Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

 


Director: 

Dr. Carmen-Sorina RÎJNOVEANU
Cercetător științific gradul II

-  telefon:  021/315.17.00
-  fax:       021/319.58.01

 
Date biografice:
 
 • Data şi locul naşterii: 10 noiembrie 1977, Călăraşi, România

Studii:
 • 2017 – Doctor în ştiinţe politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 • 2000-2002 – Master în “Relaţii internaţionale”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
 • 1996-2000 – Licențiat în istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

Cursuri și specializări :
 • 1 octombrie – 1 decembrie 2002- Course on Defense Resources Management expert level, Centrul privind Managementul Resurselor de Apărare, Braşov, România
 • 01-14 octombrie, 2006- NATO European Security Cooperation Course, NATO School, Oberammergau, Germania
 • 12-17 mai 2008- Curs privind Crisis Management and Conflict prevention,  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” şi Consorţiul PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, Braşov, România
 • 12-15 mai 2009- curs privind Defense Institutions Building in Security Sector, Academia Naţională de Apărare “G.S. Rakovski” şi Consorţiul PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, Sofia, Bulgaria
 • 25-28 mai 2010- curs privind The Building Blocks and the effective functioning of a National Crisis Management, Consiliul Apărării al Ucrainei şi Consorţiul PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, Kiev, Ucraina.
        
Activitate profesională:
 • 2002-2004 – asistent de cercetare, Directorat de Programe Studii de Securitate, Sector Sisteme de Securitate, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • 2003-2004 - Faculty Adviser, Şcoala NATO din Bucureşti       
 • 2004-2008 – Cercetător ştiinţific, Directorat de Programe Studii de Securitate, Sector Sisteme de Securitate, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • 2008-2016 - Cercetător ştiinţific gradul III, Directorat de Programe Studii de Securitate, Sector Sisteme de Securitate, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • 2016-2018 - şef de birou politici de securitate, Secţia Programe Studii de Securitate, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • 2018-2020 - Cercetător ştiinţific gradul II, Secția Programe Studii de Securitate, Biroul Politici de Securitate, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • Iunie-iulie 2020 - director adjunct ad interim, Institutul pentru studii politice de apărae și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • Din iulie 2020 - director ad interim al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale
 • 2021-2022- profesor asociat, Universitatea Națională de Apărare “Carol I”
 • Din 15 iunie 2021- director al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale

Afilieri la asociaţii profesionale şi ştiinţifice:
 • 2003- 2006- membru al Proiectului internaţional Parallel History Project on NATO and Warsaw Pact, Woodrow Wilson Center, Washington D.C.;
 • din 2003- membru al Grupului de Istorie Militară/Grupul de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate
 • 2006-2012 membru al Secretariatului Permanent al Grupului de Lucru privind Stabilitatea Regională în Zona Extinsă a Mării Negre din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate
 • Din 2015- membru în biroul de conducere al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară (realeasă în funcție în 2020 pentru un nou mandat de 5 ani)
 • Din 2017- preşedinte al Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate
 • Din 2020- secretar general al Comisiei Române de Istorie Militară

Membru în colegiu de redacție
 • Membru al Consiliul Științific al revistei "Res Politicae", publicată de Departamentul de Științe de Securitate al Universității Jan Dlugosz din Częstochowa, Polonia;
 • Membru în Colegiul de redacție al Revistei Monitor Strategic, publicată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară;
 • Membru al Colegiul de redacție al Revistei de Istorie Militară, publicată de Institutul de Cercetări Strategice, Ministerul Apărării, Serbia


LISTA PUBLICAȚII (selecție) :
 
