Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Directorul adjunct al Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară 




Director adjunct:

Dr. Manuel STĂNESCU
Cercetător științific gradul II

 
 • Telefon : 021/315.17.00
 • Fax: 021/319.58.01
 
 
 
Date biografice:
 • Data și locul nașterii: 12 iulie 1976, București, România

Studii:
 • 1994-1998 – Licențiat în Istorie Contemporană Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • 2000-2002 - Studii post-universitare. Diplomă de Master, Istorie, Universitatea din București, Facultatea de Istorie
 • 2009-2011 – Doctor in istorie, Facultatea de istorie, Universitatea București

Activitatea profesională:
 • 1999-2002 - Redactor, Revista „Magazin istoric”.
 • 2000-2002 - Referent arhivar, Astra S.A., București.
 • 2004-2012 - Consilier, expert gr. I, redactor, Arhivele militare naționale române, Cercetare în domeniul istoriei militare, documentare de specialitate. Redactor al revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare”.
 • 2016-2020 - Cercetător ştiinţific, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale.
 • 2021 – 2022 - Șef Secția programe studii de istorie militară, redactor-șef „Revista de istorie militară”, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale.
 • Din 15.03.2022 - director adjunct al Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, Ministerul Apărării Naţionale.

Membru în colegiul de redacție:
 • Redactor șef al Revistei: Revista de istorie militară, publicată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară

Listă publicații:
 • Teza de doctorat:
 • Manuel Stănescu, Odessa. Gustul amar al victoriei (august-octombrie 1941), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, 206 p., ISBN 978-606-537-354-9
 • Cărți și capitole din cărți
 • Manuel Stănescu, Epopeea cuirasatului Bismarck. Triumf şi tragedie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015, 247 p., ISBN 978-606-537-277-1
 • Manuel Stănescu, Volunteers in the Romanian Army 1916-1919, în “The Volunteers in the Great War 1914-1918”, Editors Srdan Rudic, Institute of History, Dalibor Denda, Strategic Research Institute, Dorde Duric, Matica srpka, Institute of History Collection of Works, vol. 36, Belgrade, 2018, p. 57-73, ISBN 978-86-7743-129-7
 • Manuel Stănescu, Von der Distanz zur Annäherung im Warschauer Pakt? Die Beziehungen zwichen Rumänien und der DDR im Spiegel der Treffen ihrer Verteidigungsminister, în Jörg Echternkamp (eds.), „Sozialistische Waffenbrüder ? Rumänien und die DDR im Warschauer Pakt``, YMSBw, Postdam 2020, p. 37-49, ISBN 978-3-941571-40-2
 • Manuel Stănescu, Daniela Şişcanu, , Soviet Attempts at Hybrid War against Romania in 1924, în „The use of military forces in domestic affairs: lessons from the past, current issues and future developments”, Proceedings of the 17th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Bucharest, Romania 29 May – 2 June, 2017, Edited by dr. Carmen Sorina Răjnoveanu, Jakob Brink Rasmussen, Military Publishing House, Bucharest, 2018, p. 19-31, ISBN: 978-973-32-1114-3
 • Manuel Stănescu, Statul Major General, în „Enciclopedia Armatei României”, coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Marin, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009, p. 41 – 67, ISBN 978-606-524-054-4
