Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Congresului Național al Istoricilor Români
08.09.2022


În perioada 8-10 septembrie 2022, o delegație a Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM) a participat la cea de-a treia ediție a Congresului Național al Istoricilor Români, organizat la Alba Iulia. În cadrul acestui eveniment important în spațiul științific și cultural românesc, peste 600 de specialiști din țară și din străinătate au dezbătut cele mai noi cercetări din domeniu, acoperind o arie cronologică foarte largă, din antichitate până în perioada post Război Rece. De asemenea, au fost discutate aspecte ce țin de rolul și locul istoriei atât în mediul educațional, cât și în societatea românească în ansamblu.
În cadrul Congresului, ISPAIM a organizat secțiunea intitulată „1947 - începutul Războiului Rece. Dimensiunea militară a orientării geopolitice a României”, în care au fost analizate aspecte ce țin de transformările profunde ale organismului militar românesc în primii ani ai regimului comunist, importante și din perspectiva provocărilor actuale de securitate. Cercetătorii din delegația ISPAIM au participat activ și la masa rotundă organizată de Comisia Română de Istorie Militară și intitulată „Elita militară și războaiele românilor 1877-1919”.
Din delegația ISPAIM au făcut parte dr. Manuel Stănescu, director-adjunct, cc. șt. II dr. Sorin Cristescu, cc. șt. III Cerasela Moldoveanu și cc. șt. drd. Cristina Brăgea.