În data de 16 decembrie a.c. a avut loc conferința organizată, în format online, de Institutul European din România. Tema conferinței (conferința anuală a IER) a fost UE în fața provocărilor generate de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor. Din partea ISPAIM a participat Mirel ȚARIUC, șef al secției pentru politici de securitate.
În cadrul dezbaterilor, s-a discutat despre modul în care Uniunea Europeană a reacționat față de provocările pandemiei, precum și despre principalele căi de urmat pentru limitarea consecințelor acestei crize. A fost evidențiată flexibilitatea mecanismelor și instrumentelor de gestionare a crizei, care a permis o abordare eficace a unor probleme noi, reușindu-se restabilirea gradului de încredere al cetățenilor europeni față de Uniune. A fost expusă evoluția concepției Cadrului de Finanțare și s-au scos în relief modificările apărute ca urmare a noului context generat de criza sanitară. Participanții au susținut fără rezerve necesitatea unei implicări mai vizibile a țării noastre în politicile europene și mai ales în aspectele legate suveranitatea europeană, multilateralism și didgitalizare.
 
 
Pe data de 14 decembrie 2020 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, conferința “Multilateralismul și pacea”, în organizarea Institutului Diplomatic Român.
Din partea ISPAIM a participat dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific gradul II.
Au fost discutate aspecte privind evoluția Organizației Națiunilor Unite în cei 75 de ani de existență, utilitatea misiunilor de menținere a păcii, rolul României ca stat membru, situația multilateralismului în lume, nașterea graduală a unei noi ordini internaționale și fenomenul politizării agențiilor din subordinea ONU. De asemnea, a fost abordată problematica gestionării crizelor și conflictelor din viitor prin cooperarea actorilor statali și a celor non-statali, precum și a formării unor mecanisme ameliorate de identificare și evaluare a riscurilor și amenințărilor de natură globală.
 
 
În ziua de 3 decembrie 2020 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, întrevederea de lucru dintre dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, directorul (împuternicit) al institutului, și comandor dr. Jörg HILLMANN, comandantul Centrului de istorie militară şi ştiinţe sociale din Potsdam, Germania.
Au fost discutate aspecte privind posibilitățile de consolidare a relațiilor științifice și de cercetare, precum și direcțiile de acțiune în vederea promovării, în anul 2021, a unor inițiative comune pe linia cercetării științifice în domeniul istoriei militare.
La discuții au mai participat Sorin-Vasile Negoiță, cercetător științific din partea ISPAIM, precum și locotenent colonel dr. Christian Stachelbeck, istoric german și maior Martin Reese, ofițer de stat major din partea instituției germane.
 
 
Cu ocazia Zilei Naționale, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Național “Pentru Merit” în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Rîjnoveanu Carmen-Sorina, directorul (împuternicit) al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară.
 
 
Cu prilejul activităților organizate pentru celebrarea rolului femeilor și contribuției acestora în domeniul securității și apărării, în ziua de 27 noiembrie a.c, a fost atribuită sălii de consiliu a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, denumirea onorifică „Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu”.
Decizia a fost luată în contextul marcării, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a împlinirii a 20 de ani de la adoptarea rezoluţiei nr. 1325 a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind femeile, pacea şi securitatea. Mariana Drăgescu a fost pilot în cadrul „Escadrilei Albe”, o unitate a Forţelor Aeriene Regale Române care a purtat însemnele Crucii Roşii şi a avut drept misiune evacuarea răniţilor de pe front în al Doilea Război Mondial.
La 7 septembrie 2012, cu ocazia împlinirii a 100 de ani, ministrul apărării naţionale a înaintat-o pe Mariana Drăgescu, „singura femeie-pilot în viaţă care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial pe ambele fronturi şi a contribuit la salvarea a 1500 de vieţi”, în gradul de comandor în retragere, fiind decorată cu Emblema Onoarea Armatei României.
Prin pasiunea şi devotamentul arătate aviaţiei, armatei şi ţării, prin spiritul de sacrificiu şi patriotismul dovedit în cele mai dificile condiţii, pe câmpurile de luptă ale ultimei conflagraţii mondiale, Mariana Drăgescu rămâne un simbol al curajului şi un model pentru femeile de pretutindeni.
 