 • Manuel Stănescu, Cavalerii apocalipsei, Editura MIIDECĂRŢI, Bragadiru, 2018, ISBN 978-606-94608-3-2
 • Manuel Stănescu, Glorie-jertfă-onoare. Armata română pe frontul de est, Editura MIIDECĂRŢI, Bragadiru, 2019, ISBN 978-606-9049-05-1                  
 •  Manuel Stănescu, Flavius Nicolae Roaită, Discipolii lui Marte. Portrete şi destine în vreme de război, Editura MIIDECĂRŢI, Bragadiru, 2019, ISBN 978-606-9049-04-4
 • Manuel Stănescu (coautor), Înzestrarea armatei române în perioada interbelică. Documente, vol. II, 1930-1935, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2008, ISBN 973-9456-40-5
 • Manuel Stănescu (coautor), Miniştrii Apărării Naţionale – enciclopedie-, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, coordonatori Gheorghe Savu, Avram Cătănici, Andrei-Marius Diamescu, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-524-113-8
 • Manuel Stănescu (coautor), În slujba Muzei Clio. O istorie a Serviciului Istoric al Marelui Stat Major 1920-1945, coordonatori colonel dr. Alexandru Oșca, maior dr. Florin Șperlea, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2006, ISBN (10) 973-7601-63-7, ISBN (13) 978-973-7601-63-0
 • Manuel Stănescu (coautor), Ghidul arhivelor militare române, coordonator general-maior conf. univ. dr. Mihai Chiriță,  Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2010, ISBN 978-606-524-078-0
 • Manuel Stănescu (coautor), Şefii Statului Major General – enciclopedie -, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, coordonator Avram Cătănici, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-524-116-9
 • Manuel Stănescu, Florin Șperlea, Lucian Drăghici, Armata română și răscoala din 1907, Editura Militară, București, 2007, ISBN: 978-973-32-0752-8
 • Manuel Stănescu (coautor), Românii în Marele Război. Anul 1917. Documente, impresii, mărturii, coordonator Mihail E. Ionescu, Editura Militară, Bucureşti, 2018, ISBN 978-973-32-1098-6
 • Manuel Stănescu (coautor),  Românii în Marele Război. Anul 1918. Documente, impresii, mărturii. coordonator Mihail E. Ionescu, Editura Militară, București, 2019, ISBN 978-973-32-1126-6
 • Manuel Stănescu (coautor), Românii după „Marele Război”. Anul 1919. Documente, impresii, mărturii, coordonator Mihail E. Ionescu, Editura Militară, București, 2021, ISBN 978-973-32-1215-7
 • Manuel Stănescu (coautor), România și Polonia: Un secol de alianță/Romania and Poland: a Century of Alliance, coordonatori dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, dr. Șerban-Liviu Pavelescu, Editura Militară, București, 2021, ISBN 978-973-32-1213-3
 • Manuel Stănescu (coautor), România în Mica Înțelegere. Alianța defensivă la centenar. Documente/Romania in the Little Entente. The Defensive Alliance at its Centenary. Documents, coordonatori dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, dr. Doru Liciu, dr. Șerban-Liviu Pavelescu, Editura Militară, București, 2021, ISBN 978-973-32-1232-4
 • Manuel Stănescu (coautor), Calendarul tradițiilor militare 2011, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2010, ISSN 2066-9402
 • Manuel Stănescu (coautor), Calendarul tradițiilor militare 2012, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2012, ISSN 2066-9402
 
