Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Prezentare generală


  Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară este o structură de cercetare științifică a Ministerului Apărării Naționale și funcționează în subordinea Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare. Este atestat de către Ministerul Educației Cercetării și Inovării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică drept instituție apta să desfășoare activitate de cercetare științifică.
    Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară acoperă trei domenii de cercetare: securitate internațională; politica de apărare; istorie militară inițiind și dezvoltând cercetări fundamentale și aplicative.

     Atribuțiile sale vizează:

 • elaborarea și publicarea de analize, studii și expertize în domeniul securității (naționale, regionale și internaționale, cu deosebire în Balcanii de Vest și în regiunea extinsă a Marii Negre) și apărării, aflat în continuă schimbare;

 • prezentarea aspectelor curente ale procesului de transformare din cadrul NATO, UE și din cadrul Armatei României;

 • cercetarea istoriei militare românești și universale în vederea evaluării corecte a evoluției actuale și de perspectivă a societății românești;

 • formarea culturii de securitate și a culturii istorice militare a personalului armatei;

 • participarea la viata științifică internă și internațională, în scopul consolidării statutului României de țară membră a NATO si a UE;

 • studierea aspectelor privind prevederile Politicii Europene de Vecinătate a UE în relația cu statele din estul și sud-estul Europei, îndeosebi a celor privind securitatea energetică;

 • monitorizarea conflictelor militare în curs de desfășurare în lume, dar și a situației din zona conflictelor "înghețate" și, în general, a mediului de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre;

 • informarea personalului militar și civil din comandamente și garnizoane cu problematica securității naționale și internaționale a apărării și istoriei militare;

 • diseminarea și promovarea în rândul publicului-țintă a valorilor istoriei militare naționale și internaționale, rememorarea și evaluarea critică a trecutului, omagierea și cinstirea faptelor de arme ale înaintașilor, asumarea erorilor acestora, identificarea tuturor învățămintelor rezultate din campaniile și bătăliile purtate de Armata României;

 • cultivarea respectului fata de valorile europene ale culturii și civilizației, promovarea spiritului de toleranță și înțelegere între etnii, popoare și națiuni, dezvoltarea spiritului civic și a conștiinței datoriei morale;

 • contribuția la formarea unei culturi generale de securitate menite să faciliteze înțelegerea evoluțiilor actuale ale securității naționale și internaționale, a dimensiunii politico-militare a Strategiei de Securitate Națională, în contextul apartenenței României la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană;

 • reflectarea participării Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară la schimbul internațional de idei pe probleme ale securității europene și euroatlantice;

 • introducerea revistelor editate de Institut în circuitul publicistic internațional.

  
      Baza materială:
      Institutul dispune de o bibliotecă proprie ce cuprinde 15000 de volume.