Vineri, 12 noiembrie 2021, la sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc cea de-a XXIII ediție a decernării Premiilor revistei Gândirea militară românească pe anul 2021.
Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu” a fost acordat Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară pentru lucrarea: “The Romanias in the Great War.1914-1918”. Adresăm felicitări coordonatorilor și cercetătorilor institutului implicați în realizarea acestui proiect.
 
 
 

In Memoriam Mihai Retegan

Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a primit cu profund regret vestea trecerii în eternitate a prof. univ dr. Mihai Retegan. Mai mult de două  decenii, între 1974 și 1995, profesorul Retegan a fost cercetător în cadrul institutului nostru aducându-și o contribuție definitorie la cercetarea istoriei militare contemporane a României. Ulterior, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, profesorul Mihai Retegan a desfășurat o prodigioasă activitate științifică și didactică, rămânând în amintirea studenților și doctoranzilor ca un model de profesionalism, erudiție și admirabilă analiză a relațiilor militare externe ale României interbelice.

Istoriografia românească pierde un reprezentant de seamă, autorul unor lucrări de mare valoare științifică care de-a lungul timpul au contribuit la formarea unor generații de istorici și istorici militari și, cu siguranță, vor continua să rămână repere ale cercetării pentru istoricii de mâine. Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară transmite condoleanțe familiei îndoliate și exprimă profunda compasiune pentru pierderea suferită.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 

 
În data de 21 octombrie a.c., Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară și Consiliul Euro-Atlantic România (ATA România) au organizat o dezbatere cu tema „Current Dynamics in Regional and International Security. Future Perspectives in the Black Sea Region”, avându-l, în calitate de invitat special, pe Dr. James Jay Carafano. Dr. Carafano este vicepreședinte în cadrul Fundației Heritage din SUA, expert recunoscut pe probleme de securitate, autor al unor lucrări de prestigiu și un reputat cunoscător al mediului strategic și de securitate din zona extinsă a Mării Negre. De asemenea, la discuții a mai participat, din partea Fundației Heritage, Dr. Anthony B. Kim, expert în științe economice. În cadrul discuțiilor, au fost abordate o serie de aspecte legate de situația de securitate în regiunea Mării Negre, dinamica relațiilor transatlantice, politica externă a Statelor Unite ale Americii, precum și Parteneriatul Strategic româno-american. Mesajul expertului american a fost axat pe necesitatea ca actorii regionali să joace un rol mai activ în construirea unei platforme regionale de cooperare care să permită creșterea nivelului de securitate, precum și extinderea oportunităților în domeniile economic și de afaceri care să încurajeze o prezență mai consistentă a SUA în regiune. În acest sens, a fost menționată Inițiativa Celor Trei Mări care ar putea constitui o importantă axă de cooperare regională, cu un rol proeminent pe dimensiunea securității
La activitatea au participat, din partea ISPAIM, dr. Carmen Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, dr. Șerban Cioculescu, dr. Daniela Șișcanu și Alin Oprea, cercetători în cadrul institutului.
 
 

În ziua de 30 septembrie 2021, Alin Oprea, asistent de cercetare în cadrul Institutului, a participat la Conferința Internațională cu tema: ”9/11: Twenty Years After”, care s-a desfășurat în format VTC. Reprezentantul ISPAIM a prezentat lucrarea ”An approach on the impact of 9/11 attacks on Romania's path to NATO membership”. Scopul conferinței a fost acela de a explora, utilizând metodologia științelor politice și a studiilor de securitate două teme majore: impactul imediat al evenimentelor de la 11 septembrie pe arena internațională și consecințele reacțiilor Statelor Unite și ale aliaților săi. Activitatea a fost organizată de Facultatea de Științe Politice a Universității din București împreună cu Hans J. Morgenthau Centre.
 