 
Pe data de 26 noiembrie a avut loc - în format online-masa rotundă cu tema: “Antisemitismul și violența politică în România interbelică- cât și cum s-a scris și ce mai avem de făcut”, enveniment organizat de Academia Română. Din partea ISPAIM a participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul (împuternicit) al institutului, care a susținut o scurtă prezentare privind contribuțiile și preocupările institutului în domeniul cercetării problematicii violenței politice în perioada interbelică. În cadrul evenimentului a fost anunțată formarea în cadrul Academiei Române a Grupului de studiere a antisemitismului și Holocaustului. Demersurile in acest sens vor fi continuate in perioada urmatoare.
 
 
Pe data de 23 noiembrie a avut loc masa rotundă cu tema: “A stronger European Union in a Shifting World. German and Romanian Views”. Activitatea a fost organizată de Institutul European din România, Friedrich Ebert Stiftung și Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Din partea ISPAIM a participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul (împuternicit) al institutului. În cursul dezbaterilor au fost discutate aspecte legate de viitorul Parteneriatului Estic, rolul UE și poziția Germaniei față de dinamicile în curs din zona vecinătății estice. Un panel special a fost dedicat relației cu China, oportunități și provocări, din dubla perspectivă a României și Germaniei.
 
 
Pe data de 18 noiembrie a avut loc dezbaterea în format online cu tema “Care sunt mizele geopolitice ale conflictului din Nagorno- Karabah? Perspective de evoluții pentru Armenia și Azerbaidjan?”, organizată de Institutul Diplomatic Român. Din partea ISPAIM a participat cercetător ştiinţific dr. Daniela Șișcanu.
Discuțiile s-au axat pe subiecte precum conflictul din Nagorno- Karabah, rolul Rusiei și al Turciei în evoluția evenimentelor recente din regiune și semnarea de către Armenia și Azerbaijan a acordului de încetare a focului. De asemnea, a fost abordată problematica impactului crizei din sudul Caucazului asupra mediului de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre, și, implicit, asupra României.
 
În perioada 12- 13 noiembrie, s-au desfășurat, în format exclusiv online, lucrările Forumului de Securitate de la Riga. Din partea ISPAIM, a fost invitată să participe Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul (împuternicit) al institutului. Forumul de la Riga a abordat o serie de problematici de interes relativ la impactul crizei pandemice asupra securității, consecințele acesteia asupra dimensiunii de apărare, capacitatea de reziliență a UE, relația transatlantică, rolul Rusiei în afacerile internaționale, relația SUA-China, relevanța NATO, dar și aspecte legate de ultimele evoluții de securitate la nivel regional (Belarus, Nagorno-Karabakh). Conferința de Securitate de la Riga reprezintă una dintre cele mai prestigioase manifestări științifice în domeniul securității care se desfășoară anual cu participarea unor importante oficialități și înalți demnitari din SUA și Europa, alături de experți, cercetători și specialiști în problematica studiilor de securitate și apărare.
 
 
Pe data de 5 noiembrie a avut loc masa rotundă în format online cu tema “Alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Perspective pentru un viitor european sau stagnare în spațiul post-sovietic?”, organizată de Institutul Diplomatic Român. Din partea ISPAIM a participat cercetător ştiinţific dr. Daniela Șișcanu.
În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte precum organizarea și desfășurarea procesului electoral pe teritoriul Republicii Moldova și în diasporă, problema transnistreană în contextul alegerilor, profilul candidaților și modul în care vor fi redistribuite voturile în turul doi al scrutinului prezidențial.
 
