Titlul proiectului
 
 • "Societate și paradigme în schimbare ale securității naționale și regionale: România și Africa de Sud, analiză comparativă"
Perioada de desfășurare a proiectului
 • 01.01.2009 - 30.11.2011
Durata proiectului
 • 2 ani si 11 luni (35 luni)
Partener român
 • INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APARARE ȘI ISTORIE MILITARA​
Director de proiect:

General-maior (r) dr. IONESCU MIHAIL E.

Echipa proiectului:
Col. (r) dr. Petre Otu
Dr. Șerban Cioculescu
Carmen Rîjnoveanu
Peter Szasz, înlocuit în urma încetării raporturilor de muncă cu Daniela Șișcanu
 

Partener străin
 • UNIVERSITATEA CEMIS DIN Stellenbosch
  Director de proiect: Prof. dr. THEODORUS DANIEL POTGIETER
Valoare proiectului
 • 327,277.00 RON
   
Obiective generale urmărite
 • Proiectul a urmărit crearea unei platforme de interacțiune la nivel academic și a unor legături în domeniul academic. Cercetătorii implicați în proiect au avut oportunitatea să realizeze un schimb util de experiență și cunoștințe, atât prin intermediul participării în cadrul activităților de cercetare în afara granițelor, cât și prin obținerea de rezultate academice solide. Din punct de vedere strict academic, proiectul și-a propus dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și de analiză privind studiile istorice comparative în domeniul securității naționale și internaționale folosind metodologia analizei comparative. Activitățile de cercetare au fost axate pe analizarea evoluției paradigmelor de securitate ale României și Africii de Sud, privite în perspectivă istorică. Un interes deosebit a fost acordat problematicii securității și transformării societale în cele două state, cu un accent special asupra perioadei post - Război Rece.
Descrierea științifică și tehnică a rezultatelor și gradul de realizare a obiectivelor
 • Acest proiect este unul de importanță deosebită pentru domeniul de cercetare abordat, întrucât nu există o literatură de specialitate castă care să trateze procesul de tranziție politică din România și Africa de Sud, precum și efectul noii paradigme politice asupra politicilor de securitate naționale și regionale ale celor două state. Prin analizarea și compararea experiențelor istorice recente ale celor două state, au putut fi obținute perspective utile relativ la procesele ample de transformare pe care cele două state le-au parcurs în tranziția lor de la regim autoritar la democrație.
 • Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că, în contextul proiectului propus, există o foarte săracă literatură comparativă de specialitate. Acesta este și unul dintre motivele pentru care un astfel de proiect și-a demonstrat utilitatea din punct de vedere academic și științific: el nu și-a propus doar cercetarea în profunzime a unor aspecte de ordin teoretic (de exemplu fundamentarea metodologiei de realizare a studiilor de tip comparativ), ci și identificarea unor aspecte legate de studiul securității la nivel intern (național), regional și internațional. Astfel, echipa de cercetare a parcurs o bibliografie teoretică relevantă pentru subiectul cercetării publicată la nivel internațional (în special pentru fixarea cadrului teoretic și metodologic). Ulterior stabilirii cadrului teoretic și metodologic, au fost inventariate principalele documente oficiale relevante și bibliografia de specialitate conexă acestora, publicate în țară. Cercetarea bibliografică urmată de stabilirea cadrului teoretic a fost dublată de o analiză sociologică ce a cuprins atât metode cantitative cât și calitative. Bibliografia identificată și repertoriată referitoare la problematica securității naționale în România, apărută în interval cronologic de interes a fost tratată statistic și s-a încercat identificarea resurselor teoretice și a dezvoltărilor practicate în cadrul acesteia. Totodată, profitând de faptul că instituția noastră a fost implicată, cel puțin în fazele sale incipiente, în dezbaterea cu privire la strategia de securitate a României și în procesul de redactare a documentelor oficiale referitoare la această problematică, s-a procedat la intervievarea cercetătorilor și altor specialiști ce au participat la procesul în discuție.
Principalele obiective îndeplinite în cadrul proiectului:
 • Crearea unei platforme de interacțiune la nivel academic;
 • Crearea unor conexiuni la nivel academic și în domeniul cercetării cu Africa de Sud;
 • Analizarea experiențelor comune privind impactul schimbării politice asupra societății și crearea unei noi paradigme de securitate;
 • Dezvoltarea legăturilor între tineri cercetători;
 • Producerea și publicarea de materiale academice de valoare științifică.
        În urma desfășurării proiectului de cercetare, au fost identificate o serie de procese și dinamici pe care cele două țări le-au parcurs în mod similar ceea ce a permis trasarea unor concluzii relevante pentru cercetarea în cauză:
 • Atât Africa de Sud, cât și România au o istorie comună a unui trecut represiv, iar România a susținut mișcarea de eliberare din Africa de Sud. Mai mult decât atât, în ambele state au fost create noi structuri politice după îndepărtarea unui trecut dictatorial și represiv.
 • În termeni de securitate, ambele state au fost nevoite să se reorienteze din punct de vedere al politicii externe și de securitate, la nivel regional, și, totodată, să adere la construcția unor noi alianțe în era post - Război Rece.
 • Ambele state au creat noi structuri de control al forțelor armate și au asigurat un control civil democratic asupra acestora. În această privință, deosebit de important este acceptul pus pe rolul militarului într-un stat democratic.
 • În ceea ce privește rolul mass-media, ambele state au creat un cadru deschis și liber de manifestare pentru media, creând premisele unei noi relații între militari și mass-media.
 • Ambele state au avut o industrie de apărare dezvoltată care a fost diminuată după procesul de tranziție politică; în acest fel a apărut necesitatea reorientării politicilor în domeniul achizițiilor de armament.
 • În prezent, ambele state sunt angajate în dezvoltarea și modernizarea sistemului militar de educație, într-un mediu militar și politic aflat în continuă schimbare la nivel internațional.


