Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Masa rotundă cu tema: „Drumul spre Război Rece. Dinamici de securitate în zona extinsă a Mării Negre, 1943-1955”.
16.11.2022


În ziua de 16 noiembrie 2022 au avut loc lucrările mesei rotunde cu tema „Drumul spre Război Rece. Dinamici de securitate în zona extinsă a Mării Negre, 1943-1955”. Reuniunea a fost coordonată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară și s-a desfășurat în cadrul Conferinței Gândirea Militară Românească 2022, organizată de Statul Major al Apărării în perioada 15-16 noiembrie 2022 la Cercul Militar Național.
Pe agenda discuțiilor s-au regăsit problematici legate de rolul și importanța regiunii Mării Negre în reconfigurarea geopolitică din perioada 1942-1955. În comunicările prezentate au fost abordate subiecte precum bătăliile de la Stalingrad și din Crimeea, conferințele celui de-al Doilea Război Mondial, începuturile Războiului Rece și impactul acestuia asupra echilibrului geostrategic de la Marea Neagră, criza strâmtorilor din 1946 și presiunile URSS pentru asigurarea de baze militare în Dardanele și nu în ultimul rând - locul și rolul României în contextul noilor realități geopolitice postbelice.
Lucrările reuniunii s-au desfășurat în cadrul a trei secțiuni moderate de dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul institutului, dr. Manuel Stănescu, director adjunct, și de prof. univ. dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară. De asemenea, ISPAIM a fost reprezentat și de cercetător științific Cristina Brăgea care a susținut comunicarea cu tema „Relevanța strategică a rețelei diplomatice și consulare a României în zona Mării Negre la începutul Războiului Rece”.

Mulțumim tuturor participanților la masa rotundă organizată de institutul nostru și felicităm Revista Gândirea Militară pentru excelenta organizare a conferinței anuale 2022!