 
Pe data de 4 noiembrie a avut loc masa rotundă în format online cu tema “Modalități de cooperare permanentă între instituțiile de stat din România focalizate pe cercetarea de relații internaționale și securitate”, organizată de Institutul Diplomatic Român. Din partea, ISPAIM au participat dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului şi dr. Șerban F. Cioculescu, cercetător ştiinţific.
Discuțiile s-au axat pe identificarea unor formule de cooperare care să permită un dialog consolidat între institutele de stat cu atribuții în domeniile relațiilor internaționale și studiilor de securitate.


 
 
Pe data de 28 octombrie 2020 a avut loc conferința științifică “China o nouă putere mondială în secolul al XXI-lea”, organizată de Fundația EURISC, în parteneriat cu „Middle East Political and Economic Institute” (MAPEI). Evenimentul s-a desfășurat în formatul exclusiv online. Din partea ISPAIM a participat dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific, acesta prezentând comunicarea “Rivalitatea sistemică dintre China si SUA. Ce strategie poate adopta Romania?” În cadrul dezbaterilor, au fost abordate subiecte legate de acțiunile de politică externă și de apărare ale Republicii Populare Chineze, relațiile acesteia cu vecinii, evoluția relațiilor dintre China și România în timpul Războiului Rece, ajungând până în prezent.
 
 
În perioada 27-28 octombrie a.c., s-au desfășurat – în format virtual- lucrările reuniunii comune a Consiliului Consultativ Superior și Comitetului Permanent (SAC/CSC) din cadrul Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate. Din partea României, a participat Dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului (împuternicit), care deține și funcția de președinte a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorțiului PfP. Au luat parte, pe lângă președinții tuturor grupurilor de lucru constitutive, reprezentanți ai NATO, Departamentului de Stat al SUA, Pentagonului, Centrului George C. Marshall din Germania, precum și reprezentanții statelor stakeholders. Agenda reuniunii a cuprins discutarea și evaluarea programelor implementate în cadrul Consorțiului în cursul anului 2020. De asemenea, au fost agreate direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, fiind subliniată necesitatea adaptării activităților în condițiile menținerii restricțiilor impuse de criza pandemică.
 
 
Pe data de 27 octombrie 2020 a avut loc conferința internațională “Belarus choosing its future: between threats and opportunities” (Belarus și viitorul său: între amenințări și oportunități), organizată de German Marshall Fund, Institutul Diplomatic Român, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning și Ambasada Lituaniei în România. Evenimentul s-a desfășurat în dublu format, cu prezență fizică și participare online. Din partea ISPAIM a participat online dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific în cadrul Institutului.
În cadrul dezbaterilor, au fost abordate o serie de problematici privitoare la relațiile actuale și de perspectivă în dosarul crizei politice din Belarus.
 
 
La 80 de ani de la dezmembrarea României Mari, un moment cu profunde semnificaţii istorice şi geopolitice, la 1 octombrie a.c., la sediul Institutului Diplomatic Român, a avut loc dezbaterea cu tema "Lecţii neînvăţate ale falimentului naţional din 1940". Din partea ISPAIM au participat cercetător Manuel Stănescu şi cercetător Şerban Cioculescu. Dr. Manuel Stănescu a moderat partea a II-a, intitulată "România şi falimentul naţional din 1940".
În cadrul evenimentului au fost analizate cauzele ce au determinat luarea unor hotărâri greșite, cu urmări devastatoare pentru integritatea țării, în anul 1940. Totodată, a fost comparat contextul critic în care se afla România în relațiile sale externe de acum opt decenii cu cel prezent.
Au ţinut prelegeri, printre alţii, Iulian Fota (IDR), Alin Matei (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Petre Otu (preşedintele Comisiei Române de Istorie Militară), Valentin Naumescu (prof. univ., Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca), Ovidiu Raețchi (deputat PNL, vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională).
 