 

Pe data de 29 septembrie 2021, dr. Șerban Liviu Pavelescu, cercetător în cadrul Institutului, a participat la reuniunea științifică cu titlul ”1921-2021. The Centenary of the Little Entente” organizată de către Ambasada României la Praga în cooperare cu Ministerul Ceh al Afacerilor Externe și sub înaltul patronaj al Senatului Republicii Cehe. Reuniunea, dedicată centenarului Micii Înțelegeri, a fost parte a unui eveniment mai larg ce a inclus o expoziție foto-documentară și lansarea albumului de documente bilingv ”România în Mica Înțelegere. Alianța defensivă la Centenar” realizat de către ISPAIM și Arhivele Diplomatice în colaborare cu Arhivele Militare Naționale. În cadrul reuniunii științifice, dr. Șerban Pavelescu a prezentat o comunicare cu tema ”România în Mica Înțelegere. O încercare a unui posibil bilanț”. Reuniunea a fost deschisă de către președintele Comisiei de Afaceri Europene din Senatul Republicii Cehe, dl. Mikulas Bek și ambasadoarea României în Republica Cehă, dna. Antoaneta Barta și a inclus intervenții și prezentări ale unor reputați istorici, arhiviști și academicieni din Republica Cehă și România.
 
 

În perioada 27-29 septembrie a.c., dr. Manuel Stănescu, șef secție programe studii de istorie militară în cadrul Institutului, a participat la conferința internațională „Sieger and Besiegte: Ruhe und Unruhe im Osten Europas nach dem Ersten Weltkrieg” (Victors and Vanquisged: Peace and Conflict in Eastern Europe after the First World War”. Actvitatea a fost organizată de Institutul de strategie și politică de securitate din cadrul Academiei Naționale de Apărare din Viena, Austria. Comunicările prezentate au detaliat aspecte geopolitice, militare și diplomatice referitoare la evoluția Europei Centrale după încheierea Primului Război Mondial. În cadrul reuniunii științifice, dr. Manuel Stănescu a prezentat comunicarea cu tema „Rolul armatei române în Europa Centrală 1919-1920. Aspecte privind administrația militară românească în Ungaria”. Experții și istoricii prezenți la conferință au subliniat necesitatea continuării dialogului științific pe o temă de larg interes și cu profunde semnificații, inclusiv în actualul context internațional.
 
 

În perioada 27 septembrie - 1 octombrie a.c, la Košice, Slovacia, au avut loc lucrările celei de-a 20-a conferințe anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate. La activitate au participat dr. Carmen Rîjnoveanu, directorul ISPAIM și președinte al CSWG, și dr. Daniela Șișcanu, cercetător științific în cadrul institutului. Tema conferinței a abordat problematica: „From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat, de către Slovacia și Germania, prin Institutul de Istorie Militară din Bratislava, Slovacia, și Centrul de Istorie Militară și Științe Sociale al Bundeswehr-ului din Potsdam, Germania. Conferința a permis noi abordări și perspective de interpretare privind problematica războiului, precum și a modului în care experiențele istorice pot fi utilizate ca posibile direcții de înțelegere și orientare la nivelul decizional-politic și militar. CSWG reunește istorici militari și specialiști în studii strategice și de apărare din peste 25 de țări din cadrul Parteneriatului pentru Pace constituind o platformă extinsă de cercetare, dialog și cooperare regională în domeniul studiilor strategice și de istorie militară.

 
 

Pe data de 27 septembrie, dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific în cadrul institutului, a participat la reuniunea inaugurală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice și de Securitate (Network of European Strategic Studies Institutions - NESSI). Activitatea s-a desfășurat la Paris, în clădirea Cercului Național al Armatelor. Au participat reprezentanți din 16 state (marea lor majoritate membre ale UE dar și câteva din afara Uniunii însă localizate geografic în Europa de Vest și de Nord) și din cadrul Institutului de Studii de Securitate al UE. În viitor, vor fi cooptate și alte state, pe bază de invitație.
NESSI a fost propusă ca proiect în cadrul Institutului de Cercetare Strategică al Școlii Militare din Franța, la începutul anului 2020. Scopul NESSI este de a permite dezvoltarea cooperării între membrii săi (institute de cercetare și universități) spre a contribui la convergența progresivă a culturilor europene de securitate și a încuraja dialogul public european pe teme de securitate și apărare.
 
 
Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară împreună cu Primăria Municipiului Buzău, Divizia 2 Infanterie „Getica”şi Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” a organizat, în perioada 21-23 septembrie 2021, la Buzău, conferinţa internaţională: „A new Central Europe- 100 years since the creation of the first regional defense system”.
 