A. Cărți
 1. Orientul Mijlociu în tumultul schimbării. Episoade ale unei radiografii neterminate, Editura Militară, București, 2014;
 2. Between the Two Communist Giants: Romania and North Korea Relationship during the Cold War (co-author), Editura Militară, București, 2014;
 3. Europa Centrală între atlanticism și regionalizare, Editura Militară, București, 2018;
 4. The Use of Military Forces in Domestic Affaires: Lessons from the Past, Current Issues and Future Developments, (co-editor) Military Publishing House, Bucharest, 2018;
 5. România-Polonia. Un secol de alianță. Documente (coord), Editura Militară, București, 2021;
 6. The end of the First World War and the beginning of a new European Order (coord.),
         Editura Militară, București, 2021;
 1. România în Mica Înțelegere. O alianță la Centenar (coord), Editura Militară, București, 2021;
 2. Independența României. Război și Diplomație 1877-1878. Documente (coord), Editura Militară, București, 2022.B. Suport editare:
 1. Combating Terrorism: NATO and Transatlantic Dimension, sub-editor, Institute for Political Studies of Defense and Military History, Military Publishing House, Bucharest, Romania, 2002;
 2. US Realignment and NATO Transformation: Implications for Southeast Europe and Greater Black Sea Region, sub-editor, Institute for Political Studies of Defense and Military History, Military Publishing House, Bucharest, 2005;
 3. End of Empires: Challenges to Security and Statehood in Flux (suport editare/coordonator), Military Publishing House, Bucharest, 2010;
 4. New Security Challenges in the Black Sea Area: Towards a Cooperative Agenda. Policy Recommendations and Conference Report, (co-editor) The First research conference of the Regional Stability within the Greater Black Sea Area Working Group (27-30 May 2012, Istanbul, Turkey), Ministry of National Defense, Romania, Military Publishing House, Bucharest, 2012.


