COMISIA ROMÂNĂ DE ISTORIE MILITARĂ (C.R.I.M.)
 
 
Adresa: Str. Constantin Mille, nr. 6, sector 2, cod poştal 010142, Bucureşti.
 
Organul titular: Ministerul Apărării Naţionale
 
 
Istoric
 • Comisia Româna de Istorie Militara CRIM a fost înfiinţată la 30 august 1974 în cadrul Ministerului Apărării Naţionale pe lângă Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Din acel an ea a fost afiliată Comisiei Internaţionale de Istorie Militară.
 • Ea este un organism de specialitate şi for de consacrare ştiinţifică, reunind în rândurile sale istorici militari şi civili cu merite deosebite în cercetarea istoriei militare româneşti şi universale.
 
Obiective:
 • Comisia are drept misiune principală stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei militare româneşti şi universale şi dezvoltarea legăturilor cu membrii forului internaţional de specialitate. Pentru aceasta îşi dirijează activitatea pe următoarele direcţii de acţiune: sprijinirea şi încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei militare, muzeografiei şi muzeologiei militare, arhivisticii militare şi metodologiei predării istoriei militare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; realizarea unui contact strâns între istoricii militari şi cei din instituţii şi societăţi de profil din viaţa civilă (Academia Româna, institute de cercetare ştiinţifică, arhive, muzee, fundaţii etc.); menţinerea unui contact permanent cu Biroul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară şi stabilirea de legături de cooperare cu toate comisiile naţionale de istorie militară afiliate forului internaţional; deschiderea unor noi căi de colaborare pe plan internaţional în domeniul cercetării, muzeisticii, arhivisticii şi publicisticii militare prin extinderea relaţiilor cu alte instituţii de specialitate şi personalităţi istorice marcante; promovarea istoriografiei militare în cadrul comunităţii ştiinţifice şi a opiniei publice naţionale şi internaţionale.
 
Organizare
 • Comisia Româna de Istorie Militară, al carei sediu este stabilit la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, este condusă de un birou format din nouă membri, ales de Adunarea Generală. Conducerea executivă este asigurată de un comitet format din preşedinte, cei doi vice-preşedinţi şi secretarul general. Ea are şi un preşedinte de onoare, ales din rândul personalităţilor notabile ale istoriografiei militare româneşti. Din 1998 aceasta funcţie este exercitată de general de brigada(ret.) dr. Nicolae Ciobanu.
 • Suportul financiar şi logistic al Comisiei este asigurat de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, unde funcţionează şi secretariatul.
 • O buna perioadă de timp înainte dar şi după 1989, au funcţionat şi secţii ale Comisiei în Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Constanţa, Timişoara, Oradea, dar lipsa fondurilor financiare şi dinamica personalului impusa de reforma armatei române de după 1989 au determinat renunţarea la aceasta formulă.
 
Activitate
 • De la înfiinţarea sa Comisia a organizat numeroase reuniuni ştiinţifice - congrese, colocvii, seminarii, mese rotunde etc., - cu participare internă şi internaţională. În august 1980 a participat la organizarea, la Bucureşti, a Congresului Internaţional de Istorie Militară, cu tema; Armata şi societate, desfăşurat în cadrul celui de-al XV-lea Congres Mondial de ştiinţe istorice găzduit de România. După 1990, ca parte a institutelor de cercetare de profil, a organizat patru colocvii internaţionale de istorie militară (1991, 1994, 1996, 1999) şi două conferinţe internaţionale de istorie militară (1997, 2000). Dintre aceste activităţi s-au distins: al III-lea colocviu internaţional de istorie militară, Bucureşti-Sibiu, 3-6 septembrie 1996, cu tema; Anul 1916 în desfăşurarea Primului Război Mondial. Intrarea României în război - consecinţe politice şi militare; al IV-lea colocviu internaţional de istorie militară, Bucureşti, 3-6 mai 1999, cu tema; Evoluţia relaţiilor politice şi militare în Europa Centrală şi de Sud-Est în secolul al XX-lea şi Conferinţa internaţională, Bucureşti, 9-10 mai 2000, cu tema; De o parte şi de alta a Cortinei de Fier. 1945-1989.
 • Cea mai prestigioasă activitate a fost organizarea celui de-al XXIX-lea Congres Internaţional de Istorie Militară, cu tema Război, armata şi mass-media de la Gutenberg până în prezent, la care au participat peste 200 de specialişti din 34 de tari.
 • O direcţie importantă a reprezentat-o menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare ştiinţifică în cadrul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară, cu prioritate congresele desfăşurate sub egida acesteia. S-a reuşit să se asigure cu regularitate prezenţa la asemenea  reuniuni, istoricii români prezentând de fiecare dată comunicări interesante, care s-au regăsit, ulterior, în actele manifestării.
 • De-a lungul anilor CRIM a avut reprezentanţi în biroul acestui for internaţional respectiv colonelul dr. Al. Gh. Savu (1980-1985) şi general de brigadă dr. Mihail E. Ionescu (1985-1990) care a fost şi vicepreşedinte.
 • A dezvoltat colaborări bilaterale cu organismele similare din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Germania, Slovacia, Franţa, Turcia, Ungaria, Grecia, Portugalia, SUA
 
Publicaţii
 • CRIM a editat o serie de lucrări de istorie militară, printre care; Revue Internationale d’Histoire Militaire, 1975, 1977, 1980, 1988, 1992, 2003 (acesta număr comun cu organismul similar din Franta); Acta - Army and Society/Armé et Société (Bucharest, 1981); Al III-lea colocviu de istorie militară; Acta III, Bucuresti-Sibiu, 3-6 septembrie 1996; On Both Sides of the Iron Curtain, Bucharest, 9-10 May, 2000 ; Acta. War, Military and Media from Gutenberg to today, Bucharest, 2004. A organizat, totodată, diverse expoziţii tematice - muzeale, de carte istorică, de documente de arhivă - în ţară şi peste hotare.
 
Preşedinţi
 • general-maior dr. Eugen Bantea (1974-1977); general-locotenent dr. Ilie Ceausescu(1977-1989); general-maior Costache Codrescu (1990-1991); general-maior Ion Safta (1991-1994); general de brigadă (r) dr. Nicolae Ciobanu (1994-1998); colonel dr. Petre Otu (1998- )
 
Conducerea actuală
 • Prof univ dr. Petre Otu - preşedinte
 • Prof univ. dr. Alesandru Dutu - vicepreşedinte
 • Lector univ dr. Alexandru Osca - vicepreşedinte
 • Prof. univ. dr. Maria Georgescu - secretar general
 
                                                                              
 • General de brigadă(r) prof.univ. dr. cons. Nicolae Ciobanu-preşedinte de onoare
 
 
 
 
 
 
 
Top