 • Articole/studii publicate în revistele de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de CNCSIS:
 
 • Manuel Stănescu, Studiu al câmpului de luptă pentru a identifica teme şi lecţii pentru a consolida gândirea operaţională şi tactică, Campania din 1917 din România. Comandamentul Corpului NATO de reacţie rapidă Turcia, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2018, p. 102-103, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Etnicii germani şi tentaţia Reich-ului, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An VI, nr. 1(23)/2004, p. 19-21, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Turtucaia în viziunea unui ofiţer german, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An VI, nr. 2-3(24-25)/2004, p. 18-20, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Peter Alter, Problema germană şi Europa. Longevitatea problemei germane, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An VI, nr. 2-3(24-25)/2004, p. 75, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Klaus Schönherr, Luptele Wehrmacht-ului în România, 1944, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An VII, nr. 4(26)/2004, p. p.54, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Noi mărturii despre cazul Odessa, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An VIII, nr. 4(30)/2005, p. 4-7, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Dosarul Hitler, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An X, nr. 1-4(35-38)//2007, p. 69, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Despre Stalingrad, altfel, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An X, nr. 1-4(35-38)//2007, p. 74, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Consideraţii privind războiul civil din Rusia. O mărturie românească asupra evenimentelor,  în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An IX, nr. 1(39)/2008, p. 42-56, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Arma geniu – 149 de ani de la înfiinţare, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XI, nr. 2(40)/2008, p. 91, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Generalul Hugo Schwab – simbol al demnităţii militare, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XI, nr. 2(40)/2008, p. 81-82, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Confesiunile unui fost inamic, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XI, nr. 2(40)/2008, p. 98-99, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Aspecte privind retragerea trupelor sovietice din România, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XI, nr. 4(42)/2008, p. 55-60, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Aspecte privind retragerea Armatei a4-a la vest de Prut, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XII, nr. 2(44)/2009, p. 83-85, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Din galeria comandanţilor Serviciului Istoric al Armatei, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XIII, nr. 1(47)/2010, p. 15-17, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Luptele Diviziei 35 infanterie în sudul Basarabiei, iulie 1941, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XIII, nr. 1(47)/2010, p. 15-17, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Aspecte privind tensionarea relaţiilor diplomatice între România şi Marile Puteri în primăvara anului 1939, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XIII, nr. 3(49)/2010, p. 49-54, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Un proiect românesc ambiţios vânătorul de care „Mareşal”, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, An XV, nr. 4(58)/2012, p. 54-60, ISSN 1454-0924
 • Manuel Stănescu, Concepţia strategică a operaţiunii pentru cucerirea Odessei, în  „Armata română şi patrimoniul naţional. Studii şi comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională cu tema <<Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei naţionale>>”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, p. 414-417, ISBN 978-606-524-077-3. 
 • Manuel Stănescu, Manifestowana przyjaźń. Wizyty głów państw Polski i Rumunii w okresie międzywojennym, în Mówią Wieki, “Polska – Rumunia. Los rumuński, los polski. Wzajemne postrzeganie w XX wieku”, nr. 5 (676)/2016, p. 12-16, ISSN: 1230-4018
 • Manuel Stănescu, Demnitatea de mareşal în Armata română, în „Calendarul tradiţiilor militare 2013, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012, p. 98-103, ISSN 2066-9402