C. Studii publicate în ţară:
 1. “Atacurile de la 11 septembrie. Consecinţe asupra evoluţiei Alianţei Nord-Atlantice”, în Revista de Istorie Militară, nr.1-2(69-70)/ 2002;
 2. “Redefinirea relaţiilor NATO-Rusia. Stabilirea unui nou mecanism de Cooperare”, în Monitor Strategic, nr. 1-2 / 2002;
 3. “Atitudinea politică a României faţă de criza cehoslovacă din 1968”, în Revista de Istorie Militară, nr.6/2003;
 4. “Evoluţia relaţiilor NATO-Rusia în perspectiva Summit-ului de la Praga”, în Monitor Strategic, no. 1/ 2003;
 5. “Politica de autonomie a României în contextul conflictului chino-sovietic: 1960-1968”, în Revista de Istorie Militară, nr. 5/ 2003;
 6. “O perspectivă asupra evoluţiei relaţiilor UE-Rusia”, în Monitor Strategic, nr.1-2/ 2004;
 7. Capitolul „Romania – NATO – 2002”, în Mihail E. Ionescu (coord.), Romania-NATO. Chronology 1989-2004, Editura Militară, București, 2004, pp. 325-385;
 8. “Misiunea de Pregătire a NATO în Irak”, www.sarindar.ro, iunie 2005 ;
 9. Capitolul „ROMÂNIA – Uniunea Europeană – 2002”, în Mihail E. Ionescu, Petre Otu (coord.), România - Uniunea Europeană: cronologie 1989-2005, Editura Militară București, 2006, pp. 269-306;
 10. Percepţia României privind descurajarea nucleară în timpul Războiului Rece” (co-autor), în Revista de Istorie Militară, nr.5-6/2007, pp.1-9;
 11. “Presa românească despre Războiul de Şase Zile” (co-autor),  în Revista de Istorie Militară, nr. 3-4/2007, pp. 52-57;
 12. “Politica de apărare a României după 1990” (co-autor), în Gheorghe Marin (coord.), Enciclopedia Armatei Române, Statul Major General, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, pp. 962-971;
 13. “Arhitectura păcii după un război hegemonic. Congresul de la Viena (1815) şi căderea Zidului Berlinului (1989): privire comparativă” (co-autor), în Revista de Istorie Militară, nr. 3-4/2010, pp. 58-68;
 14. Recenzie: Nicolae Mareş, “Alianţa română-polonă între dezintegrare şi solidaritate”, în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2011;
 15. “Romanian participation in post conflict/reconstruction missions/operations after the end of the Cold War”, în Occasional Papers, no. 16/2011, Military Publishing House, Bucharest, pp. 94-134;
 16. Recenzie: Mircea Malita, Dinu C. Giurescu,Zid de pace. Turnuri de frăţie. Deceniul deschiderii: 1962-1972”, în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2012, pp. 124-126;
 17. ”Ucraina în Grupul de Lucru privind Stabilitatea Regională în Zona Extinsă a Mării Negre: Proiectul Mobile Contact Teams, în România-Ucraina. 20 de ani de relaţii diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Ambasada Ucrainei la Bucureşti, Kiev-Bucureşti, 2012, pp. 111-116;
 18. ”Cooperarea în domeniul cercetării ştiinţifice: Grupul de Lucru privind Stabilitatea Regională în Zona Extinsă a Mării Negre”, în Monitor Strategic, nr. 1-2/2012, pp. 29-40;
 19. ”Russia and the anti-missile shield”, Policy Brief, http://www.cseea.ro/publicatii/view/policy-papers/intre-retoric259-351i-amenin355are-rusia-351i-scutul-anti-rachet259, 17 December 2012;
