Director: 
Prof. univ. dr. Mihail E. IONESCU
Cercetător ştiinţific gradul 1 
    
 - telefon:  021/3151700
 - fax:       021/3195801
 - e-mail:  ionescu_mihail @yahoo.com
Date biografice:
 
 • Data si locul naşterii: 14 ianuarie 1948, Ploieşti, România.
​Starea civila:  casatorit, un copil

 Studii:
 • 1965 - 1970, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti;
 • 1983 - Doctor în istorie;
 • 1994 - Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti.
 Activitate profesională şi specializări:
 • 1980 - şcoala militară de infanterie, Sibiu1990-1993- Profesor asociat, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti;
 • din 1992- Profesor, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;
 • 2000 - "George C. Marshall" European Center for Security Studies, Senior Executive Course, Germania
 
Grade militare:
 • 1970 - locotenent ;
 • 1995 - colonel;
 • 1998 - general de brigadă;
 • 2004 - general maior (r).
 
Funcţii:
 • 1970 -1985 - cercetător şi cercetător principal la Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie  Militară, Ministerul Apărării Naţionale ;
 • 1983 -1985 -  şef al Secţiei de Istorie a Editurii Militare;
 • 1985 -1990 - director al Departamentului de Istorie Militară la Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie  Militară;
 • 1990 - 1993 - Ofiţer specialist, Secţia de Investigaţii Psihologice, Statul Major General ;
 • 1993 -1997 - director al Biroului de Relaţii Internaţionale,  Statul Major General;
 • 1997 -2000 - şef al Direcţiei de Integrare NATO/UE, Ministerul Apărării Naţionale;
 • din 2000 - director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale;
 • din 2005 - director al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului în România "Ellie Wiesel".
 
 
Afilieri la asociaţii profesionale şi ştiinţifice :
 
 • 1985 - 1990 - Vicepreşedinte al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară;
 • din 2000 - membru al grupurilor de lucru de Istorie Militară şi Arhive în Consorţiul Parteneriatului pentru Pace al Academiilor şi Institutelor pentru Studii de Securitate;
 • din 2000 - membru al "Parallel History Project on NATO and Warsaw Pact", Woodrow Wilson Center, Washington D.C.;
 • din 2000 - membru al Cold War International History Project, "Woodrow Wilson" Center, Washington D.C.;
 • din 2001 - Membru al Grupului de Studiu "Viitorul NATO" al Consorţiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor şi Institutelor pentru Studii de Securitate; co-preşedinte al subgrupului "Lărgirea NATO";
 • din 2001 - Membru al Grupului de Lucru pentru Istorie Militară (din 2007- Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group), al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate;
 • din 2003 - Co-chair al sub-grupului Relaţii Transatlantice din cadrul Grupului de Studiu pentru Securitate Euro-Atlantică (EASSG) al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate;
 • 2004-2006 - Membru al Senior Advisory Council al Consorţiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor şi Institutelor pentru Studii de Securitate;
 • din 2005 - co-preşedinte al Grupului de Lucru privind Securitatea în Regiunea Extinsă a Mării Negre al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate.
 
 
Publicaţii (ultimii 7 ani):
 
A.   Cărţi apărute în ţară
 
1) Romania's Westernization and NATO Membership. A Historical Approach, Occasional Papers, no.3/ 2002;
2) Combating Terrorism: NATO and Transatlantic Dimension (co-editor), Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest, 2002;
3) Security Options in the Wider Black Sea Area: Romania's case, Black Sea University Foundation, The Conflict Prevention Studies Center, Bucharest, Occasional Papers, no.6/ 2003;
4) Southeast European Security After the 2004 Dual Enlargement (co-editor), Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest, 2003;
5) România-NATO. Cronologie: 1989-2004 (coord.), Editura Militară, Bucureşti, 2004;
6) US Realignment and NATO Transformation: Implications for Southeast Europe and Greater Black Sea Region (co-editor), Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest, 2005;
7) Ionescu, M.E, Friling, T., Ioanid, R (eds.), Raport Final al Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului in Romania, Polirom, Iasi, 2005, 399;
8) Sfidarea Westphaliei. Relaţii internaţionale: 1994-2004, Bucureşti, Politeia, 2005;
9) România-UE. Cronologie: 1989-2005 (coord.), Editura Militară, Bucureşti, 2006;
10) Romania, Ostpolitik and CSCE, 1967-1975, Occasional Papers, no.7/ 2006;
11) Regiunea Lărgită a Mării Negre. Delimitări geografice, geopolitice şi geostrategice ale unui concept (coord.), Occasional Papers, vol. I, nr. 10/2007, ISPAIM, Bucureşti;
12) 90 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (coord.), Occasional Papers, nr. 9/2007, Editura Militară, Bucureşti;
13) Regiunea Extinsă a Mării Negre: Concept, Evoluţie, Perspective (coord.), Occasional Papers, vol. I, II, nr. 10, 11/2007, Editura Militară, Bucureşti;
14) Black Sea Security Dynamics and Euro-Atlantic Alliance (coord.), Occasional Papers, nr. 12/2007, Editura Militară, Bucureşti;
15) Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii în Regiunea Extinsă a Mării Negre în perioada post-Război Rece. Conflicte, "îngheţate" şi conflicte "fierbinţi", Occasional Papers, nr. 13/2008, Editura Militară, Bucureşti.
 
