Director adjunct:
Cercetător ştiinţific gradul 1 dr. PETRE OTU
                               - telefon:021/3159456
                               - fax:      021/3137955
                               - e-mail: rcmh_ro@yahoo.com
 
 
 
 
Date biografice:
 
 • 19 iunie 1950, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani
Starea civilă: căsătorit, doi copii.

Studii:
Militare:
            -Liceul Militar " Ştefan cel Mare", Câmpulung Moldovenesc(1969);
            -Şcoala Militară de Ofiţeri Activi " Nicolae Bălcescu", Sibiu(1972);
            -Academia Militară(1981).
Civile:
            -Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Facultatea de Istorie(1979); 
Titluri ştiinţifice şi didactice:
            -doctor în istorie (1995);
            -cercetător ştiinţific gradul 1(2003);
            -profesor universitar(2007).
 
 Funcţii îndeplinite:
 
 • asistent, lector, şi conferenţiar universitar, Academia Militară(1981-1993), catedrele: Istoria poporului român şi Istoria artei militare şi geografie militară :
 • şef al Secţiei de Istorie Militară, director Programe studii de apărare şi director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară(1993 -)
 • profesor universitar la Universitatea din Piteşti,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.(2005-)
Poziţia actuală:
 • director adjunct la  Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie   Militară;  
 Apartenenţa la organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 
 • membru al Comisiei Române de Istorie Militară;
 • preşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară(1998-);
 • membru în colegiile de redacţie ale "Revistei de Istorie Militară", " Document",     "Anuarului Muzeului Marinei Române"; "Dosarele istoriei"(2000-2007);
 • membru al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară;
   
Activitatea şi experienţa profesionale:
 
 • specialist în domeniul geopoliticii, securităţii naţionale şi internaţionale, al istoriei moderne şi contemporane a României
 • specializare în problematica evoluţiei fenomenului militar românesc integrat dezvoltării  social-economice, politice şi culturale româneşti şi contextului internaţional al secolelor al XIX-lea şi al XX-lea.
 • coordonator a numeroase proiecte de cercetare internă şi internaţională în domeniul politicii de apărare, securităţii naţionale şi internaţionale, istoriei militare.
 • organizator a multor reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale, dintre care cel mai important a fost al XXIX-lea Congres mondial de istorie militară, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 10-15 august 2003.
 • participant la peste 60 de reuniuni ştiinţifice internaţionale şi 130 naţionale pe probleme de istorie militară, politică de apărare şi securitate internaţională.
 • coordonator al colecţiei "Geopolitică şi geostrategie", iniţiată de Editura Corint, prima de acest fel din România(2001-2005).
 • premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române(2005) pentru lucrarea: Mareşalul Alexandru Averescu.Militarul, omul politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005.
 • colaborator în calitate de scenarist şi expert la realizarea a 20 de filme documentare istorică produse de Studioul Cinematografic al Armatei şi Televiziunea Română, canalele 1,2,internaţional şi cultural;
 • participare la  peste 200 de emisiuni de radio şi televiziune consacrate diferitelor momente istorice sau evoluţiilor din viaţa internaţională, cu accent pe latura geopolitică şi militară a evenimentelor.
 • autor, coordonator şi coautor a 90 de lucrări de istorie, istorie militară, geopolitică şi politică de apărare.
 Lucrări recente:
 
 • Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940),Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 857 p. (secretar al volumului şi autor); lucrarea a apărut sub egida Academiei Române, fiind parte a Tratatului de Istorie a Românilor editată de această instituţie.
 • Gheorghe I. Brătianu, Istorie şi politică, Bucureşti, 2003, 200 p.(împreună cu Aurel Pentelescu);
 •  Cercul Militar Naţional.Istoria unui palat, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004, 90 p.
 • Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005, 456 p.
 • Îmbrăţişarea Anacondei. Politica militară a României în perioada 1 septembrie 1939-22 iunie 1941, Editura Militară, Bucureşti, 2006, 304 p.
 •  România-UE.Cronologie 1989-2005, coordonator general maior® dr. Mihail E. Ionescu, Editura Militară, Bucureşti, 2006, 630 pagini.( coautor)
 •  Marea Neagră de la lacul bizantin la provocările secolului XXI, culegere de studii, coordonator: general-maior®dr. Mihail E. Ionescu, Editura Militară, Bucureşti, 2006, 464 pagini. (coautor).
 • Pacea de Mâine.Documente ale Comisiei constituite în vederea pregătirii conferinţei de pace de după cel de-al doilea război mondial(1942-1944), ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de Petre Otu, Editura Militară, Bucureşti, 2006, 356 pagini.
 • România NATO.Cronologie.2004-2007, coordonator general maior® dr. Mihail E. Ionescu, Editura Militară, Bucureşti, 2008, 750 p.(coautor)
 • Mareşalul Constantin Prezan. Vocaţia datoriei, Editura Militară, Bucureşti, 2008, 432 p.
 • autor a peste 300 de studii şi articole de istorie, istorie militară, geopolitică, securitate internaţională şi politică de apărare publicate în reviste interne şi internaţionale.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Top