 20. “Agenda de securitate la Marea Neagră: evoluţii recente ale relaţiei dintre România şi Turcia” (co-autor), în Monitor Strategic, nr. 1-2/2013, pp.11-23;
 21. ”Evoluţii de securitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre şi rolul cooperării ştiinţifice: Dezideratul reactivării Grupului de Lucru privind Stabilitatea Regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre” (co-autor), în Monitor Strategic, nr. 3-4/2013;
 22. Derivele ”Primăverii Arabe: alegerile strategice ale Turciei şi provocările crizei sirine”, in Şerban Cioculescu, Silviu Petre (eds), Puteri consacrate şi puteri emergente. Teorie şi practică într-o lume internaţională grăbită, Editura Militară, Bucureşti, 2014, pp. 134-160;
 23. Politica de apărare europeană între ambiţii şi limitări strategice”, în Monitor Strategic, no. 1-2/2014, pp. 33-49;
 24. Regional security at a crossroads: Visegrad Group and the challenges of Ukrainian crisis”, in Stan Anton, Alexandra Sarcinschi (eds.), The complex and dynamic nature of the security environment, vol. I, “Carol I” National Defence University Printing House, Bucharest, 2014, pp. 268-280;
 25.  The road to the Second World War. Romania and the collapse of the regional system of alliances” în Revista de Istorie Militară, nr. 5-6/2015, pp. 29-42
 26. “Slovacia si dihotomia East-Vest”, Occasional paper,  http://politicalaest.ro/publicatii/2015/06/ slovacia-si-dihotomia-estvest, pp. 1-10;
 27. “După un an. Summit-ul din Ţara Galilor, adaptarea NATO şi dinamica strategică a Europei Centrale” in Monitor Strategic, nr. 3-4/2015, pp. 5-16
 28. “The Ukrainian Crisis and the challenges of the regional security agenda. The case of Central Europe” în Journal of East-European and Asian Studies, vol. 6, no. 1/2015, pp. 11-45;
 29.  “From Obama to Trump : the dynamic of the Russian-American “reset” and the dilemmas of the strategic re-engagement with Russia”, în Strategic Monitor, no. 1-2/2017, pp. 85-100;
 30. “The Dynamics of deterrence in the Black Sea area. The challenges to Romania’s Security Agenda”, în Strategic Monitor, 3-4/2017, pp. 21-34;
 31. “Romania and the collapse of the Eastern front in 1917: Changing military dynamics and strategic implications” în Revista de Istorie Militară, nr. 3-4/2018;
 32. “The role of the Romanian Armed Forces in Domestic Affairs: 1907-1944”, în Carmen Sorina Rîjnoveanu, Jakob Brink Rasmussen (eds), The Use of Military Forces in Domestic Affaires: Lessons from the Past, Current Issues and Future Developments, Military Publishing House, Bucharest, 2018, pp. 143-156316 pag,, ISBN:978-973-32-1114-3;
 33. “Dinamica relației transatlantice sub impactul crizei Covid-19: consecințe și perspective de evoluție”, în Monitor Strategic, 1-2/2020, pp. 14-22
 34. Noua configurație teritorială post război și dilema militar-strategică a României”, în Revista de Istorie Militară, nr. 5-6/2020, pp. 19-29;
 35. “The Transatlantic relationship in flux: expectations, continuity and changes”, în Monitor Strategic, 3-4/2020, pp. 7-16.
 36.  “România-Polonia. Drumul către alianţă: provocări geopolitice şi proiecte regionale”, în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2021, pp. 27-39.