Manifestarea ştiinţifică a fost dedicată aniversării a 100 de ani de la crearea primului sistem regional de alianţe în Europa Centrală, un proces politic şi diplomatic amplu care care a inclus doi piloni centrali: Alianţa militară româno-polonă şi Mica Înţelegere.
 
Reuniunea a fost deschisă de doamna Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, care a evidenţiat relevanţa istorică a momentului 1921 şi rolul activ jucat de România în promovarea cooperării şi consolidarea apărării regionale.
 
În deschiderea lucrărilor au mai luat cuvântul general-maior Corneliu Postu, director al Statului Major al Apărării, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară, domnul Constantin Toma, primarul Municipiului Buzău şi general-maior Dragoş Iacob, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău. De asemenea, a fost transmis un mesaj video din partea Academicianului Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.
 
La eveniment au participat istorici militari, cercetători, reprezentanți ai mediului civil și militar din România, Polonia, Germania, Franţa, Austria, Cehia, Serbia şi Republica Moldova.
 
Comunicările prezentate în cadrul secţiunilor evenimentului ştiinţific au fost axate pe importanţa cooperării militare regionale, aducând în atenţie provocările majore de securitate care au marcat evoluţia şi dinamica de ansamblu a proiectului regional interbelic. 
 
Evenimentul s-a bucurat de participarea unei largi audienţe, discuţiile şi dezbaterile oferind prilejul unui dialog deschis privind semnificaţia anului 1921. 


 

 
În data de 21 septembrie a avut loc, în organizarea Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare şi Relaţii Internaţionale, la Cercul Militar Național, conferința internațională în format hibrid „Romania’s role and contribution to the UN - 30 years in peacekeeping missions”.
Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară a participat dr. Șerban-Filip Cioculescu, care a prezentat comunicarea cu titlul “Participarea României la operații de pace ale ONU. Problema comunicării dintre participanții în uniformă, jurnaliști și analiștii/cercetătorii în studii de securitate și istorie militară”.
Activitatea a fost dedicată împlinirii a 30 de ani de participare a României la misiuni ONU de menţinere a păcii, marcand deopotriva şi celebrarea Zilei Internaţionale a Păcii.
 

În ziua de 9 septembrie 2021, dr. Manuel Stănescu, șeful secției programe studii de istorie militară, în cadrul ISPAIM, a participat on-line la workshop-ul intitulat „The Clandestine and the Military since the 19th Century: actors and actions between information and intelligence”, organizat de Centrul pentru istorie militară și științe sociale al Forțelor Armate Germane din Potsdam. În cadrul manifestării științifice a fost analizată, pe multiple planuri, relația dintre forțele armate și instituțiile specializate în culegerea de informații, cu accent pe cele două conflagrații mondiale.
 
 
În ziua de 7 septembrie 2021, dr. Sorin Cristescu, cercetător științific în cadrul ISPAIM, a participat on-line la workshop-ul intitulat “Pardon wird nicht gegeben!” [Iertare nu se acordă!], organizat de Centrul pentru istorie militară și științe sociale al Forțelor Armate Germane din Potsdam. În cadrul manifestării științifice s-a analizat, pe multiple planuri, rolul Germaniei și al altor mari puteri în înăbușirea revoltei boxerilor din China, 1899 – 1901.
 
 
În perioada 29 august-3 septembrie 2021, s-au desfășurat lucrările celui de-al 46-lea Congres internațional de istorie militară organizat la Atena, Grecia. Tema congresului a abordat problematica: “Războaiele de independență începând cu secolul al XVIII-lea”. Din partea institutului a participat o delegație formată din dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul ISPAIM, și dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară. Dr. Rîjnoveanu a participat la ședințele biroului Comisiei Internaționale de Istorie Militară, deținând funcția de membru al acestuia. Dr. Stănescu a prezentat comunicarea cu tema : “Revoluția lui Tudor Vladimirescu din Țara Românească și rolul ei în lupta grecilor pentru independență”.
La activitate au luat parte peste 100 de participanți din 27 de țări. Evenimentul a fost organizat sub egida Statului Major al Armatei Elene în coordonarea Comisiei Elene de Istorie Militară.
 
