare, cercetători, specialiști  din centre  de învățământ și cercetare  din  Franța, Belgia, Bulgaria, Canada, România,  Serbia. Din partea  Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au luat parte cercetătorii Petre Otu și Șerban Cioculescu.  Petre Otu a prezentat comunicarea: Fin de la Grande Guerre. La Roumanie reprendre les hostilités. (Sfârșitul Marelui Război. România reia ostilitățile), iar Șerban Cioculescu a abordat tema : La Roumanie entre les deux guerres: alliances et securité collective. (România între cele două războaie mondiale ; alianțe și securitate colectivă)
    Participanții au putut viziona o expoziție consacrată Misiunii Militare Franceze în România (1916-1918), condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, organizată de Institutul cultural român de la Paris. Un obiect de  mare interes istoric și muzeistic l-a reprezentat trompeta Labroche. Georges Labroche (1896-1969) a fost unul dintre cei trei trompeți care au anunțat prin intermediul acestui instrument des utilizat în războaie, Armistițiul din 11 decembrie 1918.

 
 
Top