D. Studii publicate în străinătate
 1. “A Romanian Perspective on the Sino-Soviet Conflict: 1960-1964”, Cold War  History Research Center, Budapesta, May 2009;
 2. Cooperation beyond the Iron Curtain: the relations between Romania and the United States during the 1960s and 1970s, în Robert Rush and William Epley (eds), Multinational Operations, Aliances and International Military Cooperation. Past and Future, Proceedings of the 5th annual conference of the Military History Working Group, Center of Military History,United States Army, Washington, 2006, pp. 139-147;
 3. “The impact of Hungarian revolution of 1956 on Romanian political establishment”, în „The Crisis of the ‚50s- Political and Military Aspects”- Proceedings of the Romania-Israeli seminar, IDF- Department of         History, Tel Aviv, February 2007, pp. 6-21;
 4.  “Romania’s perception on Nuclear Deterrence during the Cold War” (co-autor) in Tomaž Kladnik (chief editor), Strategic Planning for War, The 7th annual meeting of the military history working group, PDRIU - The Doctrine, Development, Education and Training Command : Military Museum : Defensor, Ljubljana, 2008, pp. 85-99,
 5. „Romanian Military Participation in the Process of Stabilization and Reconstruction in Afghanistan” in Miloslav Caplovic, Maria Stanova, Andre Rakoto (eds.), Exiting War. Post Conflict Military Operations, The  6th International Conference of the Military History Working Group, Bratislava : Vojenský historický ústav ; Château de Vincennes : Service historique de la défense, 2007, pp. 116-123,
 6. “Consiliul Apărării al Republicii Socialiste România”, 2008, http://www.nationaler-verteidigungsrat.de/downloads/1_rijnoveanu_consiliul_apararii.pdf
 7. “Rumänien und die Militärreform des Warschauer Paktes 1960 bis 1970”, în T. Dietrich, W. Heinemann und C. Ostermann, Dear Warschauer Pakt. Von der Gründung bis zum Zusammenbruch 1955 bios 1991, Berlin, 2009, pp. 209-225;
 8. ”Die Auswirkungen der Kristen des Ostblocks 1956 und 1968 auf das rumänische Sicherheitskonzept”, în T. Diedrich and W. Süß, Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer-Pakt-Staaten, Ch. Links Verlag GmbH, Berlin, 2010, pp.149-166;
 9. “Peace Architecture After the Hegemonic War: A Comparative Survey of 1815  Congress of Vienna and post- 1989 Fall of the Berlin Wall”  (co-autor) în Amelia Polonia (coord) [et al.], Warfare in the age of Napoleon : precedents, military campaigns and lasting impacts. Proceedings of the 35th International Congress of Military History, Lisboa : Comissão Portuguesa de História Militar, D.L. 2010;
 10. ”From the War of the Entire People to NATO integration: the first stage of military reform” (co-author) în Harold E. Raugh, Jr. (ed), Regular and Irregular Warfare: Experiences of Historical and Contemporary Armed Conflicts,  Institute of Strategic Studies, Belgrade, 2012, pp. 151-166;
 11. “Romania in the Euro-Atlantic security architecture after the Cold War: from grey zone to NATO/EU membership”, in Calvin Manganyi, Ian Liebenberg and Thean Potgieter (eds), South Africa and Romania. Transition to Democracy and Challenging Security Paradigms, Just Done Productions Publishing, Durban, 2013, pp.307-340;
 12. “The impact of the Syrian crisis on the global and regional political dynamics” (co-autor), în The Journal of Turkish World Studies, XIII/2013, pp. 55-77;
 13. “The “Six-Day War” of 1967: Behind Bucharest’s Decisions” în Harold E. Raugh Jr. (ed),  Nations at War: Why do Nations Participate in Wars, and Why Not?, Proceedings of the 13th annual conference of the PfPC Confllict Studies Working Group, G.S. Rakovski National Defense Academy, Defense Advanced Research Institute, Sofia, 2014, pp.  109-121;
 14. “Romania's Switch in Alliance (August 23-31,1944) an Unprecedented Combined Military Operation" (co-author) în P. Crociani, A. Bifolchi (eds.), Joint and combined operations in the history of warfare. Acta of the 39 Congress of Military History, Torino, Italy, 1-6 September 2013, 2 volumes (1287 pages),  pp. 455-470;
 15. “The Evolution of  Romanian Military Psyche during the Wars of 20th and 21st Centuries” (co-autor), in Efpraxia Paschalidou, Christian Ortner (eds), The Warrior’s Ethos, the national psyche and soldiery, Hellenic Army General Staff, Athens, Greece, 2015, pp. 209-226;
 16. “The road to the Second World War. Romania and the collapse of the regional system of alliances” în Acta of the 41st Congress of the International Congress of Military History. World War II and the Development of Warfare in the Twentieth Century, Chinese Commission of Military History, Beijing, 2016, pp. 433-441;
 17. “The reappraisal of veterans’ status in post-communist societies - Romania’s case”, (Ponovno Ovrednotenje Statusa Veteranov v Postkomunističnih Družbah – Primer Romunije) in Contemporary Military Challenges, Junij 2017 – 19/št. 2, pp. 35-49;
 18. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – eine Bühne der rumänischen Sicherheitspolitik” în Jörg Echternkamp, Hans-Hubertus Mack (eds.), Geschichte ohne Grenzen?: Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute, 2017, Walter De Gruyter GmbH, Berlin, Boston, pp. 79-88;
 19. “Romania’s Strategic Choices and the Bolshevik-Polish war of 1919-1920. The Romanian-Polish military alliance”, în Local Wars, Global Impacts. Acta celui de-al 42-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Veles, Sofia, 2018, pp. 70-84;
 20. “Romania’s approach to Deterrence’, în Nora Vanaga, Tom Rostoks (eds), Deterring Russia in Europe. Defence Strategies for Neighbouring States, Routledge, 2018, pp. 255-272;
 21. “The decolonization process and Romania’s diplomatic agenda at the United Nations during the Communist regime: between ambitions, expectations and practical results“ în Les guerres mondiales at les colonies dans l’historire. World Wars and Colonies in History, Sopecam, Yaounde, 2018, pp. 379-389;
 22.  “Romania between the Treaty of Bucharest and Paris Peace Conference: The uneasy path of a small power in the great powers’ game”, în Unsettled Problems after the 1919 Peace Conference. Military Conflicts and Diplomatic Negotiations. Acta celui de-al 44-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Veles Publishing Ltd, Veles, 2020, pp. 89-103.