În zilele de 1 -2 septembrie 2021, dr. Sorin Cristescu, cercetător științific în cadrul ISPAIM, a participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema ”Începutul operațiunilor din Est în cadrul Războiului al II-lea Mondial”. Manifestarea științifică a avut loc în Republica Moldova, în organizarea Agenției pentru Știință și Memorie din Chișinău. Dezbaterile și discuțiile au permis noi abordări și analize privind momentul 22 iunie 1941 și impactul acestuia asupra întregului ansamblu de dinamici militar-strategice care au definit participarea armatei române la cea de-a doua conflagrație mondială. La eveniment au mai luat parte istorici și cercetători din Republica Moldova, România, Polonia, Lituania și Ucraina.
 
În ziua de 14 august 2021, în cadrul ceremoniei militare desfășurate în localitatea Wolomin, a fost dezvelită placa comemorativă dedicată ajutorului pe care partea română l-a acordat Poloniei în timpul războiului polono-sovietic din 1920. La eveniment a participat delegația ISPAIM formată din dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, și dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară.
La eveniment au mai luat parte reprezentanți din cadrul atașaturii militare a României la Varșovia, din partea Ambasadei României, din partea Detașamentului de apărare antiaeriană participant la Grupul de Luptă NATO din Polonia, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la Varșovia și ai autorităților locale din Wolomin.
Cu acest prilej, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu a depus o coroană de flori și a susținut o alocuțiune în care reliefat continuitatea cooperării militare dintre România și Polonia și solidaritatea de acțiune și interese care a definit relația intre cele două țări de-a lungul ultimului secol.
 
În zilele de 24 – 26 iunie 2021, la Iași, în incinta Complexului Muzeal Național ,,Moldova”, s-a desfășurat, în format hibrid, conferința internațională cu tema „România și Polonia în avanpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919 – 2021)”, organizată de Statul Major al Apărării prin filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand I”. Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au participat, în format VTC, directorul institutului dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară și dr. Sorin Cristescu, cercetător științific în cadrul institutului. Contribuțiile reprezentanților ISPAIM au abordat problematici legate de Alianța româno-polonă, considerații de ordin strategic și geostrategic, precum și aspecte memorialistice românești dedicate acestui subiect.
Manifestarea a făcut parte din suita de evenimente, organizate prin grija Ministerului Apărării Naționale, dedicate relațiilor româno-polone care au marcat împlinirea a 100 de ani de la semnarea Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă.

 

În ziua de 22 iunie, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, a participat la conferința dedicată prezentării rezultatelor studiului cu tema: “The Transatlantic Relationship and the Biden Administration - Implications for the EU and Romania”. În deschiderea lucrărilor conferinței au luat cuvântul ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, șeful Statului Major al Apărării, general—locotenent Daniel Petrescu, general de brigadă Dorin–Corneliu Pleșcan, comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I” și domnul Hans Martin Sieg, director al Konrad Adenauer Stiftung. Evenimentul a avut loc în Aula Universității Naționale de Apărare “Carol I”.
Studiul este parte a proiectului de cercetare desfășurat în perioada aprilie-iunie 2021 de către Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning (CPCEW), în colaborare cu fundația Konrad Adenauer și se circumscrie unui proces de reflecție mai amplu menit să aducă un plus de cunoaștere în spațiul public cu privire la provocările și oportunitățile existente în relația transatlantică.
 
Rezultatele proiectului au fost prezentate participanților de către președintele CPCEW–Iulian Chifu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu”–Dan Dungaciu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară–Carmen Sorina Rîjnoveanu și directorul CPCEW–Narciz Bălășoiu.


 
 
 


În ziua de 16 iunie a.c., Centrul de studii ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române a organizat, în format on-line, conferința cu tema „80 de ani de la declanșarea războiului împotriva URSS”. Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară a participat dr. Manuel Stănescu, șef secție programe studii de istorie militară, cu o comunicare privind percepțiile reciproce româno-germane în preajma declanșării operațiunii „Barbarossa”. Au mai luat cuvântul: prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, dr. Constantin Corneanu, dr. Ion Constantin și dr. Alin Spânu. Activitatea a fost moderată de dr. Florin-Răzvan Mihai, cercetător în cadrul INST.

