Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Colocviul științific internațional ”The Beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship”
25.11.2022


În ziua de 23 noiembrie 2022, dr. Șerban Liviu Pavelescu și dr. Alexandru Madgearu, cercetători științifici în cadrul ISPAIM, au participat, la Sofia, la colocviul științific internațional ”The Beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship”. Activitatea a fost organizată de către Rakovski National Defence College în colaborare cu Ambasada României la Sofia. Dezbaterile s-au axat pe analizarea și discutarea unor aspecte legate de relațiile militare româno-bulgare și cooperarea dintre cele două popoare în contextul luptei pentru emancipare națională din Balcani din a doua jumătate a secolului XIX.
Cercetătorii români au prezentat comunicările: ”Romania and the Bulgarian Renaissance between the Creation of the Modern Romanian State (1859) and the Emergence of the Bulgarian State”, dr. Șerban Liviu Pavelescu, respectiv, ”The Liberation of Vidin by the Romanian Army”, dr. Alexandru Madgearu.