Prezentări la conferinţe naţionale şi  internaţionale (selecție)
 • Romania’s Policy of Autonomy in the Context of Sino-Soviet Conflict: 1960-1968, lucrare prezentată la cea de-a treia conferinţă anuală a Grupului de Istorie Militară din cadrul Consorţiului PfP cu tema: “NATO and Warsaw Pact- The Formative Years 1948-1968”, 7-11 aprilie 2003, Praga, Republica Cehă;
 • Romania’s Stand on the Czechoslovakian Crisis in 1968, lucrare prezentată la conferinţa internaţională cu tema: “The CSSR Crisis 1968 and Austria”, organizată de Academia de Apărare din Viena, împreună cu Parallel History Project on NATO and Warsaw Pact (Washington, USA), 7-10 octombrie 2003, Viena, Austria;
 • A Romanian Perspective on the Sino-Soviet Conflict: 1960-1964, lucrare prezentată la conferinţa internaţională cu tema: “New Central and Eastern Europe Evidence on the Cold War in Asia” organizată de Universitatea George Washington şi Centrul privind Cercetarea Războiului Rece din Ungaria, 30 octombrie-01 noiembrie 2003, Budapesta, Ungaria;
 • Romania and the Military Reform of the Warsaw Pact: 1960-1970, lucrare prezentată la simpozionul international: “The Warsaw Pact: from its founding to its collapse, 1955-1991”, organizat de Cold War International History Project (USA), Militärgeschichtliches Forschungsamt (Germany), Harvard Project on Cold War Studies (USA) şi Kennan Institute (USA), 26-28 mai 2005, Washington D.C, SUA;
 • Cooperation beyond the Iron Curtain. The relations between Romania and the United States during ‘60s-‘70s period, lucrare prezentată la cea de-a 5-a conferinţă anuală a Grupului de Istorie Militară din cadrul Consorţiului PfP cu tema: “Multi-national Operations, Alliances and International Military Co-operation: Past and Future”, 04-08 aprilie, 2005, Viena, Austria;
 • Romanian Military Participation in the Process of Stabilization and Reconstruction in Afghanistan, lucrare prezentată la cea de-a 6-a conferinţă anuală a Grupului de Istorie Militară din cadrul Consorţiului PfP cu tema: “Existing War. Post Conflict Military Operations”, 03-07 aprilie 2006, Bratislava, Slovacia;
 • The impact of Hungarian revolution of 1956 on Romanian political establishment, lucrare prezentată în cadrul seminarului bilateral româno-israelian cu tema: „The Crisis of the 50s - Political and Military Aspects”, iulie 2006, Tel Aviv, Israel;
 • Romania’s perception on Nuclear Deterrence during the Cold War, lucrare prezentată la cea de-a 7-a conferinţă anuală a Grupului de Istorie Militară din cadrul Consorţiului PfP cu tema: “Strategic Planning for War”, 18-22 martie 2007, Kingston, Canada;
 • Major Current Developments in the EU-Russia Relations, lucrare prezentată în cadrul seminarului bilateral româno-chinez, iulie 2007, Beijing, China;
 • Ceausescu’s détente strategy. Romanian-West German confidential channels of Communication, lucrare prezentată la conferinţa internaţională cu tema: “Transformation through Communication: Changes in the East-West Conflict in the Era of Détente”, 18-21 octombrie 2007, Budapesta, Ungaria;
 • The Eastern Bloc Crisis (1956, 1968) and their effects on Romania’s security concept, lucrare prezentată la conferinţa internaţională cu tema: “The Role of the Military and of State Security in the Internal and External Security Concepts of the Warsaw Pact States”, 3-4 decembrie 2007, Berlin, Germania;
 • The 1968 Czechoslovakian crisis and its lessons learned. The Case of Romania, (co-autor) lucrare prezentată la cea de-a 8-a conferinţă anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului PfP cu tema “Experience of War”, 21-23 aprilie 2008, Liubliana, Slovenia;
 • Romania's reactions towards West German Ostpolitik lucrare prezentată în cadrul conferinței Détente and CSCE in Europe. The States of the Warsaw Pact and the Federal Republic of Germany in their Mutual Perception and Rapprochement, 1966-1975. Conferința a fost organizată of the VolkswagenStiftung-project "Détente and CSCE in Europe" at the University of Mannheim in cooperation with the Friedrich Ebert Foundation, Prague, Czech Republic, 12-15 October 2008;
 • Peace Architecture After the Hegemonic War: A Comparative Survey of 1815 Congress of Vienna and post- 1989 Fall of the Berlin Wall. Comunicare susținută la cel de-al 35-lea Congres Internațional de Istorie Militară cu titlul Warfare in the Age of Napoleon: Precedents, Military Campaigns and Lasting Impacts , Porto, Portugalia, 31 august-5 septembrie 2009;