 
În ziua de 2 octombrie 2020 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, întrevederea de lucru dintre dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU, directorul institutului, și comandor dr. Jörg HILLMANN, comandantul Centrului de istorie militară şi ştiinţe sociale din Potsdam, Germania.
Au fost discutate aspecte ale stadiului cooperării științifice bilaterale dintre cele două instituții, care se desfășoară începând din acest an în baza Aranjamentului de implementare la Acordul de cooperare bilaterală dintre România și Germania, precum și posibilitățile de consolidare a relațiilor științifice și de cercetare și direcțiile de acțiune în vederea promovării, în perioada următoare, a unor inițiative comune pe linia cercetării în domeniul istoriei militare.
La discuții au mai participat dr. Manuel Stănescu și Sorin-Vasile Negoiță, cercetători științifici din partea ISPAIM, precum și locotenent colonel dr. Christian Stachelbeck, istoric german și maior Martin Reese, ofițer de stat major din partea instituției germane.
 
In Memoriam
 
Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a primit cu profund regret vestea trecerii în neființă a prof. univ dr. Ion Bulei, remarcabil specialist în domeniul istoriei moderne românești. Pentru toți cei care au avut onoarea de a-l cunoaște, fie ca dascăl, fie ca îndrumător de doctorat, va rămâne mereu în amintire ca un model de înalt profesionalism, admirabilă erudiție și desăvârșită modestie. Istoriografia românească pierde astfel pe unul dintre reprezentanții ei de mare valoare, căreia i-a dăruit lucrări științifice fundamentale. Profesorul Ion Bulei a fost o prezență constantă în paginile publicațiilor cu caracter istoric și în cadrul manifestărilor științifice, naționale și internaționale, organizate de-a lungul anilor. Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară transmite condoleanțe familiei îndoliate și exprimă profunda compasiune pentru pierderea suferită.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 
 

În perioada 28-30 septembrie a.c., s-a desfășurat, la Munchen (Germania), conferinta internațională cu tema: “Hybrid Threats and the COVID-19 Crisis” în organizarea Grupului de Lucru privind Provocarile de Securitate din cadrul Consortiului PfP al Academiilor de Aparare si Institutelor pentru Studii de Securitate. Din partea României a participat Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu, directorul institutului, care a moderat sectiunea dedicată problematicii rezilienței naționale în fața amenințărilor hibride în contextul crizei pandemice. Activitatea s-a desfășurat în dublu format- cu prezență fizica și online- și a reunit peste 30 de experți și specialiști în domeniul securității. La deschiderea lucrărilor au participat Dr. Antonio Missiroli, adjunct al Secretarului general al NATO, și Mark Laity, directorul Diviziei de Comunicare de la SHAPE, Mons.


 
 


La mijlocul lunii mai 2020 au apărut două lucrări reprezentative ale Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, care în anul 2019 a împlinit o jumătate de secol de funcționare - Cronologie (1969-1989) și Albumul ce acoperă aceeași perioadă. Volumele au fost realizate ca parte a programului aniversar lansat la sfârșitul anului 2018 dedicat împlinirii semi-centenarului ISPAIM. Reamintim faptul că la împlinirea a 50 de ani de la înființare, în ziua de 28 august 2019, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a fost decorat de președintele României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu Ordinul “Meritul Cultural” în grad de “Cavaler”, Categoria H - Cercetarea Științifică.
 

 
Vă semnalăm apariția, pe presamil.ro, a unui material semnat de colonelul Florin Șperlea, participant la  masa rotundă cu tema „Investigating Military, War and Peace. New Perspectives in Military History”, intitulat „Mai avem nevoie de istorie militară?” http://presamil.ro/mai-avem-nevoie-de-istorie-militara/
 


 
În perioada 10-11 martie 2020, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat, la Cercul Militar Național, masa rotundă cu tema „Investigating Military, War and Peace. New Perspectives in Military History.” La această activitate, care se înscrie în linia activităților desfășurate sub auspiciile parteneriatului de cooperare ştiinţifică pe care Institutul îl are cu Centrul de istorie militară şi știinţe sociale al Bundeswehr-ului, Germania, au participat  cercetători științifici și istorici militari din cele două instituții de cercetare, precum și invitați din alte instituții de profil ale Ministerului Apărării Naționale și din mediul academic și universitar românesc.

