Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară face parte din organisme şi proiecte de cercetare internaţionala:
 • membru al Consorţiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate, participând la mai multe grupuri de lucru:
  • "Studiul conflictelor";
  • "Securitatea regională în Sud-Estul Europei";
  • "Combaterea terorismului";
  • "Reforma sectorului de securitate";
  • "Studierea conflictelor".
 • in perioada 2006-2012, Institutul pentru studii politice de aparare si istorie militara a a sigurat Secretariatul Permanent al Grupului de Lucru din cadrul Consorţiului PfP privind Stabilitatea Regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre (RSGBSA-WG), in aceeasi perioada directorul ISPAIM a fost ales co-presedinte al Grupului de Lucru privind Stabilitatea Regionala in Regiunea Extinsa a Marii Negre;
 • in cadrul ISPAIM funcţionează Secretariatul Comisiei Române de Istorie Militara (CRIM), afiliată la Comisia Internaţionala de Istorie Militară, ce reuneşte 46 de tari de pe toate continentele;
 • membru al Proiectului de Istorie Paralelă şi a Securităţii Cooperative (Paralell History Project on Cooperative Security);
 • membru al Proiectului de Studiere a Războiului Rece al Universităţii "W. Wilson" din SUA ("Cold War International History Project").
Top