 
B.   Coordonare de culegeri de studii

1) Future of NATO. Readings and Documents Collection, Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest, 2002;
2) Acta. War, Military and Media from Gutenberg to Today, The 29th Congress of Military History, Military Publishing House, Bucharest, Romania, 2003;
3) Marea Neagră. De la "lacul bizantin la provocările secolului XX", Editura Militară, Bucureşti, 2006.
 
 
C.   Participare la editarea volum de documente
 
1) Romania within the Warsaw Pact, 1955-1989. Document Reader, vol.I şi II, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti, 2002;
2) China and the Warsaw Pact in the 1970-1980's. Volume of Documents (în colab.), Briefing Book, Cold War International History Project, Dossier no.12, 2004;
3)   Romania and the Warsaw Pact 1955-1989. Selected Documents (în colab.), Editura Politeia-SNSPA, Bucureşti, 2004.
 
 
D.   Studii, articole
 
1) "Iunie 1941. Greşeala lui Ion Antonescu", în Magazin Istoric, nr. 6/ 2002;
2) "Modelul istoric al Securităţii Naţionale", în Magazin Istoric, nr. 11/2002, pp. 10-15;
3) "Millenium, o nouă eră în relaţiile internaţionale: început de secol", în  Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2002;
4) "România şi Israelul în timpul Războiului Rece", în Revista de Istorie Militară, nr. 3/ 2002;
5) "Războiul de Şase Zile văzut de la Bucureşti", în Studia Ebraica, nr.2/ 2002, pp.106-117;
6) "Un "dosar" vechi de cinci decenii", în Dosarele Istoriei, nr. 5/ 2002, pp. 1-5;
7) "Războiul de Şase Zile şi relaţiile dintre Moscova şi Bucureşti", în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/ 2003, pp. 13-20;
8) "România 1964-1968. Autoexcludere din Pactul de la Varşovia?", în Magazin Istoric, nr. 8/ 2003, pp. 9-15;
9) "Romania and the Cold War: The Mediation Attempt Following the Yom Kippur War", în Studia Ebraica, nr. 4/2004;
10) "Tur de orizont", în Monitor Strategic , an V, nr. 1-2/2004, pp. 3-8;
11) "Regiunea extinsă a Mării Negre între constrângerile tradiţiei şi provocările noului mediu politic internaţional de securitate" în Securitate şi Stabilitate în Bazinul Mării Negre, a V-a Sesiune Internaţională de comunicări ştiinţifice, 21-22 noiembrie 2005, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, pp. 26-43;
12) "Securitate şi stabilitate în bazinul Mării Negre în epoca post Război Rece" în Marea Neagră. De la "lacul bizantin la provocările secolului XX", Editura Militară, Bucureşti, 2006, pp. 364-430;
13) "Efectelele Ostpolitik-ului asupra politicii interne şi externe a României (1967-1974)", în Magazin Istoric, nr.2 (467)/ februarie 2006, pp. 33-38 şi nr. 3 (468)/ martie 2006, pp. 42-46;
14) "Marea Neagră în relaţiile internaţionale. De la Războiul Crimeei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial (1853-1947" în Revista de Istorie Militară,  nr. 6-2005, pp. 6-11;
15) "Romania's National Security Strategy" în Monitor Startegic, nr. 1-2/2005, pp.31-34;
16) "Construcţia militară românească. Temeiuri naţionale şi înrâuriri străine (1821-1947)", în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2006, pp.1-16;
17) "Participarea României la ESDP" în Integrare Europeană. Dimensiunea de Securitate şi Apărare a Uniunii Europene, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006, pp. 14-29;
18)  "Franţa şi securitatea României de la 1830 până în zilele noastre" în Revista de Istorie Militară, nr. 3-4/2006, pp. 88-100;
19) "Perspective ale cercetării ştiinţifice în domeniul securităţii şi relaţiilor internaţionale în România", în Monitor Strategic, nr. 3-4/2007, pp. 57-62;
20) "Percepţii ale României asupra descurajării nucleare în timpul Războiului Rece", în Revista de Istorie Militară, nr. 5-6/2007;
21) "Regiunea Extinsă a Mării Negre: privire istorică şi dinamici contemporane" în Occasional Papers, vol. I, nr. 10/2007, ISPAIM, Bucureşti, pp. 27-80;
22) "Summit NATO la Bucureşti" în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2008, pp. 1-3;
23) "23 August 1944 şi principalii săi actori". Interviu cu M.S. Regele Mihail I, în Revista de Istorie Militară, nr.1-2/2008, pp. 3-6.
 