 • The special role of Romania within the Eastern bloc during the CSCE follow-up conferences, prezentare susținută la conferința internațională cu tema: Der ksze-prozess: Internationale Politik und Gesellschaftliche Transformation (1975 – 1989/90), Munchen, Germania 21-23 octombrie 2010
 • “Inclusivitate” şi “Ownership” în regiunea extinsă a Mării Negre. Observaţii în urma a 5 ani de experienţă în implementarea Proiectului MCT, lucrare prezentată în cadrul dezbaterii ştiinţifice “Zona Extinsă a Mării Negre-povară sau şansă pentru riverani?”, 6 mai 2011, Casa Nicolae Titulescu, Bucureşti;
 • From the War of the Entire People to NATO Integration: the first stage of military reform, lucrare prezentată la cea de-a 11-a conferinţă anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului PfP cu tema “Regular and Irregular Warfare: Experiences of Historical and Contemporary Armed Conflicts”, 23-27 mai 2011, Belgrad, Serbia;
 • The Six Day War of 1967. Behind Romania’s decisions, lucrare prezentată la cea de-a 13-a conferinţă anuală a Grupului de Lucru  privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorţiului PfP cu tema “Why do nations participate in wars and why not”, 27-31 mai 2013, Sofia, Bulgaria;
 • Romania’s switching sides to the Allies (August 23rd - 31st 1944) – a genuine military combined operation, Comunicare prezentată în cadrul celui de-al 39-lea Congres Internațional de Istorie Militară,  Torino, Italia, 1-6 septembrie 2013;
 • Stability vs. unrest. A Romanian perspective on the evolutions in the Middle East, prezentare în cadrul seminarului bilateral româno-chinez, Bucureşti, 11 noiembrie 2013 ;
 • Regional security at a crossroads: Visegrad Group and the challenges of Ukrainian crisis, comunicare prezentată în cadrul conferinței internaționale cu tema: The complex and dynamic nature of the security environment, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucharest, 25-26 noiembrie 2014;
 • The Evolution of Romanian Military Psyche during the Wars of 20th and 21st Centuries. Comunicare  susținută la cea de-a 15-a conferință anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor pentru Studii de Securitate, Atena, Grecia, 27-30 aprilie 2015;
 • The road to the Second World War. Romania and the collapse of the regional system of alliances, lucrare prezentată la cel de-al 41-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Beijing, China, 29 august- 5 septembrie 2015.
 • The reappraisal of veterans’ status in post-Communist societies. Romania’s case, comunicare prezentată la cea de-a 16 a conferință anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor, 4-7 iulie 2016, Ljubljana, Slovenia;
 • Romania’s Strategic Choices and the Bolshevik-Polish war of 1919-1920. The Romanian-Polish military alliance, comunicare susținută la cel de-al 42-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Plovdiv, Bulgaria, 3-10 septembrie 2016;
 • Forces on the “Domestic Front” during the first half of the XXth century. Romania’s case, comunicare prezentată la cea de-a 17-a conferință anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorțiului PfP, București, România, 29 mai-2 iunie 2017;
 • The decolonization process and Romania’s diplomatic agenda at the United Nations during the Communist regime: between ambitions, expectations and practical results, comunicare prezentată la cel de-al 43-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Douala, Camerun, 2-8 septembrie 2017;
 • European security after Brexit- what future for European defense?, prezentare în cadrul seminarului bilateral româno-chinez, Beijing, 12 noiembrie 2017 ;
 • Romania and the collapse of the Eastern front in 1917: Changing military dynamics and strategic implications. Comunicare prezentată la cel de-al 44-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Ierusalim, Israel, 2-7 September 2018;
 • Reshaping the Romanian military under the impact of the Great War: Change of doctrine and military planning. Comunicare prezentată la conferința internațională The End of the Great War –its impact upon the military, military thinking, and military planning, Potsdam, Germania, 27-29 iunie 2019;
 • The Dynamics of Romania-Poland relations as part of the  Eastern Flank defense architecture. Prezentare susținută la seminarul cu tema: 100 de ani de relații diplomatice polone-române, București, SNSPA, 13 iunie 2019 ;
 • Romania between the Treaty of Bucharest and Paris Peace Conference: The uneasy path of a small power in the great powers’ game. Comunicare susținută la cel de-al 45-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Sofia, Bulgaria, 18-23 august 2019.