Agenda discuțiilor s-a axat pe analizarea și identificarea de concepte, abordări și metodologii de cercetare în domeniul istoriei militare, care să permită noi interpretări și ipoteze de abordare a studierea războiului.

O atenție deosebită pe timpul dezbaterilor a fost acordată, de asemenea, problematicii mai largi a relației dintre armată și societate. În acest sens, au fost abordate aspecte legate de inovațiile introduse în câmpul cercetării științifice prin evidențierea rolului științelor sociale în studierea războiului. Cu alte cuvinte, războiul este privit ca un ansamblu care integrează pe lângă dimensiunile strategică și operațional-tactică (gândirea tradițională asupra războiului), o importantă dimensiune societală – impactul războiului asupra societății, rolul culturii strategice, educația militară și rolul acesteia în promovarea unei culturi profesionale bazate pe valori și norme de etică profesională, armata ca parte a construcției identitare etc.

 
 
Directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, domnul general maior (rtr.) dr. Mihail IONESCU, s-a întâlnit luni, 9 martie, la sediul Institutului, cu o delegație a Centrului pentru istorie militară și studii sociale al Bundeswehr-ului din Republica Federală Germania, condusă de comandantul acestei instituții, comandor dr. Jörg HILLMANN.

În cadrul întrevederii, au fost analizate stadiul și perspectivele relațiilor dintre cele două instituții, cu accent pe finalizarea procedurilor în vederea semnării memorandumului de înțelegere care va reglementa cooperarea bilaterală în domeniile istorie militară și studii sociale, inclusiv al studiilor politice de apărare. În acest sens, s-a convenit semnarea documentului la o dată ulterioră, în România, sau prin corespondență.

Cu această ocazie a fost înmânat oaspetelui ultimul număr al “Revistei de Istorie Militară”, nr. 3-4 (173-174) din 2019, recent apărut, care cuprinde comunicările prezentate de cercetătorii celor două institute în cadrul seminarului bilateral desfășurat la București în februarie 2019, dedicat istoriei relațiilor dintre România și Germania de est în perioada Războiului Rece.
De asemenea, printre subiectele abordate a fost reliefată necesitatea participării cercetătorilor și istoricilor din cele două instituții la conferințe și activități științifice organizate de fiecare parte, pe bază de reciprocitate.

În cadrul discuțiilor s-a stabilit continuarea și extinderea proiectelor de cercetare științifică în domeniile de responsabilitate, ca parte la efortul de consolidare a relațiilor bilaterale româno-germane.
 
 
 
Ședința de autoevaluare a activității Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară în anul 2019

    În ziua de 12 februarie, a avut loc autoevaluarea pe anul 2019 a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară. La activitate a participat Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și domnul Gheorghe Tibil, șef de cabinet.
    A fost analizată activitatea științifică a institutului în domeniile  de competență - securitate internă și internațională, politică de apărare și istoria militară și prioritățile pe anul 2020.


 
 
 
 
Masă rotundă pe tema evoluției mediului de securitate și consecințe asupra politicii de apărare a României
 
   Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat marți 21 ianuarie, la Cercul Militar Național, masa rotundă cu tema: „Coordonate ale mediului actual de securitate și consecințe asupra politicii de apărare a României. Fundamentarea documentelor strategice prin analiza strategică a apărării”.
   La activitate au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, mediului academic, societății civile, industriei naționale de apărare și ai Ministerului Apărării Naționale.
   În alocuțiunea de deschidere, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a mulțumit în mod special reprezentanților thinktank-urilor, societății civile și mediului academic pentru participarea la eveniment și pentru contribuția importantă la procesul de elaborare a analizei strategice a apărării. A salutat importanța continuării acestui ciclu de dezbateri pe principalele tematici subsumate procesului, cum sunt prognoza mediului de securitate, evoluțiile tehnologice, în special cele cu caracter disruptiv, tendințele economice și demografice și influențele lor asupra domeniului militar.
 

 
 
Top