 • Manuel Stănescu, Armata României în misiuni internaţionale, în „Revista de istorie militară” nr. 1-2/2016, p. 76-81, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Falkenhayn şi traversarea Carpaţilor în toamna anului 1916. Analiza strategiei germane, în „Revista de istorie militară” nr. 5-6/2016, p. 19-27, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Conferinţa ştiinţifică cu tema „Primul Război Mondial şi Bulgaria în 1916”, în „Revista de istorie militară” nr. 5-6/2016, p.70, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Masa rotundă  Reorganizarea armatei române (1917) în relatarea căpitanului Marcel Fontaine din Misiunea Militară Franceză, în „Revista de istorie militară” nr. 1-2/2017, p.102-104, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, România şi Rusia în 1917. O alianţă nesigură, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2017, p.7-17, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Cadrul general al luptelor din Valea Prahovei în 1916, în „Revista de istorie militară” nr. 5-6/2017, p. 72-77, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Conferinţa internaţională „Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz în dinamica Primului Război Mondial” , în „Revista de istorie militară” nr. 5-6/2017, p. 98-99, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Relaţiile româno-ucrainene în vremuri revoluţionare, 1917-1919, în „Revista de istorie militară” nr. 1-2/2018, p. 69-76, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, O mărturie inedită despre campania din Transilvania, august-octombrie 1916. Jurnalul  locotenentului în rezervă Alexandru Olteanu, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2018, p. 65-70, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Relaţiile politico-militare româno-sârbe în perioada 1918-1919,  în „Revista de istorie militară” nr. 5-6/2018, p. 95-105, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Relaţiile România-Republica Democrată Germană şi viziunea asupra Tratatului de la Varşovia. Aspecte privind întâlnirile oficiale româno-est germane la nivelul miniştrilor apărării, 1955-1989, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2019, p. 27-41, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, An evocative documentary – General Constantin Christescu, în „Cinematographic Art&Documentation”, Journal of Cinematographic Studies, No 20, 2017, p. 69-72, ISSN 2501-8221, ISSN-L 1844-2803, Revistă inclusă în BDI: ERIH PLUS, CEEOL, SCIPIO
 • Manuel Stănescu, Nicovala germană şi barosul sovietic. Pierderea Basarabiei între iluzii naţionale şi realităţi geopolitice, în „Revista de istorie militară” nr. 1-2/2020, p. 23-31, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Problema Dobrogei şi pacea de la Bucureşti, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2020, p. 13-18, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Problema basarabeană în documentele Marelui Cartier General (1917), în „Cohorta. Revistă de istorie militară”, nr. 2/2018, p. 37-46, ISSN 1857-0100
 • Manuel Stănescu, Afacerea Skoda –corupţie, intrigi politice şi securitate naţională, în „Integritatea. Buletin documentar şi de informare privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei”, An XII, Nr. 1(24)/2019, serie nouă, p. 5-13, ISSN 2537-4680, ISSN-L 25374680.
 • Manuel Stănescu, Tratatul de la Trianon, România şi geopolitica Europei Centrale 1918-1922, în „Integritatea. Buletin documentar şi de informare privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei”, An XIV, Nr. 1(26)/2020, serie nouă, p. 19-29, ISSN 2537-4680, ISSN-L 25374680
 • Manuel Stănescu, Considerente strategice și geostrategice privind alianța polono-română, 1921-1939, , în „Revista de istorie militară” nr. 1-2/2021, p. 69-77, ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu, Mărturii din Războiul de Întregire. Jurnalul locotenentului în rezervă Alexandru Olteanu, în „Rolul Armatei Române în realizarea și consolidarea Marii Uniri. Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august-1 septembrie 2018”, Editura  Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020, p. 109-117, ISBN 978-606-714-615-8
 • Manuel Stănescu, Retragerea Armatei 4 române la vest de Prut, iunie-iulie 1940, în Mihai D. Drecin, Ioan Horga, Barbu Ștefănescu (coordonatori), „Lucrările Sesiunii Naționale a Doctoranzilor în istorie, Oradea, 22-23 mai 2009”, Editura Universității din Oradea, 2009, p. 413-425, ISBN 978-973-759-916-2
 • Manuel Stănescu, O alianță sub semnul circumspecției. Percepții reciproce româno-germane în preajma declanșării operațiunii Barbarossa, în „Revista de istorie militară” nr. 3-4/2021, p. 79-88,  ISSN 1220-5710, Revistă inclusă în BDI: EBSCO, CEEOL
 • Manuel Stănescu. Cuirasatul Tirpitz: Viața și moartea unui rege solitar, în „Anuarul Muzeului Marinei Române, 2009, tom XII, Editura Muzeului Marinei Române, p. 240-149, ISSN 1582-0556
 • Manuel Stănescu, Considerații despre bătălia de la Târgu Frumos. Tehnici militare, tactici, personaje, rezultate, în Dumitru Boghian, Sergiu Constantin Enea, Marius Chelu, Ionuț Minea (Autori), „Monografia orașului Târgu Frumos”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018, p. 367-375, ISBN: 978-606-714-489-5
 • Manuel Stănescu, Budapest, l`austre Stalingrad,  în „Courrier international, Hors-série histoire” aprilie-mai-juin 2015, p. 9-11, ISSN 1154-516X
 
 • Studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și din străinătate:
 • Manuel Stănescu, Volunteers in the Romanian Army 1916-1919, în “The Volunteers in the Great War 1914-1918”, Editors Srdan Rudic, Institute of History, Dalibor Denda, Strategic Research Institute, Dorde Duric, Matica srpka, Institute of History Collection of Works, vol. 36, Belgrade, 2018, p. 57-73, ISBN 978-86-7743-129-7
 • Manuel Stănescu (coautor), Soviet Attempts at Hybrid War against Romania in 1924, în „The use of military forces in domestic affairs: lessons from the past, current issues and future developments”, Proceedings of the 17th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Bucharest, Romania 29 May – 2 June, 2017, Edited by dr. Carmen Sorina Răjnoveanu, Jakob Brink Rasmussen, Military Publishing House, Bucharest, 2018, p. 19-31, ISBN: 978-973-32-1114-3
 
 • Manifestări internaționale
 • Manuel Stănescu, The High Command Crisis of the Romanian Army in the summer of 1916, comunicare prezentată în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale “Primul Război Mondial şi Bulgaria în 1916”, Sofia, Bulgaria, 3-7 octombrie 2016
 • Manuel Stănescu, Problema basarabeană în documentele Marelui Cartier General român (1917), comunicare prezentată în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale „100 de ani de la Congresul militarilor moldoveni: 20-27 octombrie 1917” organizată de Centrul de cultură şi Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 25-28 octombrie 2017.
 • Manuel Stănescu, Romanian prisoners in Russia 1916-1920, comunicare prezentată în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale „The first World War and its effects on prisoners of war and civilians”, organizată de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii pentru Rusia, Belarus şi Moldova Moscova, Federaţia Rusă, 10-11 aprilie 2018.
 • Manuel Stănescu, Romanian Army in WWI 1916-1919, comunicare prezentată în cadrul manifestării ştiinţifice “Ziua Armatei României în anul Centenarului”, organizată de Institutul Cultural Român din Tel Aviv, Tel Aviv, Israel, 23-24 octombrie 2018.
 • Manuel Stănescu, moderator al panelului IV (Smaller states, new states and new emerging powers) în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema „Sfârşitul Marelui Război  - impactul asupra armatei, gândirii şi planificării militare”, organizat de Centrul de Istorie Militară şi Ştiinţe Sociale al Forţelor Armate germane, Potsdam, în colaborare cu Service Historique de la Defense (Franţa), Potsdam, Germania, 24-28 iunie 2019.
 • Manuel Stănescu, Soviet hybrid war attempts in Romania, comunicare prezentată în cadrul conferinţei anuale a Grupului de lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG), cu tema „The Use of Military Forces in Domestic Affairs: Lessons from the Past, Current Issues and Future Development”, Bucureşti, 29 mai – 2 iunie 2017.
 • Manuel Stănescu, Tudor Vladimirescu`s Revolution of 1821 in Wallachia and its role in the Greek struggle for independence, comunicare prezentată în cadrul Congresului al XLVI-lea al Comisiei Internaționale de Istorie Militară, Atena, 29 august-03 septembrie 1921
 • Manuel Stănescu, The Role of the Romanian Armed Forces in Central Europe 1919-1920: Aspects regarding the Romanian Military Administration in Hungary, comunicare prezentată în cadrul conferinței internaționale „Victors and Vanquished: Peace and Conflict in Eastern Europe after the First World War, Viena, 27-29 Septembrie 2021.
 
 • Manifestări naționale
 • Manuel Stănescu, Cadrul general al confruntărilor din 1916 de pe Valea Prahovei, comunicare prezentată în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Crucea Eroilor de pe Caraiman – un simbol pentru Centenarul Războiului Reîntregirii României”, 13 decembrie 2017, sala  „Alba Iulia”, Cercul Militar Naţional.
 • Manuel Stănescu, Problema Dobrogei şi Pacea de la Bucureşti, comunicare susţinută în cadrul mesei rotunde „Pacea de la Bucureşti și reintrarea României în război”, organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti, 7 iunie 2018.
 • Manuel Stănescu, Securitatea naţională a României în perioada 1939-1941, comunicare susţinută în cadrul conferinţei naţionale „Continuitate şi discontinuitate în strategia de apărare a României pe parcursul celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri”, organizat de Monitorul Apărării şi Securităţii, Bucureşti, 20 noiembrie 2018.
 • Manuel Stănescu, moderator în cadrul dezbaterii „Lecţii neînvăţate ale falimentului naţional din 1940”, partea a II-a (România şi falimentul naţional din 1940), organizată de Institutul Diplomatic Român, 1 octombrie 2020.
 • Manuel Stănescu, O alianță sub semnul circumspecției. Percepții reciproce româno-germane în preajma declanșării operațiunii Barbarossa, comunicare susținută în cadrul conferinței cu tema „80 de ani de la declanșarea războiului împotriva Uniunii Sovietice”, organizată de Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, 16 iunie 2021.
 • Manuel Stănescu, Mărturii din Războiul de Întregire. Jurnalul locotenentului în rezervă Alexandru Olteanu, comunicare susținută în cadrul mesei rotunde cu tema „Studiul Primului Război Mondial la Centenar. Noi direcții de cercetare, inerții, controverse”, organizată în cadrul Congresului Național al istoricilor români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018
 • Manuel Stănescu, O perspectivă etică a Primului Război Mondial, comunicare susținută în cadrul seminarului „Etică și integritate – valori si perspective”, organizat de Direcția Generală Anticorupție în colaborare cu Universitatea „Ovidius”, Constanța, 15 mai 2018.
 • Manuel Stănescu, Valorile Armatei României la Centenar, comunicare susținută cu ocazia aniversării Zilei Direcției Generale Anticorupție, 30 mai 2018
 
 • Organizator de manifestări științifice
 •  Masa rotundă „Alianța militară româno-polonă la Centenar”, organizată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, 17 martie 2021
 • Masa rotundă „140 de ani de relații româno-spaniole. De la recunoaștere reciprocă la Alianță” organizată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară 15 iunie 2021.
 
 • Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice
 • Membru al comitetului de peer review în domeniul istoriei militare al revistei „Gândirea militară românească”.  
 • Premii naționale în domeniu
 
 • Premiul „Radu R. Rosetti” al Fundației Culturale Magazin Istoric pentru lucrarea „Enciclopedia Armatei României”, 23 februarie 2021