În ziua de 17 martie 2021, a avut loc întâlnirea de lucru dintre dr. Carmen-Sorina Rijnoveanu, directorul institutului, și dr. Pawel Hut, directorul Departamentului de educație, cultură și tradiții din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Polonia.

Au fost discutate aspecte ale cooperării științifice bilaterale și au fost evaluate posibilitățile de dezvoltare, în perioada următoare, a unor initiative comune pe linia cercetării în domeniul istoriei militare. S-a stabilit organizarea, în cursul acestui an, a unei reuniuni de lucru în format zoom pentru a analiza modalitățile practice de  pregătire a unor activități comune. La discuții au mai participat dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară, dr. Daniela Șișcanu, cercetător în cadrul institutului, precum și dr. Anna Konieczna, curator în cadrul Bibliotecii Militare Centrale din Varșovia, și colonel Jerzy Jankowski, atașatul militar al Republicii Polonia în România.

 
Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară și Institutul Polonez din București au organizat miercuri, 17 martie 2021, în Sala de Marmură a Cercului Militar Național, în format hibrid, Conferința științifică internațională „Centenarul alianței militare româno-poloneze”.
Evenimentul a fost deschis de Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și Maciej Lang, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în România împreună cu directorii celor două institute - Carmen-Sorina Rîjnoveanu, director al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară și Natalia Mosor, director al Institutului Polonez din București, respectiv istorici, cercetători și experți din România și Polonia.
Au participat istorici, cercetători și specialiști în domeniul istoriei militare din România și Polonia. În cadrul evenimentului au fost prezentate o serie de apariții editoriale de excepție: un prim volum dintr-o serie de culegeri de documente referitoare la relațiile româno-polone, un album conținând facsimile ale documentelor originale semnate în cadrul alianței, alături de numeroase fotografii inedite, precum și un număr comun al Revistei de Istorie Militară, toate dedicate relațiilor româno-polone în perioada interbelică. De asemenea, în cadrul activității, au fost prezentate trei expoziții de fotografie și documente dedicate problematicii alianței române-polone.
În partea a doua a reuniunii a avut loc o masă rotundă, moderată de colonel (r) dr. Petre Otu și dr. Manuel Stănescu, dezbaterile analizând și oferind noi perspective de cunoaștere și înțelegere a dinamicilor de evoluție dintre cele două țări și a rolului alianței defensive româno-polone în ansamblul securității regionale.
 
Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat joi, 4 martie 2021, în format online, masa rotundă cu tema: “Perspective şi direcţii noi pentru Alianţa Nord-Atlantică în perioada post-pandemică”.
Lucrările dezbaterii au fost deschise de doamna Simona Cojocaru, secretar de stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Ministerul Apărării Naționale.
Aspectele abordate în cadrul discuțiilor au vizat problematici de actualitate și preocupări legate de provocările la adresa Alianței Nord-Atlantice, imperative și realități strategice. Au fost discutate și noile coordonate impuse de criza post-coronavirus în contextul dezbaterilor care urmează la nivelul NATO, cu referire la summit-ul din acest an, Agenda 2030 și noul concept strategic.
Această inițiativă a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară deschide un ciclu de dezbateri pe teme de actualitate legate de domeniul securitate și apărare.
 
 
În data de 3 martie a.c., Statul Major al Apărării, prin filiala Iași a Muzeului Militar Național „regele Ferdinand I”, a organizat conferința-semnal „Centenarul încheierii Convenției de alianță defensivă între România și Polonia, 3 martie 1921”. „Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au participat, prin intermediul platformei online ZOOM, dr. Manuel Stănescu, șef secție programe studii de istorie militară și cercetător științific dr. Daniela Șișcanu”.

 
 
 
În ziua de 26 februarie 2021, a avut loc ședința biroului de conducere al Comisiei Internaționale de Istorie Militară (ICMH). La lucrări a participat dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, care deține funcția de membru al acestui organism de conducere din 2015. Ședințele se desfășoară periodic pentru a discuta chestiuni legate de agenda de activități a ICMH și proiectele de viitor.
 
 
 
Pe data de 23 februarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, întâlnirea de lucru dintre directorul ISPAIM, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu și directorul Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale din Potsdam, comandor Jorg Hillmann. Au fost discutate aspecte legate de organizarea conferinței anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate, grup prezidat de România prin dr. Rîjnoveanu. Conferința anuală este planificată să se desfășoare în cursul acestui an, la Kosice, în organizarea Germaniei și Slovaciei. În cursul discuțiilor, a fost analizată posibilitatea replanificării activității datorită restricțiilor impuse de criza pandemică.

 
 
 
Pe data de 16 februarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, conferința “Cum răspundem la crizele de securitate națională?”, în organizarea Monitorului Apărării și Securității în parteneriat cu Mediafax și Aleph Media.

Din partea ISPAIM au participat cercetătorii științifici dr. Șerban Filip Cioculescu și Sorin-Vasile Negoiță.
 
În ziua de 11 februarie, a avut loc autoevaluarea pe anul 2020 a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară. La activitate a participat general de brigadă dr. Eduard Simion, locțiitorul șefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.

A fost analizată activitatea științifică a institutului în domeniile de competență - securitate națională și internațională, politică de apărare și istoria militară și prioritățile pentru anul 2021.
 
 
În data de 22 ianuarie a.c., la invitaţia redacţiei revistei Historia, dr. Manuel Stănescu a participat, prin intermediul platformei ZOOM, la dezbaterea cu tema „Relaţiile româno-germane la începutul guvernării Ion Antonescu, septembrie 1940-ianuarie 1941”. În cadrul discuţiei au fost evidenţiate rolul şi locul României în planurile strategice germane proiectate pentru vara anului 1941.
 
Pe data de 14 ianuarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, conferința “Relațiile Chinei cu Occidentul”, în organizarea Institutului Diplomatic Român.
Din partea ISPAIM a participat dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific gradul II.
 
Pe data de 13 ianuarie 2021 a avut loc o dezbatere privind relațiile actuale ale Turciei cu Occidentul. Reuniunea a fost organizată de Institutul Diplomatic Român și s-a desfășurat în format online, prin intermediul platformei ZOOM.
Din partea ISPAIM au participat dr. Daniela Șișcanu și dr. Șerban Pavelescu.
Top