COMISIA ROMÂNĂ‚ DE ISTORIE MILITARĂ‚ (C.R.I.M.)
 
 
Adresa: Str. Constantin Mille, nr. 6, sector 2, cod poștal 010142, București.
 
Organul titular: Ministerul Apărării Naționale
 
 
Istoric
 • Comisia Româna de Istorie Militara CRIM a fost înființată la 30 august 1974 în cadrul Ministerului Apărării Naționale pe lângă Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară. Din acel an ea a fost afiliată Comisiei Internaționale de Istorie Militară.
 • Ea este un organism de specialitate și for de consacrare științifică, reunind în rândurile sale istorici militari și civili cu merite deosebite în cercetarea istoriei militare românești și universale.
 
Obiective:
 • Comisia are drept misiune principală stimularea activității de cercetare științifică în domeniul istoriei militare românești și universale și dezvoltarea legăturilor cu membrii forului internațional de specialitate. Pentru aceasta își dirijează activitatea pe următoarele direcții de acțiune: sprijinirea și încurajarea activității de cercetare științifică în domeniul istoriei militare, muzeografiei și muzeologiei militare, arhivisticii militare și metodologiei predării istoriei militare în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale; realizarea unui contact strâns între istoricii militari și cei din instituții și societăți de profil din viața civilă (Academia Româna, institute de cercetare științifică, arhive, muzee, fundații etc.); menținerea unui contact permanent cu Biroul Comisiei Internaționale de Istorie Militară și stabilirea de legături de cooperare cu toate comisiile naționale de istorie militară afiliate forului internațional; deschiderea unor noi căi de colaborare pe plan internațional în domeniul cercetării, muzeisticii, arhivisticii și publicisticii militare prin extinderea relațiilor cu alte instituții de specialitate și personalități istorice marcante; promovarea istoriografiei militare în cadrul comunității științifice și a opiniei publice naționale și internaționale.
 
Organizare
 • Comisia Româna de Istorie Militară, al carei sediu este stabilit la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, este condusă de un birou format din nouă membri, ales de Adunarea Generală. Conducerea executivă este asigurată de un comitet format din președinte, cei doi vice-președinți și secretarul general. Ea are și un președinte de onoare, ales din rândul personalităților notabile ale istoriografiei militare românești. Din 1998 aceasta funcție este exercitată de general de brigada(ret.) dr. Nicolae Ciobanu.
 • Suportul financiar și logistic al Comisiei este asigurat de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, unde funcționează și secretariatul.
 • O buna perioadă de timp înainte dar și după 1989, au funcționat și secții ale Comisiei în Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Constanța, Timișoara, Oradea, dar lipsa fondurilor financiare și dinamica personalului impusa de reforma armatei române de după 1989 au determinat renunțarea la aceasta formulă.
 
Activitate
 • De la înființarea sa Comisia a organizat numeroase reuniuni științifice - congrese, colocvii, seminarii, mese rotunde etc., - cu participare internă și internațională. În august 1980 a participat la organizarea, la București, a Congresului Internațional de Istorie Militară, cu tema; Armata și societate, desfășurat în cadrul celui de-al XV-lea Congres Mondial de științe istorice găzduit de România. După 1990, ca parte a institutelor de cercetare de profil, a organizat patru colocvii internaționale de istorie militară (1991, 1994, 1996, 1999) și două conferințe internaționale de istorie militară (1997, 2000). Dintre aceste activități s-au distins: al III-lea colocviu internațional de istorie militară, București-Sibiu, 3-6 septembrie 1996, cu tema; Anul 1916 în desfășurarea Primului Război Mondial. Intrarea României în război - consecințe politice și militare; al IV-lea colocviu internațional de istorie militară, București, 3-6 mai 1999, cu tema; Evoluția relațiilor politice și militare în Europa Centrală și de Sud-Est în secolul al XX-lea și Conferința internațională, București, 9-10 mai 2000, cu tema; De o parte și de alta a Cortinei de Fier. 1945-1989.
 • Cea mai prestigioasă activitate a fost organizarea celui de-al XXIX-lea Congres Internațional de Istorie Militară, cu tema Război, armata și mass-media de la Gutenberg până în prezent, la care au participat peste 200 de specialiști din 34 de tari.
 • O direcție importantă a reprezentat-o menținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare științifică în cadrul Comisiei Internaționale de Istorie Militară, cu prioritate congresele desfășurate sub egida acesteia. S-a reușit să se asigure cu regularitate prezența la asemenea  reuniuni, istoricii români prezentând de fiecare dată comunicări interesante, care s-au regăsit, ulterior, în actele manifestării.
 • De-a lungul anilor CRIM a avut reprezentanți în biroul acestui for internațional respectiv colonelul dr. Al. Gh. Savu (1980-1985) și general de brigadă dr. Mihail E. Ionescu (1985-1990) care a fost și vicepreședinte.
 • A dezvoltat colaborări bilaterale cu organismele similare din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Germania, Slovacia, Franța, Turcia, Ungaria, Grecia, Portugalia, SUA
 
Publicații
 • CRIM a editat o serie de lucrări de istorie militară, printre care; Revue Internationale d’Histoire Militaire, 1975, 1977, 1980, 1988, 1992, 2003 (acesta număr comun cu organismul similar din Franta); Acta - Army and Society/Armé et Société (Bucharest, 1981); Al III-lea colocviu de istorie militară; Acta III, Bucuresti-Sibiu, 3-6 septembrie 1996; On Both Sides of the Iron Curtain, Bucharest, 9-10 May, 2000 ; Acta. War, Military and Media from Gutenberg to today, Bucharest, 2004. A organizat, totodată, diverse expoziții tematice - muzeale, de carte istorică, de documente de arhivă - în țară și peste hotare.
 
Președinți
 • general-maior dr. Eugen Bantea (1974-1977); general-locotenent dr. Ilie Ceausescu(1977-1989); general-maior Costache Codrescu (1990-1991); general-maior Ion Safta (1991-1994); general de brigadă (r) dr. Nicolae Ciobanu (1994-1998); colonel dr. Petre Otu (1998- )
 
Conducerea actuală
 • Prof univ dr. Petre Otu - președinte
 • Prof univ. dr. Alesandru Dutu - vicepreședinte
 • Lector univ dr. Alexandru Osca - vicepreședinte
 • Prof. univ. dr. Maria Georgescu - secretar general
 
                                                                              
 • General de brigadă(r) prof.univ. dr. cons. Nicolae Ciobanu-președinte de onoare
 
 
 
 
 
 
 
Top