Moderator la conferințe naționale și internaționale
 • Moderator al panelului 2: “Joint Counteraction to Radical Islam”, în cadrul seminarului internațional: Countering Radical Islam as Condition to Peace in the Caucasus, Berlin, Germania, 7-9 noiembrie 2016;
 • Moderator al sesiunii 8 în cadrul celui de-al 42-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Plovdiv, Bulgaria, 3-10 septembrie 2016;
 • Moderator al sesiunii 14 în cadrul celui de-al 43-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Douala, Camerun, 2-8 septembrie 2017;
 • Moderator al sesiunii I: Hybrid War, Separation and Counterinsurgency. New Bottles for Old Wine or New Wine in Old Bottles? în cadrul celei de-a 17-a conferință anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consorțiului PfP, București, România, 29 mai-2 iunie 2017;
 • Moderator al sesiunii 2  în cadrul celei de-a 18-a conferințe anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor: Alliance planning and coalition warfare: historical and contemporary approaches, Belgrad, Serbia, 16-20 aprilie 2018;
 • Moderator al sesiunii 2: “Perspective istoriografice asupra păcii de la București și a sfârșitului Primului Război Mondial”, în cadrul conferinței internaționale cu tema: Pacea de la București (24 aprilie/7 mai 1918) și reintrarea României în război (28 octombrie/10 noiembrie), București, România, 7 iunie 2018;
 • Moderator al sesiunii 22  în cadrul celui de-al 44-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Ierusalim, Israel, 2-7 septembrie 2018;
 • Moderator al sesiunii 2 în cadrul celei de-a 19-a conferințe anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor: The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War, 27-31 mai 2019;
 • Moderator al sesiunii 16 în cadrul celui de-al 45-lea Congres Internațional de Istorie Militară, Sofia, Bulgaria, 18-23 august 2019 ;
 • Moderator al sectiunii 4: “Construirea unei capacități consolidate de reziliență națională în fața amenințărilor hibride în perioadă pandemică” în cadrul conferinței internaționale: Hybrid Threats and the COVID-19 Crisis, Munchen, Germania, 29-30 septembrie 2020;
 • Moderator al secțiunii 2: “Means and Ends- The Interaction of Political Thinking and Military Planning” în cadrul conferinței anuale a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor din cadrul Consoțiului PfP, Kosice, Slovacia, 27 septembrie-1 octombrie 2021;
 • Moderator al panelului 2: “Alianța româno-polonă – crearea aliniamentului estic de apărare” în cadrul conferinței internaționale “O nouă Europă Centrală – 100 de ani de la crearea primului sistem defensiv regional”, Buzău, 21-22 septembrie 2021;
 • Moderator al panelului de istorie militară: „Romania and the Black Sea Military Conflicts in the 19th and 20th centuries”, organizat în cadrul Conferinței Gândirea Militară, 12 noiembrie 2021.Premii:
 • Ordinul Național “Pentru Merit” în grad de “Cavaler” acordat de președintele României, Klaus-Werner Iohannis, 1 decembrie 2020.
 • Diploma de Merit “Ştiinţa Militară” clasa I, acordată de ministrul Apărării Naţionale, Teodor Meleşcanu, 1 decembrie 2007.
 • Diplomă aniversară acordată de către secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Valeriu Nicuț, pentru activitatea desfășurată în slujba departamentului pentru politica de apărare și planificare.