• În ziua de 25 noiembrie 2010, începând cu orele 13.00, în cadrul Salonului de carte al Ministerului Administrației și Internelor, a fost lansată lucrarea: End of Empires.Challenges to security and statehood in flux. Eaconține comunicările prezentate în cadrul celei de-a 9-a conferință a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorțiului PfP al Academiilor de Apărăre și Institutelor de Studii de Securitate.
  • Reuniunea s-a desfășurat la București, în perioada 26-28 mai 2009, organizatori fiind Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Institutul de Istorie Militară al Armatei Germane de la Potsdam.
  • Despre importanța reuniunii și semnificația lucrării au vorbit Dorin Matei, redactor șef revistei "Magazin Istoric", cea mai prestigioasă publicație de profil din România și cercetător științific Carmen Rîjnoveanu, din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, unul dintre editorii cărții.
  • Lucrarea s-a bucurat de aprecieri deosebite pe plan internațional, ea fiind lansată la mai multe manifestări științifice internaționale: a 10-a conferință a Grupului de lucru "Studiul conflictelor" de la Varșovia(25-27 mai2010); reuniunea anuală a Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare Institutelor de Studii de Securitate, organizată tot la Varșovia(17-19 iunie2010); al XXXVI-lea Congres Internațional de Istorie Militară de la Amsterdam (29 august-4 septembrie 2010)

 


  • În perioada 19-25 septembrie 2010 a avut loc vizita delegației Institutului Chinez de Studii Strategice Internaționale. Ea se înscrie în seria legăturilor de cooperare științifică dintre cele două institute care au o vechime de peste un deceniu.
  • Delegația oaspete a fost condusă de generalul maior (r.) HUANG Baifu vicepreședinte al Institutului Chinez de Studii Strategice Internaționale.
  • Programul a cuprins, în primul rând, un seminar în cadrul căruia s-a realizat un fertil schimb de idei asupra unor probleme cum sunt:


- criza economică și efectele sale asupra securității europene;
- resetarea relațiilor ruso-americane;
- securitatea în Asia de sud-est;
- relația China-S.U.A.;
 

  • Delegația a fost primită de domnii Viorel OANCEA, secretar de stat pentru Politica de Apărare și Planificare și de Iulian FOTA, consilier prezidențial pe probleme de securitatea națională. De asemenea, oaspeții chinezi au vizitat obiective istorice și culturale din municipiile București, Brașov și Sibiu.
Top