 


 
 


Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat, în sistem hibrid, în data de 15 iunie 2021, la Sala de Marmură a Cercului Militar Național, masa rotundă: „140 Years of Romanian-Spanish Relations: From Diplomatic Recognition to an Alliance”.
Evenimentul a fost dedicat aniversării împlinirii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Regatul României și Regatul Spaniei, eveniment care a conferit noi valențe relațiilor istorice dintre cele două națiuni ce fac parte din marea familie a latinității. La eveniment au participat diplomați, istorici, militari, cercetători și experți din România și din Spania.
Au rostit alocuțiuni de deschidere doamna Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Excelența Sa, Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Spaniei în România și dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, director al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară.
În cadrul reuniunii au fost vernisate și două expoziții de documente istorice și fotografii, organizate cu sprijinul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Arhivelor Naționale ale României.
În partea a doua a reuniunii a avut loc o masă rotundă, cu participarea Excelenței Sale, Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Spaniei în România, precum și a unor istorici, cercetători și experți din România și Spania, dezbaterile analizând, din perspectivă științifică, conexiunile și legăturile care, de-a lungul istoriei, și-au pus amprenta asupra destinului celor două națiuni.

 
 

 
 

 
Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat, miercuri 28 aprilie, în sala Galeria Artelor a Palatului Cercului Militar Național, un eveniment aniversar dedicat Zilei Veteranilor de Război.
Invitatul de onoare a fost generalul-locotenent (ret.) Octavian Leru, alături de care au participat și reprezentanți ai Asociațiilor Naționale ale Veteranilor de Război și Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, istorici, cercetători și experți din cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum și personalități ale mediului academic și ale societății civile.
În deschiderea evenimentului, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații publice, Simona Cojocaru, a apreciat însemnătatea spiritului de sacrificiu de care au dat dovadă cei care au luptat în cele două războaie mondiale și care au plătit cu prețul vieții loialitatea față de națiunea română și i-a asigurat pe cei prezenți de întreaga recunoștință și prețuire. „Este un moment de adâncă emoție. Suntem alături de eroii noștri, iar acțiunile de asistență umanitară pe care MApN le desfășoară constant sunt o modalitate de a ne exprima recunoștința pentru dedicația și patriotismul cu care veteranii au servit țara neclintit”, a subliniat secretarul de stat. La rândul său, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, a subliniat obligația morală pe care tânăra generație o are față de cei care au demonstrat prin lupta lor o veritabilă școală a patriotismului, a demnității și a onoarei.
Cu acest prilej a fost vernisată o expoziție cu imagini reprezentând participarea Armatei României la cel de-Al Doilea Război Mondial și au fost înmânate veteranilor de război câteva din ultimele numere ale Revistei de istorie militară. De asemenea, Asociația „Tradiția Militară” a oferit un interesant moment de reconstituire istorică.
În partea a doua a reuniunii a avut loc masa rotundă cu tema „80 de ani de la intrarea României în război. Cinstire memoriei Veteranilor”, moderată de dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară din cadrul ISPAIM. În cadrul dezbaterilor, veteranii de război și cei prezenți au evocat necesitatea cunoașterii participării Armatei române la ultima conflagrație mondială și au subliniat importanța cinstirii memoriei celor care au ales sacrificiul suprem pentru țară.
Ziua Veteranilor de Război se sărbătorește în fiecare an la 29 aprilie și a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007.

 
 

 
În ziua de 15 aprilie 2021, s-a desfășurat reuniunea Comitetului Permanent al Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate. La activitate a participat dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului și președinte al Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului PfP. În cadrul discuțiilor a fost evaluat stadiul implementării activităților planificate în cursul anului 2020 la nivelul Consorțiului PfP, în condițiile menținerii restricțiilor pandemice și a fost agreată agenda de acțiuni pentru perioada următoare.
Dr. Rîjnoveanu a prezentat stadiul pregătirii conferinței anuale a CSWG care se va desfășura la Kosice, în Slovacia, în perioada 27 septembrie -1 octombrie 2021.
 
