Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Întâlnire de lucru dintre ISPAIM și Centrul de Istorie Militară și Științe Sociale al Buneswehr-ului din Potsdam, Germania
13.04.2022


În ziua de 13 aprilie a.c. a avut loc, în format VTC, întâlnirea de lucru dintre delegația Institutului pentru politica de apărare și istorie militară, condusă de Dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului și delegația Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale al Buneswehr-ului din Potsdam, Germania, condusă de colonel dr. Sven Lange, comandantul centrului. Discuțiile s-au axat pe evaluarea stadiului cooperării bilaterale și a direcțiilor de cercetare asumate la nivelul celor două institute. S-a agreat un plan de lucru pentru următorii doi ani axat pe editarea de publicații și participarea la manifestări științifice pe problematici de interes comun. La întrevedere au mai participat dr. Manuel Stănescu, director adjunct și Sorin-Vasile Negoiță, șef secție din partea Institutului pentru politica de apărare și istorie militară și lt.col. dr. Christian Stachelbeck, istoric militar din partea Centrului de Istorie Militară și Științe Sociale.