Titlul proiectului
 
 • "Societate şi paradigme în schimbare ale securităţii naţionale şi regionale: România şi Africa de Sud, analiză comparativă"
​Perioada de desfăşurare a proiectului
 • 01.01.2009 - 30.11.2011
Durata proiectului
 • 2 ani si 11 luni (35 luni)
Partener român
 • INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APARARE ŞI ISTORIE MILITARA​
Director de proiect:

General-maior (r) dr. IONESCU MIHAIL E.

Echipa proiectului:
Col. (r) dr. Petre Otu
Dr. Şerban Cioculescu
Carmen Rîjnoveanu
Peter Szasz, înlocuit în urma încetării raporturilor de muncă cu Daniela Şişcanu
 

Partener străin
 • UNIVERSITATEA CEMIS DIN Stellenbosch
  Director de proiect: Prof. dr. THEODORUS DANIEL POTGIETER
Valoare proiectului
 • 327,277.00 RON
   
Obiective generale urmărite
 • Proiectul a urmărit crearea unei platforme de interacţiune la nivel academic şi a unor legături în domeniul academic. Cercetătorii implicaţi în proiect au avut oportunitatea să realizeze un schimb util de experienţă şi cunoştinţe, atât prin intermediul participării în cadrul activităţilor de cercetare în afara graniţelor, cât şi prin obţinerea de rezultate academice solide. Din punct de vedere strict academic, proiectul şi-a propus dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi de analiză privind studiile istorice comparative în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale folosind metodologia analizei comparative. Activităţile de cercetare au fost axate pe analizarea evoluţiei paradigmelor de securitate ale României şi Africii de Sud, privite în perspectivă istorică. Un interes deosebit a fost acordat problematicii securităţii şi transformării societale în cele două state, cu un accent special asupra perioadei post - Război Rece.
Descrierea ştiinţifică şi tehnică a rezultatelor şi gradul de realizare a obiectivelor
 • Acest proiect este unul de importanţă deosebită pentru domeniul de cercetare abordat, întrucât nu există o literatură de specialitate castă care să trateze procesul de tranziţie politică din România şi Africa de Sud, precum şi efectul noii paradigme politice asupra politicilor de securitate naţionale şi regionale ale celor două state. Prin analizarea şi compararea experienţelor istorice recente ale celor două state, au putut fi obţinute perspective utile relativ la procesele ample de transformare pe care cele două state le-au parcurs în tranziţia lor de la regim autoritar la democraţie.
 • Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că, în contextul proiectului propus, există o foarte săracă literatură comparativă de specialitate. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care un astfel de proiect şi-a demonstrat utilitatea din punct de vedere academic şi ştiinţific: el nu şi-a propus doar cercetarea în profunzime a unor aspecte de ordin teoretic (de exemplu fundamentarea metodologiei de realizare a studiilor de tip comparativ), ci şi identificarea unor aspecte legate de studiul securităţii la nivel intern (naţional), regional şi internaţional. Astfel, echipa de cercetare a parcurs o bibliografie teoretică relevantă pentru subiectul cercetării publicată la nivel internaţional (în special pentru fixarea cadrului teoretic şi metodologic). Ulterior stabilirii cadrului teoretic şi metodologic, au fost inventariate principalele documente oficiale relevante şi bibliografia de specialitate conexă acestora, publicate în ţară. Cercetarea bibliografică urmată de stabilirea cadrului teoretic a fost dublată de o analiză sociologică ce a cuprins atât metode cantitative cât şi calitative. Bibliografia identificată şi repertoriată referitoare la problematica securităţii naţionale în România, apărută în interval cronologic de interes a fost tratată statistic şi s-a încercat identificarea resurselor teoretice şi a dezvoltărilor practicate în cadrul acesteia. Totodată, profitând de faptul că instituţia noastră a fost implicată, cel puţin în fazele sale incipiente, în dezbaterea cu privire la strategia de securitate a României şi în procesul de redactare a documentelor oficiale referitoare la această problematică, s-a procedat la intervievarea cercetătorilor şi altor specialişti ce au participat la procesul în discuţie.
Principalele obiective îndeplinite în cadrul proiectului:
 • Crearea unei platforme de interacţiune la nivel academic;
 • Crearea unor conexiuni la nivel academic şi în domeniul cercetării cu Africa de Sud;
 • Analizarea experienţelor comune privind impactul schimbării politice asupra societăţii şi crearea unei noi paradigme de securitate;
 • Dezvoltarea legăturilor între tineri cercetători;
 • Producerea şi publicarea de materiale academice de valoare ştiinţifică.
        În urma desfăşurării proiectului de cercetare, au fost identificate o serie de procese şi dinamici pe care cele două ţări le-au parcurs în mod similar ceea ce a permis trasarea unor concluzii relevante pentru cercetarea în cauză:
 • Atât Africa de Sud, cât şi România au o istorie comună a unui trecut represiv, iar România a susţinut mişcarea de eliberare din Africa de Sud. Mai mult decât atât, în ambele state au fost create noi structuri politice după îndepărtarea unui trecut dictatorial şi represiv.
 • În termeni de securitate, ambele state au fost nevoite să se reorienteze din punct de vedere al politicii externe şi de securitate, la nivel regional, şi, totodată, să adere la construcţia unor noi alianţe în era post - Război Rece.
 • Ambele state au creat noi structuri de control al forţelor armate şi au asigurat un control civil democratic asupra acestora. În această privinţă, deosebit de important este acceptul pus pe rolul militarului într-un stat democratic.
 • În ceea ce priveşte rolul mass-media, ambele state au creat un cadru deschis şi liber de manifestare pentru media, creând premisele unei noi relaţii între militari şi mass-media.
 • Ambele state au avut o industrie de apărare dezvoltată care a fost diminuată după procesul de tranziţie politică; în acest fel a apărut necesitatea reorientării politicilor în domeniul achiziţiilor de armament.
 • În prezent, ambele state sunt angajate în dezvoltarea şi modernizarea sistemului militar de educaţie, într-un mediu militar şi politic aflat în continuă schimbare la nivel internaţional.