 
În data de 14 aprilie a.c. a avut loc masa rotundă cu tema ”Looking Forward Ukraine: The Future of Security Cooperation Between Ukraine, NATO and the EU”. Activitatea a fost organizată de către Organizația transatlantică letonă (Latvian Transatlantic Organisation), în cooperare cu Forumul de securitate de la Kiev (Kyiv Security Forum). Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară a participat, prin intermediul platformei ZOOM, dr. Daniela Șișcanu.
Au fost discutate o serie de subiecte legate de realizarea reformelor și provocările cu care se confruntă Ucraina în implementarea lor, precum și strategiile care ar trebui dezvoltate de Kiev pentru a se apropia de standardele necesare pentru accederea în UE și NATO. De asemenea, s-a discutat despre ce așteptări are Ucraina de la NATO și UE, ambele organizații fiind considerate drept principalii garanți ai asigurării securității și apărării statului ucrainean.
 
 
Pe data de 7 aprilie 2021, a avut loc prin intermediul platformei online Zoom conferința științifică “Dilema strategică a Mării Negre”, organizată de Centrul de Studii Globale al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu și Fundația Universitară a Mării Negre Mircea Maliţa.
Din partea ISPAIM a participat dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific gradul II.
Acesta a prezentat comunicarea: "Canalul Istanbul: un game changer în arhitectura de securitate a regiunii Marii Negre sau o decizie (controversată) de politică internă a regimului Erdogan?"
S-au discutat aspecte referitoare la arhitectura de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe politica externă și de apărare a Turciei, interesele geopolitice ale Federației Ruse în regiune și situarea României față de evoluțiile respective.
 

 
 
 

În ziua de 17 martie 2021, a avut loc întâlnirea de lucru dintre dr. Carmen-Sorina Rijnoveanu, directorul institutului, și dr. Pawel Hut, directorul Departamentului de educație, cultură și tradiții din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Polonia.

Au fost discutate aspecte ale cooperării științifice bilaterale și au fost evaluate posibilitățile de dezvoltare, în perioada următoare, a unor initiative comune pe linia cercetării în domeniul istoriei militare. S-a stabilit organizarea, în cursul acestui an, a unei reuniuni de lucru în format zoom pentru a analiza modalitățile practice de  pregătire a unor activități comune. La discuții au mai participat dr. Manuel Stănescu, șeful secției de istorie militară, dr. Daniela Șișcanu, cercetător în cadrul institutului, precum și dr. Anna Konieczna, curator în cadrul Bibliotecii Militare Centrale din Varșovia, și colonel Jerzy Jankowski, atașatul militar al Republicii Polonia în România.

 
Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară și Institutul Polonez din București au organizat miercuri, 17 martie 2021, în Sala de Marmură a Cercului Militar Național, în format hibrid, Conferința științifică internațională „Centenarul alianței militare româno-poloneze”.
Evenimentul a fost deschis de Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și Maciej Lang, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în România împreună cu directorii celor două institute - Carmen-Sorina Rîjnoveanu, director al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară și Natalia Mosor, director al Institutului Polonez din București, respectiv istorici, cercetători și experți din România și Polonia.
Au participat istorici, cercetători și specialiști în domeniul istoriei militare din România și Polonia. În cadrul evenimentului au fost prezentate o serie de apariții editoriale de excepție: un prim volum dintr-o serie de culegeri de documente referitoare la relațiile româno-polone, un album conținând facsimile ale documentelor originale semnate în cadrul alianței, alături de numeroase fotografii inedite, precum și un număr comun al Revistei de Istorie Militară, toate dedicate relațiilor româno-polone în perioada interbelică. De asemenea, în cadrul activității, au fost prezentate trei expoziții de fotografie și documente dedicate problematicii alianței române-polone.
În partea a doua a reuniunii a avut loc o masă rotundă, moderată de colonel (r) dr. Petre Otu și dr. Manuel Stănescu, dezbaterile analizând și oferind noi perspective de cunoaștere și înțelegere a dinamicilor de evoluție dintre cele două țări și a rolului alianței defensive româno-polone în ansamblul securității regionale.

