Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară este o structură de cercetare ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale şi funcţionează în subordinea Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare. Este atestat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică drept instituţie apta să desfăşoare activitate de cercetare ştiinţifică.
    Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară acoperă trei domenii de cercetare: securitate internaţională; politica de apărare; istorie militară iniţiind şi dezvoltând cercetări fundamentale şi aplicative.
     Atribuţiile sale vizează
 • elaborarea şi publicarea de analize, studii şi expertize în domeniul securităţii (naţionale, regionale şi internaţionale, cu deosebire în Balcanii de Vest şi în regiunea extinsă a Marii Negre) şi apărării, aflat în continuă schimbare;
 • prezentarea aspectelor curente ale procesului de transformare din cadrul NATO, UE şi din cadrul Armatei României;
 • cercetarea istoriei militare româneşti şi universale în vederea evaluării corecte a evoluţiei actuale şi de perspectivă a societăţii româneşti;
 • formarea culturii de securitate şi a culturii istorice militare a personalului armatei;
 • participarea la viata ştiinţifică internă şi internaţională, în scopul consolidării statutului României de ţară membră a NATO si a UE;
 • studierea aspectelor privind prevederile Politicii Europene de Vecinătate a UE în relaţia cu statele din estul şi sud-estul Europei, îndeosebi a celor privind securitatea energetică;
 • monitorizarea conflictelor militare în curs de desfăşurare în lume, dar şi a situaţiei din zona conflictelor "îngheţate" şi, în general, a mediului de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre;
 • informarea personalului militar şi civil din comandamente şi garnizoane cu problematica securităţii naţionale şi internaţionale a apărării şi istoriei militare;
 • diseminarea şi promovarea în rândul publicului-ţintă a valorilor istoriei militare naţionale şi internaţionale, rememorarea şi evaluarea critică a trecutului, omagierea şi cinstirea faptelor de arme ale înaintaşilor, asumarea erorilor acestora, identificarea tuturor învăţămintelor rezultate din campaniile şi bătăliile purtate de Armata României;
 • cultivarea respectului fata de valorile europene ale culturii şi civilizaţiei, promovarea spiritului de toleranţă şi înţelegere între etnii, popoare şi naţiuni, dezvoltarea spiritului civic şi a conştiinţei datoriei morale;
 • contribuţia la formarea unei culturi generale de securitate menite să faciliteze înţelegerea evoluţiilor actuale ale securităţii naţionale şi internaţionale, a dimensiunii politico-militare a Strategiei de Securitate Naţională, în contextul apartenenţei României la Alianţa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană;
 • reflectarea participării Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară la schimbul internaţional de idei pe probleme ale securităţii europene şi euroatlantice;
 • introducerea revistelor editate de Institut în circuitul publicistic internaţional.
 
 
      Baza materiala
           Institutul dispune de o bibliotecă proprie ce cuprinde 15000 de volume, precum şi, de o reţea de computere conectate la Internet.
 
 
 
 
Top