          În ceea ce priveşte realizarea planului activităţilor de cercetare, aceasta s-a desfăşurat în mai multe etape. În 2009 au fost organizate 2 workshop-uri comune, unul în Africa de Sud, la CEMIS, Universitatea Stellenbosch, şi unul în România, la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, unde au fost confruntate rezultatele studiilor preliminare desfăşurate de cele două echipe, iar partenerii au stabilit detaliile exacte ale desfăşurării cercetării (stabilirea temelor şi sub-temelor pentru fiecare echipă, împărţirea exactă a sarcinilor şi responsabilităţilor). În anul următor a fost implementat un program de fellowship al tânărului cercetător român la CEMIS, Facultarea de Ştiinţe Militare din cadrul Universităţii Stellenbosch, iar în 2011 partenerul african a organizat un seminar bilateral la care au participat doi cercetători români. La finalul aceluiaşi an, la Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire de lucru şi un program de fellowship la care au participat cercetătorii din Africa de Sud.

În cadrul acestui proiect au fost elaborate de echipele română şi echipa sud-africană, următoarele lucrări semnificative, publicate sau care urmează a fi publicate:
Studiu pentru Monitor Strategic, nr. 1-2/2010

 • Tema: Starea cercetării în domeniul securităţii naţionale şi a transformării societale şi militare în România: 1989-2009 (Peter Szasz)
Occassional Papers, nr. 16/2011: "Changing Security Paradigms in Romania and South Africa after the Cold War"
 • România: 2 studii
- Romanian participation in post conflict/reconstruction missions/operations after the Cold War (Carmen Rîjnoveanu)
- The evolution of the civil-military relations after the Cold War (Şerban Cioculescu)
 • Africa de Sud: 2 studii
- From racialism to authoritarianism: South Africa, militarized politics and the implosion of state legitimacy under apartheid (Johannes Liebenberg)
- Indian Ocean Maritime Security: Strategic Context and Characteristics (Thean Potgieter)
Studii trimise pentru publicare in Africa de Sud
 • Tema: Romania's foreign policy within the Black Sea area. Autor: MG (r) dr. Mihail E. Ionescu
 • Tema: Black Sea between NATO and Collective Security Treaty Organization. Autor: Serban Cioculescu
 • Ambele studii urmează a fi publicate în Journal of Strategic Studies (Africa de Sud)

 • Societate şi paradigme în schimbare ale securităţii naţionale şi regionale: România şi Africa de Sud, analiză comparativă, director de proiect - general-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu.
 • Reforma militară şi societatea în România (1878-2008). Relaţionări externe şi determinări naţionale (2007-2008), director de proiect - dr. Petre Otu;
 • ISPAIM este titular a trei granturi de cercetare, obtinute prin concurs de la Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii:
  • Riscuri conventionale si neconventionale in Regiunea Extinsa a Marii Negre (2006-2008), director de proiect - general-maior (r) Mihail E.. Ionescu
Top