• În ziua de 25 noiembrie 2010, începând cu orele 13.00, în cadrul Salonului de carte al Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost lansată lucrarea: End of Empires.Challenges to security and statehood in flux. Eaconţine comunicările prezentate în cadrul celei de-a 9-a conferinţă a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărăre şi Institutelor de Studii de Securitate.
  • Reuniunea s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 26-28 mai 2009, organizatori fiind Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Institutul de Istorie Militară al Armatei Germane de la Potsdam.
  • Despre importanţa reuniunii şi semnificaţia lucrării au vorbit Dorin Matei, redactor şef revistei "Magazin Istoric", cea mai prestigioasă publicaţie de profil din România şi cercetător ştiinţific Carmen Rîjnoveanu, din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, unul dintre editorii cărţii.
  • Lucrarea s-a bucurat de aprecieri deosebite pe plan internaţional, ea fiind lansată la mai multe manifestări ştiinţifice internaţionale: a 10-a conferinţă a Grupului de lucru "Studiul conflictelor" de la Varşovia(25-27 mai2010); reuniunea anuală a Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare Institutelor de Studii de Securitate, organizată tot la Varşovia(17-19 iunie2010); al XXXVI-lea Congres Internaţional de Istorie Militară de la Amsterdam (29 august-4 septembrie 2010)

 


  • În perioada 19-25 septembrie 2010 a avut loc vizita delegaţiei Institutului Chinez de Studii Strategice Internaţionale. Ea se înscrie în seria legăturilor de cooperare ştiinţifică dintre cele două institute care au o vechime de peste un deceniu.
  • Delegaţia oaspete a fost condusă de generalul maior (r.) HUANG Baifu vicepreşedinte al Institutului Chinez de Studii Strategice Internaţionale.
  • Programul a cuprins, în primul rând, un seminar în cadrul căruia s-a realizat un fertil schimb de idei asupra unor probleme cum sunt:


- criza economică şi efectele sale asupra securităţii europene;
- resetarea relaţiilor ruso-americane;
- securitatea în Asia de sud-est;
- relaţia China-S.U.A.;
 

  • Delegaţia a fost primită de domnii Viorel OANCEA, secretar de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare şi de Iulian FOTA, consilier prezidenţial pe probleme de securitatea naţională. De asemenea, oaspeţii chinezi au vizitat obiective istorice şi culturale din municipiile Bucureşti, Braşov şi Sibiu.
Top