 
 

Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară a organizat joi, 4 martie 2021, în format online, masa rotundă cu tema: “Perspective şi direcţii noi pentru Alianţa Nord-Atlantică în perioada post-pandemică”.
Lucrările dezbaterii au fost deschise de doamna Simona Cojocaru, secretar de stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Ministerul Apărării Naționale.
Aspectele abordate în cadrul discuțiilor au vizat problematici de actualitate și preocupări legate de provocările la adresa Alianței Nord-Atlantice, imperative și realități strategice. Au fost discutate și noile coordonate impuse de criza post-coronavirus în contextul dezbaterilor care urmează la nivelul NATO, cu referire la summit-ul din acest an, Agenda 2030 și noul concept strategic.
Această inițiativă a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară deschide un ciclu de dezbateri pe teme de actualitate legate de domeniul securitate și apărare.
 
 

În data de 3 martie a.c., Statul Major al Apărării, prin filiala Iași a Muzeului Militar Național „regele Ferdinand I”, a organizat conferința-semnal „Centenarul încheierii Convenției de alianță defensivă între România și Polonia, 3 martie 1921”. „Din partea Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară au participat, prin intermediul platformei online ZOOM, dr. Manuel Stănescu, șef secție programe studii de istorie militară și cercetător științific dr. Daniela Șișcanu”.

 

 
 

 
În ziua de 26 februarie 2021, a avut loc ședința biroului de conducere al Comisiei Internaționale de Istorie Militară (ICMH). La lucrări a participat dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, care deține funcția de membru al acestui organism de conducere din 2015. Ședințele se desfășoară periodic pentru a discuta chestiuni legate de agenda de activități a ICMH și proiectele de viitor.
 
 

 
Pe data de 23 februarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, întâlnirea de lucru dintre directorul ISPAIM, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu și directorul Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale din Potsdam, comandor Jorg Hillmann. Au fost discutate aspecte legate de organizarea conferinței anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate, grup prezidat de România prin dr. Rîjnoveanu. Conferința anuală este planificată să se desfășoare în cursul acestui an, la Kosice, în organizarea Germaniei și Slovaciei. În cursul discuțiilor, a fost analizată posibilitatea replanificării activității datorită restricțiilor impuse de criza pandemică.

 
 

 
Pe data de 16 februarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, conferința “Cum răspundem la crizele de securitate națională?”, în organizarea Monitorului Apărării și Securității în parteneriat cu Mediafax și Aleph Media.

Din partea ISPAIM au participat cercetătorii științifici dr. Șerban Filip Cioculescu și Sorin-Vasile Negoiță.
 
În ziua de 11 februarie, a avut loc autoevaluarea pe anul 2020 a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară. La activitate a participat general de brigadă dr. Eduard Simion, locțiitorul șefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.

A fost analizată activitatea științifică a institutului în domeniile de competență - securitate națională și internațională, politică de apărare și istoria militară și prioritățile pentru anul 2021.
 
 
În data de 22 ianuarie a.c., la invitaţia redacţiei revistei Historia, dr. Manuel Stănescu a participat, prin intermediul platformei ZOOM, la dezbaterea cu tema „Relaţiile româno-germane la începutul guvernării Ion Antonescu, septembrie 1940-ianuarie 1941”. În cadrul discuţiei au fost evidenţiate rolul şi locul României în planurile strategice germane proiectate pentru vara anului 1941.
 
Pe data de 14 ianuarie 2021 a avut loc, prin intermediul platformei online ZOOM, conferința “Relațiile Chinei cu Occidentul”, în organizarea Institutului Diplomatic Român.
Din partea ISPAIM a participat dr. Șerban Filip Cioculescu, cercetător științific gradul II.
 
Pe data de 13 ianuarie 2021 a avut loc o dezbatere privind relațiile actuale ale Turciei cu Occidentul. Reuniunea a fost organizată de Institutul Diplomatic Român și s-a desfășurat în format online, prin intermediul platformei ZOOM.
Din partea ISPAIM au participat dr. Daniela Șișcanu și dr. Șerban Pavelescu.
Top