          În ceea ce privește realizarea planului activităților de cercetare, aceasta s-a desfășurat în mai multe etape. În 2009 au fost organizate 2 workshop-uri comune, unul în Africa de Sud, la CEMIS, Universitatea Stellenbosch, și unul în România, la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, unde au fost confruntate rezultatele studiilor preliminare desfășurate de cele două echipe, iar partenerii au stabilit detaliile exacte ale desfășurării cercetării (stabilirea temelor și sub-temelor pentru fiecare echipă, împărțirea exactă a sarcinilor și responsabilităților). În anul următor a fost implementat un program de fellowship al tânărului cercetător român la CEMIS, Facultarea de Științe Militare din cadrul Universității Stellenbosch, iar în 2011 partenerul african a organizat un seminar bilateral la care au participat doi cercetători români. La finalul aceluiași an, la București s-a desfășurat o întâlnire de lucru și un program de fellowship la care au participat cercetătorii din Africa de Sud.

În cadrul acestui proiect au fost elaborate de echipele română și echipa sud-africană, următoarele lucrări semnificative, publicate sau care urmează a fi publicate:
Studiu pentru Monitor Strategic, nr. 1-2/2010

 • Tema: Starea cercetării în domeniul securității naționale și a transformării societale și militare în România: 1989-2009 (Peter Szasz)
Occassional Papers, nr. 16/2011: "Changing Security Paradigms in Romania and South Africa after the Cold War"
 • România: 2 studii
- Romanian participation in post conflict/reconstruction missions/operations after the Cold War (Carmen Rîjnoveanu)
- The evolution of the civil-military relations after the Cold War (Șerban Cioculescu)
 • Africa de Sud: 2 studii
- From racialism to authoritarianism: South Africa, militarized politics and the implosion of state legitimacy under apartheid (Johannes Liebenberg)
- Indian Ocean Maritime Security: Strategic Context and Characteristics (Thean Potgieter)
Studii trimise pentru publicare in Africa de Sud
 • Tema: Romania's foreign policy within the Black Sea area. Autor: MG (r) dr. Mihail E. Ionescu
 • Tema: Black Sea between NATO and Collective Security Treaty Organization. Autor: Serban Cioculescu
 • Ambele studii urmează a fi publicate în Journal of Strategic Studies (Africa de Sud)

 • Societate și paradigme în schimbare ale securității naționale și regionale: România și Africa de Sud, analiză comparativă, director de proiect - general-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu.
 • Reforma militară și societatea în România (1878-2008). Relaționări externe și determinări naționale (2007-2008), director de proiect - dr. Petre Otu;
 • ISPAIM este titular a trei granturi de cercetare, obtinute prin concurs de la Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii:
  • Riscuri conventionale si neconventionale in Regiunea Extinsa a Marii Negre (2006-2008), director de proiect - general-maior (r) Mihail E.. Ionescu
Top