 
E.   Studii şi articole publicate în străinătate
 
1) Romania and the Warsaw Pact 1955-1989 (în colab.), Working Paper, no. 43, "Woodrow Wilson" International Center for Scholars and Cold War International History Project, July 2002;
2) "Romania's position towards the Arab-Israeli conflict from 1973" în Shay, Shaul, Woland, Orly (eds.), The Cold War and the Arms Race in the Middle East, Proceedings of the Israeli-Romanian International Seminar, Tel-Aviv, Israel, 19-23 May, 2002;
3) "The Relations between Resources and the Army. Romania's Case: 1878-1914", în Proceedings of the Military History Working Group (MHWG) International Seminar (4-7 martie 2002, Sofia, Bulgaria), Consortiul PfP, 2002;
4) "The Balkans After the 2004 Enlargment of NATO and the European Union: What next?", Proceedings of EASSG International Seminar (21-23 septembrie 2003, Cracovia, Polonia), PfP Consortium, 2003;
5) "Transparency and Accountability", în Jan A. Trapans, Philippe H. Fluri (eds.), Defense and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: Insights and Perspectives. A Self-Assessment Study, vol II- Macedonia, Moldova, Romania, Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces and Centre for Civil-Military Relations,  Geneva/Belgrad, 2003;
6) "NATO Security Reform in South Eastern Europe", în Proceedings of the International Seminar Democratic Control over National Security System and Military Forces: Shaping the NATO's Values in the Euro-Atlantic Area, Odessa, Ukraine, 21-22 May, 2003;
7) "Romania and the Warsaw Pact: 1964-1968", în Proceedings of MHWG International Seminar, 7-11 aprilie 2003, Praga, Cehia, PfP Consortium, 2003;
8) "The Balkans after the 2004 Enlargement and the European Union: What next?", în Connections. The Quarterly Journal, vol III, nr. 2/ iunie 2004;
9) "Romania's position towards the evolution of the transatlantic link after September 11, 2001", în Old Europe, New Europe and the US. Renegotiaeing Transatlantic Security in the Post 9/11 Era, edited by Tom Lansford (University of Southern Mississippi) and Blagovest Tashev (George C. Marshall Association, Bulgaria), December 2004;
10) "The Greater Black Sea Region Cooperation: A Historical Survey", în The Role of the Wider Black Sea Area in a Future European Security Space, edited  by Jean Dufourcqt and Lionel Ponsard, NATO Defense College, Occasional Paper, no. 10, vol. I, December 2005, pp.21-31;
11) "The Development of the Military Relations between Romania and Israel", în  The Middle-East and the Cold War, Israeli Defense Forces-Departament of History, The Institute for Military History, Tel Aviv, March, 2006, pp. 33-40;
12) "The Yom Kippur War: New Documents Concerning the Reaction of the Romanian Communist Regime (October 1973-February 1974)", in The Middle-East and the Cold War, Israeli Defense Forces-Departament of History, The Institute for Military History, Tel Aviv, March, 2006, pp. 62-90;
13) "The Six-Day War and the Relations Between Moscow and Bucharest", în  The Middle-East and the Cold War, Israeli Defense Forces-Departament of History, The Institute for Military History, Tel Aviv, March, 2006, pp. 219-236;
14) "Les relations franco-roumaine de 1938 à 1944", in Revue Historique des Armées, no.244/2006, Paris, pp. 73-83;
15) "Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die rumänische Innen-und Außenpolitik" (Impactul politicii răsăritene a RFG asupra politicii interne şi externe a României, 1967-1974), in Deutsch-polnisches Jahrbuch, Warschau, 2006;
16) "Frozen" conflicts and the Security Environment in the Greater Black Sea Area, in Proceedings of the International Conference Black Sea Synergy, 21-23 October  2007, Odessa-Istanbul, pp. 31-43;
17) "Romania's perception on nuclear deterrence during the Cold War" (co-author) in Strategic Planning for War, Currie Hall, Royal Military College of Canada, 2007, pp. 85-99;
18) "Romania, Ostpolitik and CSCE: 1967-1975", in Oliver Bange, Gottfried Niedhart (eds.), The CSCE 1975 and the Transforming Europe, Berghahn Publishing House, Oxford/New York, 2008, pp. 129-144.
 
 
F.   Editare CD de specialitate
 • The Future of Balkan Region, International Seminar, July 8-10, 2001;
 • Future of NATO. The Study Group Meeting, Bucharest, Romania, March 14-15, 2002;
 • Romania Within the Warsaw Pact: Ambivalence & Ambiguities, 1955 - 1981, July 2002.
 
 
Top